اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر درباره توافق هسته ای

جام زهر دیگری به رژیم اسلامی خورانده شد !

سرانجام پس از بیش از یک دهه کشمکش بین رژیم ایران از یکطرف و آژانس بین المللی اتمی ، امریکا و سایر قدرتهای بزرگ از طرف دیگر بر سر ماهیت برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ، و مذاکرات پنهانی با امریکا در عمان در اواخر دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و مذاکرات علنی با قدرتهای پنج + یک در دوره حسن روحانی و حصول تفاهم اولیه در لوزان سوئیس ، صبح سه شنبه طرفین این ماراتون نفس گیر در وین اطریش اعلام کردند که به یک توافقنامه کتبی جامع دست یافته اند . طرف ایرانی اعلام کرده که با حمایت کامل خامنه ای و شورای عالی امنیت ملی پای این توافق رفته و لزومی به دفع الوقت نیست اما طرف مقابل باید هم منتظر موافقت کنگره امریکا طی شصت روز آینده باشد و هم رای نهایی شورای امنیت سازمان ملل .

تردیدی نیست که توافقنامه وین جام زهر دومی بوده که رژیم اسلامی ایران برای حفظ حیات خود ناگزیر از نوشیدن آن شده است . بر طبق مفاد این توافقنامه ، رژیم ایران موظف است حدود 89 درصد از اورانیوم غنی شده خود را به خارج منتقل کند ، تعداد سانتریفیوژهای فعال خود را از از حدود 20 هزار به حدود 5 هزار کاهش دهد و برای حداقل دهسال هیچگاه بیشتر از سه و نیم درصد غنی سازی نکند . مرکز زیرزمینی و حساس فوردو در اطراف قم حق هیچگونه غنی سازی ندارد و فقط به یک مرکز تحقیقاتی تبدیل می شود که رژیم حق تزریق کیک زرد به درون دستگاهای موجود در آن را نخواهد داشت . رآکتور آب سنگین اراک بطور کامل تغییر ماهیت خواهد داد و رژیم حق تولید پلوتونیوم را نخواهد داشت و پلوتونیوم موجود نیز به خارج منتقل خواهد شد . رژیم ایران برای 15 سال حق ایجاد هیچ رآکتور آب سنگین دیگری را نخواهد داشت . بازرسان آژانس بین المللی اتمی حق کامل برای راست آزمایی و بازرسی های سرزده به هر مکان مشکوکی را حداقل برای 25 سال خواهند داشت. در مقابل این امتیازات و به تناسب اقدامات رژیم اسلامی برای اجرای تعهدات خود و گزارشی که رئیس این اژانس خواهد داد ، شورای امنیت ، اتحادیه اروپا و امریکا تحریم های اقتصادی و مالی خود را بتدریج به حالت تعلیق درآورده و آنرا بعدا لغو خواهند کرد . برچیدن این تحریم ها حداقل برای پنج سال شامل تسلیحات نظامی و برای حدود هشت سال شامل موشکهای بالستیک نخواهد شد. این روند همواره با مسئله "راست آزمایی" روبرو بوده و هر گونه تخطی و نقص قرارها ، امکان بازگشت دوباره وسختگیرانه تحریمهای بین المللی را بمثابه اهرم همیشگی کنترل ایران توسط قدرتهای بزرگ بدنبال خواهد داشت. روشن است که این توافق اغازی بر پایان بسیاری از شعارها ی "استکبارستیزانه" نظام و تغییر در سیاست های بین المللی و ائتلافها ی منطقه ای و جهانی رژیم هم خواهد بود.

