پیام نوروزی سازمان راه کارگر

 

زمستان دیگری سپری شد، بهار فرا می رسد، عروس طبیعت بار دیگری با صد قلم آرایش و جلوه نمائی، فرا رسیدن بهاری دیگر و نو روزی  دیگر را مژده می دهد. درختان سر از خواب زمستانی بر می دارند و اشعه ی زرین آفتاب بهاری بر شکوه کوهستان و جلوه گری دشت و دمان می افزاید.

 بهاری دیگر، به رسم هر سال، خبر از زایش مادر طبیعت می دهد، جویبارها به هم می پیوندند و رودخانه ها را پرآب می سازند شکوفه های بهاری، بر نشاط زنده گی می افزایند به امید آن که شکوفه های مبارزاتی را به ارمغان آورند و شکوفه های خرد مبارزاتی، هم چون جویبارها، به هم بپیوندند و نوروز امسال، پیام آور بهار آزادی، ره گشای دورانی نو و پایان بخش دوران کهنه ی خشونت، پلشتی و پلیدی نظام اسلامی باشد!  

      نوروز در سرزمین ما، آغازگر بهار، مژده دهنده ی خیزش دوباره ی طبیعت، آغاز رویش دوباره ی گل و سبزه، و با ریزش باران های پرطراوت بهاری هم راه و هم زاد  است، بارانی که به رستنی ها یاری می رساند تا سر از خاک بر دارند و با سبزینه خود بر زیبائی طبیعت بیفزایند، درختان بر گل و میوه  نشینند و نشاط زنده گی را با هوای لطیف بهاری دو چندان سازند. باران بهاری فراگیر می شود و کویر تشنه را هم  سیراب می سازد. بارانی که پلشتی های طبیعت را می شوید و خیزش دوباره ی مردمانی که به  پلشتی های سیاسی پایان می دهند.   

در سالی که گذشت، ماشین سرکوب رژیم اسلامی همچنان کشتار کرد ، دارها برقرار ماند، قلمها شکسته شد، زندانها از اندیشمندان و روشنفکران و فعالین سیاسی و اجتمایی پرشد،سفره ها خالی ماند، صف بیکاران درازتر ، تشدید استثمار و بهره کشی افزون و زندگی بسیاری ازمردمان این سرزمین از اندوه و تباهی و گرسنگی پرشد. این سال همچنین پایانی بر دوره احمدی نژاد بود و انتخاباتی مهندسی شده برای دوره پس از آن ؛ دوره ای که سیاست "نرمش قهرمانانه و اعتدال " با قدرتهای امپریالیستی برای حفظ نظام اسلامی در دستور قرار گرفت تا برای پایان دادن به بحران اقتصادی ـ اجتماعی همه جانبه ای که سرتا پای نظام را در بر گرفته است، راهی پیدا شود.

 در سالی که گذشت بحران اقتصادی و اجتمایی و محیط زیستی در کشور، اعتراضهای گسترده ای را در دفاع از حق کار و دستمزد مناسب، دفاع از محیط زیست وآب و هوای مناسب ،مبارزه برای زندگی وعلیه اعدام ، دفاع از حق ملل ساکن ایران در آموزش به زبان مادری ، مقابله با دزدیها و کلاهبردایهای کلان مافیای روحانی- سپاهی و... را در سراسر کشور بوجود آورد . کارزارهای گسترده در دفاع از کارون ، ارومیه و زاینده رود  ، علیه دستگاه مافیایی حاکم بر سازمان تامین اجتمایی ، علیه اعدام های خیابانی ، علیه طرح بیشرمانه ازدواج با فرزند خوانده و ... همه و همه نشانه های آن بودند و هستند که این  مبارزات در سالی که در پیش داریم ادامه خواهد یافت.

گر چه برخی  واداشتن خامنه ای  به نوشیدن جام زهر تسلیم در برابر آمریکا و تن دادن به شرایط دیکته شده از جانب "شیطان بزرگ" را ناشی از تشدید و تداوم تحریم های اقتصادی می دانند،  اما بی گمان این تمام ماجرا نیست ، نگرانی از انفجار اجتمایی وانقلاب مردم  رژیم را ناچار ساخت در سیاست هسته ای اش تجدید نظر کند تا از میزان تحریم ها بکاهد. اگر چه سازش و تسلیم جمهوری اسلامی در کوتاه مدت نقش چندانی در رفع مشکلات جامعه و بهبود وضعیت زنده گی کارگران و زحمت کشان ندارد، اما دست به نقد شبح جنگ را که یک دهه چون اختابوس بر فضای کشور سایه افکنده بود و قربانی اصلی اش کارگران، زحمت کشان، بیکاران، کودکان و زنان بودند،  از دیدرس به دور انداخت.

سازمان ما با شادباش نوروزی به همه  آنانی که نوروز را پاس میدارند ودر اولین روز بهار، سالی تازه را آغاز میکنند آرزومند است که سال نو، سال  انقلاب، سال همبستگی  برای دفاع از آزادی، برابری ، صلح ، نان و زندگی باشد. سال نو مبارک باد!

 

نوروز تان پیروز ، بهاران خجسته باد !

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

اسفند 1393

www.rahekaregar.com