در محکومیت توطئه ها و اقدامات تروریستی رژیم جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان

اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

مطلع شدیم که توطئه ترور رفیق رضا کعبی جانشین دبیرکل " سازمان زحمتکشان کردستان ایران " و بمب گذاری در یکی از مقرهای حزب کومه له کردستان ایران خوشبختانه شکست خورده است. بنا به گزارشات انتشاریافته ، یکی از عوامل نفوذی رژیم جمهوری اسلامی در "سازمان زحمتکشان کردستان ایران" قصد داشت رفیق رضا کعبی معاون دبیرکل این سازمان را ترور کند، که با هوشیاری پیشمرگان نتوانست طرح جنایتکارانه اش را اجرا کند. در همین حال گزارشات انتشار یافته حاکیست که عوامل رژیم جمهوری اسلامی به طور همزمان پنج بمب در نزدیک یکی از مقر های مرکزی "حزب کومله کردستان" کار گذاشته بودند؛ به طوری که پس از ترور رضا کعبی، مقر مرکزی "حزب کومله کردستان" را هم منفجر سازند تا بعدا بتوانند ترور و قتل های ناشی از انفجار مقر مرکزی "حزب کومله کردستان" را به اختلافات میان دو گرایش به اصطلاح متخاصم در کومله نسبت دهند. پس از شکست این توطئه، منابع خبری وابسته به رژیم جمهوری اسلامی و بویژه سپاه پاسداران، سناریوی ساختگی و همیشگی درگیریهای داخلی بین کومله عبدالله مهتدی و عمر ایلخانی زاده را مطرح کرده اند که نشان دهنده طرح از پیش برنامه ریزی شده دستگاه های امنیتی رژیم برای ضربه زدن به فعالین جنبش کرد است. سناریوهایی که قبلا هم در جریان ترور رهبران حزب دمکرات در وین و برلین طرح کرده بودند. سناریوهای ساختگی که در جریان دادگاه میکونوس ، دروغین بودنش برای همگان افشا شد.

این دادگاه نشان داد که این توطئه ها و ترورهای سازمانیافته، سیاست اصلی رژیم در برخورد با مخالفان است. ترور رهبران حزب دمکرات کردستان ایران ، دکتر عبدالرحمان قاسملو و دکتر صادق شرفکندی وهمراهان آنان ، صدیق کمانگر و بهمن جوادی (کشاورز) ، فریدون فرخزاد، شاهپور بختیار ، عفت قاضی، عبدالرحمان برومند، کاظم رجوی،حمید چیتگر،حسین نقدی، سیروس الهی ، نوری دهکردی و دهها ترور دیگر در پیشینه این رژیم آدمکش قرار دارد. دادگاه همچنین ثابت کرد که تصمیم به ترور در بالاترین سطوح تصمیم گیری رژیم جمهوری اسلامی اتخاذ و با هماهنگی همه دستگاه های اطلاعاتی رژیم به اجراء گذاشته میشود.

پیش از این گزارشات انتشاریافته حکایت از آن داشت که دستگاه اطلاعاتی رژیم ، برنامه ریزی گسترده ای را برای نفوذ در گروههای اپوزیسیون در تبعید وخصوصا کردستان و ضربه به آنها آغاز کرده است. اینک که رژیم جمهوری اسلامی، جام زهراتمی را نوشیده و همه ادعاهای استکبارستیزانه اش را بر باد رفته می بیند؛ در صدد است برای جلوگیری از پیامدهای یک جنبش بزرگ اجتمایی در ایران ، دستگاه ترور و کشتارش را در خارج از کشور فعالتر کند. در عین حال با دستگیری فعالان و رهبران جنبشهای اجتمایی، کارگران ، معلمان، زنان وملیتهای ساکن ایران و اعدام و بدارکشیدن علنی قربانیان آسیب های اجتمایی شمشیر سرکوب عریان را نشان دهد. این اقدامات سرکوبگرانه اساسا ناشی از وحشت از بروز حرکات و اعتراضات گسترده در ایران است. واکنشی است به اعتراض سراسری معلمان ایران و تجمع آنان در برابر مجلس، به موج اعتراض وخشم مردم سنندج علیه روحانی وسفر او به کردستان ، به اعتراضات گسترده در دفاع از محیط زیست ودفاع از کارون و اورمیه وهامون و... ، به اعتصابات کارگری و تلاشهای مدافعان حقوق بشر و حق شهروندی است. این توطئه ترور و انفجار نشانه آشکاریست از لرزان بودن پایه های استبداد مذهبی حاکم بر ایران و ترس از خیزشهای بزرگ و پیوستگی این جنبشها بهم. به این سبب است که تلاشها را باید برای متحد کردن نیروی اجتمایی کارو زحمت دوچندان کرد.

سازمان راه کارگر توطئه جدید رژیم جمهوری اسلامی را قویاً محکوم می کند و از همه نیروهای آزادیخواه و بشردوست میخواهد که به طور همه جانبه به افشاء این توطئه ها و اقدامات جنایتکارانه بپردازند و با هوشیاری مانع از آن شوند که رژیم اسلامی بتواند از طریق ترور و ارعاب و سرکوب ، جنبش آزادی و برابری و ترقیخواهی در ایران را سرکوب کند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
9 اوت 2015