موج جدید سرکوب را باید در هم شکست!

 

پس از دو سال چانه زنی مداوم و پایان موقت کشمکش ده ساله ی بحران غنی سازی اتمی و گفت و گوی مستقیم نماینده گان جمهوری اسلامی  و ایالات متحده ی آمریکا، که به امضای قرارداد وین انجامید، رهبران کارگری و زندانیان سیاسی دگر اندیش و مبارزان طبقاتی با شدت بیش از گذشته مورد هجوم فاشیستی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی قرار گرفته اند . رژیم با انتقام گیری از آنها در پی خنثی کردن بهای سازشی است که به قدرتهای امپریالیستی پرداخته است .  وظیفه تمامی آزادی و برابری خواهان است که با هر چه تنگتر کردن عرصه بر رژیم مانع این انتقام گیری شوند. همانطور که پیش از این هم اشاره کردیم مشخص بود  که نرمش و عقب نشینی رژیم در مقابل قدرتهای غربی به رهبری آمریکا قرارنبوده که با نرمش در برابر خواستهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه اکثریت  ستمکش جامعه همراه باشد.

قتل رفیق شاهرخ زمانی از رهبران وپیشروان جنبش کارگری ایران  واز بنیان گذاران سندیکای صنف نقاش و ساختمان در زندان گوهردشت خشم واعتراضات شدید و دامنه دار فعالان کارگری و مدنی ،سند یکاهای کارگری بین المللی و سازمان های سیاسی را به دنبال داشت.   کارگزاران رژیم ، در این رابطه به شدت زیر فشار قرار گرفتند  که به چرایی این جنایت تاریخی پاسخ دهد. این در حالیست  که دادخواهی خانواده ها و نزدیکان زندانیان سیاسی، به ویژه شمار چندی از قربانیانی که در زیر شکنجه و زندان ها جان باخته اند، هم چنان ادامه دارد. در راستای مقابله با این اعتراضات وخفه کردن صدای دادخواهی خانواده ها ، رژیم دست به کار شده و  بنا بر گزارشات انتشاریافته ،  نهادهای اطلاعاتی  - امنیتی رژیم در چند روز گذشته، شمار بیش تری از فعالان کارگری، فعالان حقوق مدنی، روزنامه نگاران و آموزگاران را بازداشت و کارگزاران قضائی در چند مورد اقدام به تشدید مجازات زندانیان نموده است تا به خیال خام خود بتواند با شدت دادن هر چه بیشتر جو خفقان از دامنه ی اعتراضات بکاهد.

واله زمانی از فعالان سندیکای نقاشان استان البرز و پسرعموی شاهرخ زمانی بازداشت شده وپس از آزار و تهدید های مقامات اطلاعاتی و امنیتی با وثیقه سیصد میلیون تومانی آزاد شده است؛ علی نجاتی از رهبران سندیکای نیشکر هفته تپه، پس از  بازداشت  به زندان اوین انتقال یافته، و محکومیت قطعی سعید رضوی فقیه سه سال و نیم و رسول بداقی سه سال افزایش یافته و اعلام محکومیت نه ساله، محمود صالحی از بنیان گذاران سندیکای صنف خباز است . علاوه براین در شهر اندیمشک نیز سه فعال مدنی به نام های شاپور رشنو، علی محمد جهانگیری و عزت جعفری بازداشت شده اند. هنگام یورش نیروهای امنیتی به خانه شاپور رشنو، همسر باردار او بر اثر فشار عصبی ناشی از یورش تعداد زیاد نیروهای امنیتی، دچار سقط جنین شد و فرزند خود را از دست داد. علاوه بربازداشت ها، تعداد زیادی از فعالین سیاسی، زنان و ملی ـ قومی توسط ارگان های امنیتی احضار و تهدید شده اند. فشار ارگان های امنیتی روی تعدادی از تلاشگران جنبش زنان از جمله نسرین ستوده هم چنان ادامه دارد. نرگس محمدی از مدافعان شناخته شده حقوق بشر و حقوق زنان که مدتی است در اسارت به سر می برد، با وجود بیماری هم چنان از درمان محروم است.

سازمان راه کارگر همه انسانهای آزاده و شریف ،نیروهای چپ و آزادیخواه  و همه نهادهای دفاع از حقوق انسانی را در ایران وجهان فرامیخواند تا به ادامه ی سیاست و تشدید سرکوب فعالین کارگری ، سندیکائی ، فعالان حقوق مدنی ، دانشجویان ، زنان ، دگر اندیشان اعتراض کنند و نگذارند رژیم اسلامی ایران از موقعیت بحرانی و فاجعه بار منظقه خاورمیانه  بهره گرفته و درسکوت و خاموشی زندانیان سیاسی را با مرگ تدریجی و شکنجه و آزار مداوم نابود کند، فعالین و رهبران تشکلهای سیاسی و سندیکایی  را دستگیر و زندانی کرده و با تهدید های مداوم ، خفقان تاریک اسلامی را برای ادامه استبداد جنایتکارانه ولایت فقیه سازمان دهد. باید با تشدید اعتراضات داخلی و بین الملی مانع از سرکوب مبارزات برحق و انسانی مردمان ایران شد و صدای بی صدای اکثریت عظیم مردمان ایران را که علیه تبعیض و بیعدالتی و سرکوب و خفقان وگرسنگی و بیکاری و فلاکت گسترده بپاخواسته اند را در جهان پژواک داد .  سازمان ما سیاست جنایتکارانه رژیم اسلامی را در ادامه و تشدید سرکوب  فعالین تشکلهای کارگری و معلمان و ملی و مدنی  محکوم می کند و بار دیگر ازهمه ی سازمان ها، نهادها و جریان های چپ و آزادیخواه می خواهد  دوش به دوش هم با تمام توان با این سیاست جمهوری اسلامی مقابله کنند .

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

دوم اکتبر 1394

آدرس سایت راه کارگر ویژه اینترنت پر سرعت

www.rahekaregar.com

آدرس سایت راه کارگر ویژه اینترنت کم سرعت و برای ایران

http://rahekaregar.com/index1.php