گرامی باد یاد رفیق رضا احمدی نژاد ( کاک وحید )

 

با کمال تاسف مطلع شدیم که رفیق رضا احمدی نژاد ( کاک وحید ) در کانادا چشم از جهان فرو بست. کاک وحید از فعالین سازمان ما  در لنگرود بود . بدنیال سرکوبهای خونین دهه 60 و بگیر و ببند ها و کشتارهای خونین فعالین سیاسی چپ و انقلابی ، بسیاری از فعالین علنی مجبور به تغییر  محل زندگی و کار شدند تا فعالیت سیاسی خود را بگونه ای دیگر پی گیرند. رفیق وحید  نیز به این خاطر همراه با رفيق رضا منصور کنفی ( کاک حميد ) و برای ادامه پیکار با رژیم آدمکش اسلامی به صفوف پیشمرگان کمیته کردستان سازمان در اوایل سال 61  پیوستند.

 

در شرایطی که سیاست دار و داغ و شکنجه ،جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی را هدف گرفته بود، کاک وحید  مبارزه انقلابیش را  در کردستان در  صفوف پیشمرگان قهرمان خلق کرد در دفاع از حق تعیین سرنوشت خلقها و برای آزادی و سوسیالیسم  پی گرفت.  رفیق وحید در عملیات های نظامی علیه ماشین نظامی رژیم شرکت فعال داشت.  در یکی از این عملیات ها و در گیریها  در اطراف سنندج، هنگامیگه  پیشمرگان راه کارگر در عملیاتی قهرمانانه در منطقه ژاوه رود  در اطراف کوه های هوشه گوره در مقابل تهاجم رژیم ایستادگی میکردند، رفیق وحید هدف حمله هلیکوپترهای رژیم قرار گرفت و زخمی شد ، اما با وجود کمبود امکانات پزشکی و مشکلات نقل و انتقال، با استقامت و روحیه ای بالا، دوره درمان را سپری کرد و پس از بهبودی دو باره در صفوف پیشمرگان  به فعالیت خود ادامه داد.

پس از نزدیک به هشت سال  مبارزه در کردستان ، کاک وحید دوره تبعید را در آلمان آغاز کرد و پس از ازدواج به کانادا رفت . متاسفانه  مشکلات و تنگناهای دوره تبعید و سپس  بیماری قلبی به او فرصت نداد که او ، آنگونه که میخواست از فرصتها بهره گیرد.  دریغ که رفیق وحید که در مقابل رژیم آدمکش اسلامی و شرایط بغرنج  مبارزه انقلابی در کردستان طاقت آورده بود نتواست  بیماری قلبی را به عقب راند  و شمع وجودش  خاموش شد.

 

گرچه رفیق وحید در دوره اقامت در خارج از کشور و تبعید  فعالیت سازمان یافته تشکیلاتی نداشت اما همچنان بر ضرورت مبارزه برای دنیای عادلانه عاری از ظلم ،ستم و تبعیض و استثمار پای می فشرد. سازمان راه کارگر درگذشت رفیق وحید را به  خانواده ، رفقا و همرزمان وی تسلیت میگوید. و از همه رفقا و عزیزانی که در تدفین و بزرگداشت یاد رفیق وحید شرکت کرده و با خانواده و رفقایش همدردی کرده اند قدردانی میکند.

 

                       زنده باد یاد و خاطره رضا احمدی نژاد ( کاک وحید)

                      

                                 کمیته مرکزی سازمان راه کارگر  

                                        25 سپتامبر 2015