پیام همدردی سازمان راه کارگر بمناسبت در گذشت مادر مبارز : زرین نجاتی

 

 

روز چهار بهمن 1393 جنبش چپ ایران یکی از با سابقه ترین مادران مبارز و جسور مدافع زندانیان سیاسی در دو رژیم شاه و شیخ را ازدست داد . زرین نجاتی مادر شاهرخ زمانی فعال کارگری زندانی ، بعد از مدتها دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان ، جان خود را از دست داد . او از سال 50 خورشیدی زمانیکه پدر و عموی شاهرخ ( بهمن و اصرافیل زمانی ) در ارتباط با جنبش چپ به زندان افتادند تا سالهای پس از انقلاب در دهه شصت که مجددا ایندو به زندان افتادند و نیز شاهرخ و خواهرش مورد تعقیب و بازداشت قرار گرفتند که البته بازداشت شاهرخ در سال 72 و 90 نیز تکرار شد همواره از کوشندگان جنبش خانواده های زندانیان سیاسی و از جمله کسانی بود که همواره منزل و آغوش او برای یاری رسانی به فعالین تحت تعقیب و فرزندان خردسال آنها باز بود . از جمله دو تن از جانباختگان عضو کمیته مرکزی سازمان ما ، رفقا : چنگیز احمدی و عبدالله افسری ، همواره از مهربانی و جسارت این مادر عزیز تعریف میکردند .

شهامت زرین نجاتی عزیز در برخورد با زندانبانان رژیم سلطنتی و رژیم اسلامی ، زبانزد همگان بود و هیچگاه حاضر نشد برای رهایی اعضای خانواده خویش ، به استغاثه در برابر رژیم های شاه و شیخ متوسل شود و در مقابل آنها زانو زند .

سازمان ما مرگ این مادر مبارز را به خانواده بزرگ زندانیان سیاسی و جنبش چپ و کارگری ایران تسلیت میگوید و برای شاهرخ عزیز و دیگر اعضای خانواده ، دوستان و همرزمان آرزوی شکیبایی دارد .

 

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

27 ژانویه 2015

www.rahekaregar.com