جنبش چپ ایران در سوگ یکی دیگر از یاران خود : نیما کوهبنانی

 

او فعال کمونیست - نویسنده - مترجم و وکیل تعدادی از  کارگران زندانی  و زندانیان سیاسی بود و در حالیکه ۳۶ سال بیشتر نداشت در روز ۱۲ آبان در منزلش در تهران فوت کرد . علت مرگ او سکته قلبی اعلام شده است . 

یاد این مبارز سوسیالیست و یاور اردوی کار و رنج گرامی باد.

سازمان ما همدردی عمیق خود را اعلام کرده و به خانواده ، دوستان و همرزمان نیمای عزیز تسلیت میگوید .

 

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر 

 

6 نوامبر 2015