در پی این معامله که هنوز بر سر پاره ای از جزئیات فنی و اجرایی آن و نیز تفسیر مفاد آن تعابیر گوناگونی مطرح می شود دولت روحانی همراه با اصلاح طلبان درون و بیرون از حاکمیت با بهره گیری کامل از رسانه های بین المللی در صددند که این " ترکمانچای نامه " را پیروزی بزرگ " ملت ایران " بر قدرتهای بزرگ " جا بزنند . در ایران اصلاح طلبان و در امریکا دمکراتها سعی دارند از این توافقنامه برای انتخابات قریب الوقوع در کشورشان بهره برداری کنند و موقعیت جناح خویش را در برابر اصولگرایان در ایران و جمهوریخواهان در آمریکا تقویت نمایند . این در حالیست که پاره ای از متحدین آمریکا در خاورمیانه نظیر دولت اسرائیل با شدت تمام و تا حدی دولت سعودی نارضایتی خود را از توافق قدرتهای پنج + یک با رژیم ایران ابراز کرده اند . در این میان بخشهایی از مردم ایران در تهران و برخی شهرهای دیگر با برپایی تجمعاتی خوشحالی خود را از رفع شدن خطر جنگ و مصائب کمرشکن تحریم های اقتصادی نشان دادند . بخشهایی از این تجمعات بدل به کارزار حمایت از خاتمی و اصلاح طلبان حکومتی و دفاع از رفع حصر موسوی و کروبی شدند اما در تجمعاتی دیگر شعارهای مستقلی در دفاع از مطالبات مردم نظیر آزادی فوری همه زندانیان سیاسی سر داده شد.

تا آنجا که به مواضع سازمان ما و بسیاری از نیروهای چپ و مترقی مستقل برمیگردد ما از همان ابتدا با ماجراجویی هسته ای رژیم ایران چه به منظور دستیابی به توانایی تولید بمب اتمی و چه برای مصارف به اصطلاح مسالمت آمیز مخالف بودیم و معتقدیم که با برخورداری ایران از ذخایر عظیم سوختهای فسیلی و انرزژی پاک و فراوان خورشیدی و بادی و .. نیازی به بکارگیری انرژی خطرناک هسته ای و هدر دادن صدها میلیارد دلار از سرمایه های کشور نبوده و نیست . ما برای جهانی عاری از سلاح و هر نوع فعالیت هسته ای مبارزه کرده و خواهیم کرد . در همین راستا ما بارها سیاست و استانداردهای دوگانه قدرتهای امپریالیستی را افشا کرده ایم که به رغم برخورداری از زرادخانه عظیم اتمی و یا حمایت از قدرتهای اتمی خاورمیانه نظیر اسرائیل و پاکستان ، سعی میکنند رژیم های غیر دوست را حتی با تحمیل کمرشکن ترین تحریم های اقتصادی که دودش اساسا به چشم اکثریت زحمتکش جامعه میرود ، به زانو درآورند . بنابراین موضع رادیکال و ترقیخواهانه صدای سوم در این مناقشه ، نه تنها افشای ماجراجویی رژیم اسلامی بلکه افشای قلدری قدرتهای امپریالیستی نیز بوده است .

تردیدی نیست که رژیم اسلامی علیرغم چهار دهه حیف و میل سرمایه های ملی کشور در راه رویای مجهز کردن افعی جنبش اسلامی به اتمی شدن ،ایران را به موقعیت بسیار خطرناکی سوق داد. تحریم های اقتصادی و بین المللی که خسارات زیادی بر اکثریت مردم ایران وارد کرده و کشور ما را به لحاظ ساختارهای اقتصادی و صنعتی حتی در چهارچوب سرمایه داری دهه ها به عقب برد، نتیجه این سیاست خانمانسوز بوده است. با این همه برطرف شدن احتمالی خطر جنگ و برچیده شدن تحریم های اقتصادی را باید مغتنم شمرد و با بهره گیری از عدم امکان رژیم برای تکیه روی این دو بهانه ( جنگ و تحریم ) برای سرکوب هر نوع ندای آزادیخواهانه و عدالت طلبانه ، اقدام به گسترش جنبش کارگری و اعتلای سایر جنبشهای اجتماعی مردم ایران برای مبارزه با استبداد سیاسی مذهبی ، استثمار ، بیکاری ، فقرو گرانی ، بی حقوقی زنان ، بی حقوقی اقلیتهای ملی و مذهبی ، توقف مجازات اعدام و مبارزه برای رهایی همه زندانیان سیاسی عقیدتی، دفاع از محیط زیست ، مبارزه با سانسور در همه عرصه های ادبی و هنری ، دفاع از حقوق جوانان ، دانشجویان ، دگرباشان وغیره نمود.

ما در عین حال واقفیم و اینرا در بیانیه قبلی ( اوج کرنش در خارج ، موج توحش در داخل ) نیز مدلل کردیم که کلیت رژیم اسلامی سرمایه در ایران سعی خواهند نمود که مانع بهره برداری جنبشهای اجتماعی از " نرمش قهرمانانه " رژیم در برابر امپریالیستها شوند ، به همین خاطر سخت در تلاش است که با شدت دادن به سرکوب جنبش کارگری و کارگران پیشرو ، اصلاح قانون کار به نفع سرمایه داران داخلی و خارجی ( آنهم در شرایطی که دست به نقد و به اعتراف وزیر کار بیش از هفت میلیون کارگر حتی تحت شمول همین قانون کار فعلی نیستند ) افزایش کم سابقه اعدامها و نیز شدت دهی به سرکوب فعالین جنبش ملیتهای تحت ستم و ... اوضاع را کنترل کند . در مقطع نوشیدن جام زهر قطعنامه هم همینطور رفتار کرد . بنابراین یکی از وظایف ما نیروهای سوسیالیست و مترقی سرنگون طلب این است که رویا پردازی و دروغگویی اصلاح طلبان و اپوزیسیون راست در داخل و خارج مبنی بر اغاز آسایش ، امنیت ، رفاه و آزادی در ایران را افشاء کنیم و به انبوه توده های لگد مال شده بگوئیم که تنها راه نجات از استبداد و استثمار و بی حقوقی اکثریت زحمتکش مبارزه برای سرنگونی کلیت رژیم اسلامی از طریق یک انقلاب اجتماعی با چشم انداز سوسیالیسم مبتنی بر ازادی ، برابری و خودحکومتی دمکراتیک مردم میباشد، اما تا رسیدن به نوک این قله یعنی قراردادن رژیم در لبه پرتگاه ، باید یک لحظه از حضور فعال در همه جنبش های اجتماعی و مطالباتی مستقل حتی برای پیش پا افتاده ترین خواستها غفلت نورزید و یک لحظه از امر سازماندهی و هماهنگی و پیوند متقابل این جنبشها غافل نشد .

سالی که در پیش است جناحبندیهای رژیم ، هم با چالش " انتخابات " مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان روبرو است و هم با چالش پیدا کردن جانشینی برای خامنه ای ، این رژیم در بطن این شرایط حساس و در صورت تحقق کامل مفاد توافقنامه هسته ای و مرتفع شدن خطر جنگ و تحریم ، با چالش بزرگتر جنبشهای کارگری و اجتماعی مردم روبرو خواهد بود . ما باید خود را برای این شرایط نفس گیر آماده کنیم . اکثریت ستمکش جامعه میتواند و باید باخت رژیم را به برد مردم ایران تبدیل کند . عکس ان هم صادق است ، جنبشهای اجتماعی همچون یک عامل تعیین کننده اگر تمام قد به میدان نیاید ، آنگاه رژیم قادر خواهد بود با شل شدن طناب تحریم و خطر حمله نظامی ، اندکی بر بحران های خود لگام زند و آنرا به سکویی برای تداوم حاکمیت ارتجاعی خود تبدیل کند . مردم نباید بگذارند این سناریوی مورد پسند رژیم متحقق شود .

سرنگون باد رژیم اسلامی سرمایه داری ایران

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

24 تیر 1394 15 ژوئیه 2015

آدرس سایت راه کارگر ویزه اینترنت پرسرعت

www.rahekaregar.com

آدرس سایت راه کارگر ویژه اینترنت کم سرعت و برای ایران

http://rahekaregar.com/index1.php