بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت آغاز سال ۲۰۱۶ میلادی

 

سالی که گذشت ، نشان داد که جهان همچنان بر مدار بیداد می چرخد. تداوم بحران ساختاری سرمایه داری ، استثمار و استبداد و تحمیل جنگ های امپریا لیستی و ارتجاعی ، اکثریت مردمان سراسر گیتی را در چنبره فقر و گرسنگی و بیکاری و بیگاری ، خانه خرابی و بی خانه مانی ، آوارگی و قحطی و بیماری و مرگ گرفتار کرده است.

این جهنم بوجود آمده برای نود و نه در صدی ها ، در شرایطی است که یک در صدی ها در سراسر جهان با وجود تداوم بحران ساختاری سرمایه داری ، میزان بازدهی و سود آوریشان بیشتر شده است. ارقام نجومی و حیرت آور سود سرمایه های بانکی و مالی و تجاری بویژه نظامی، نشان می دهد که عوارض منفی و ویرانگر بحران همه جانبه اقتصادی ، مستقیما میلیارد ها نیروی کار و زحمت را ، مردمان لگد مال شده و خانه خراب را در سراسر جهان مورد حمله قرار داده و از آنان تلفات می گیرد. سرمایه داران سراسر جهان چون سالهای پیش توانستند به هزاران ترفند بار بحران را بر دوش کارگران و زحمتکشان بگذارند و برای مقابله با بحران ، از جیب خالی آنان خرج کنند . تحمیل ریاضت اقتصادی که فشار را مستقیماً بر گرده نیروی کار و زحمت می گذارد همچنان تداوم دارد و حتی به عربستان سعودی که حکام مرتجعش به سلاطین نفت هم مشهورند ، کشیده شده است . زیرا امیران سعودی چون همه سرمایه داران جهان حاضر نیستند هزینه بحران اقتصادی را از ثروت غارت شده ای که در حساب هایشان ذخیره شده ، مایه بگذارند! کسری بودجه شان را از حلقوم زحمتکشان با دو برابر کردن قیمت بنزین و ... بیرون می کشند! سکان داران جهان سرمایه داری همچنان در پوشش ریاضت اقتصادی به پایمال کردن دستاورد های کارگران کشورهای متروپل در حوزه های اساسی چون تامینات اجتمایی ، درمانی ، بهداشتی ، مسکن و آموزش .... شدت بخشیدند . سرمایه داران برای تثبیت سود بیشتر و تشدید استثمار و فلج کردن اراده متشکل نیروی کار کشورهای متروپل ، با بردن خط تولید به کشورهای پیرامونی به دلیل پرداخت و دستمزد ارزان و به بردگی کشاندن فرزندان رنج و کار این کشورها ، نه تنها رقابتی منفی را مابین اردوی کار جهانی دامن زده ؛ که می کوشند دویست میلیون کارگر کشورهای متروپل را که همچون عضله ای قوی در برابر تعرض سرمایه داری و سرمایه داران می ایستادند ، ناچار نمایند تا از ترس بیکاری ، به شرایط سیاه موجود قانع شوند، به جنبش فاشیستی ضد خارجی بپیوندند و یا حداکثر و در بهترین حالت تدافعی قرار گیرند.

در این سال علاوه بر مشقتی که در همه حوزه ها نود و نه در صدی ها متحمل شده اند ، مادرمان زمین هم از تعرض همه جانبه یک درصدی ها مصون نمانده است . منطق کور افزایش سود و انباشت سرمایه آنهم بر پایه استراتژی نئولیبرالیسم و نئوکان ها ، نه تنها به هیچ موجودی رحم نمی کند ؛ که حیات زمین را آشکارا در خطر نابودی قرار داده است . تولید برای تولید به منظور سود آوری بیشتر و نه تولید برای مصرف لازم ، سوخت غیر استاندارد ، ریختن زباله های صنعتی در رودها و دریاها ، جنگهای منطقه ای ، مصرف گرایی و انباشت انبوه زباله ها و صدها عوامل ریز و درشتی که محیط زیست را برای انسان ، حیوانات روی خشکی و آبزیان ، غیر امن کرده است . افزایش روز افزون انتشار گازهای گلخانه ای و سوختهای فسیلی موجب تغییرات اقلیمی ویران کننده ای شده است که گرمایش زمین و بالا آمدن آب اقیانوس ها از عوارض آن است و حیات خود زمین را هم در معرض نابودی قرار داده است . در سالی که گذشت علاوه بر فجایع زیست محیطی که هم اکنون شتاب دارد و موجب ویرانی ها و سیل ها و بیماری هایی شده که مستقیما از طبقات فرودست قربانی می گیرد، فاجعه عظیم آن در چشم اندازی نه چندان دور ، ناچارا دولت ها را به تکاپو واداشته است . اما نتایج نشست بین المللی پاریس نشان داد که با وجود فشار های طرفداران محیط زیست ، رفرم هایی صورت گرفته که عملا هیاهویی برای هیچ بوده است ! . زیرا تا زمانیکه منطق کور سود و انباشت بر اساس رقابت و تولید برای سود آوری و نه بر مبنای نیازهای بشری سازگار با طبیعت ، تداوم داشته باشد ، عوارض ویران گری که موجب نابودی محیط زیست در همه عرصه ها می شوند ، از بین نخواهد رفت.

سالی که پشت سر گذاشته ایم ، علاوه بر عمیق تر شدن شکاف طبقاتی بین یک درصدی ها و ۹۹ درصدی ها در سرتاسر این کره خاکی ، جنگی که جهانخواران امپریالیست و در راس شان آمریکا ، براه انداخته اند ، همچنان با حدت و شدت تداوم داشته است . جنگی کثیف ، فوق ارتجایی و ویران گری که هیچ ربطی به اکثریت ساکنان بی گناه و قربانی در اردوی بزرگ کار و زحمت ندارد . این جنگ چه در اشکال نیابتی و چه مستقیم هم اکنون در خاور میانه و شمال آفریقا فاجعه بار تر از گذشته تداوم دارد. جنگی که رقابت تسلیحاتی بین حکومت های ارتجاعی را اجتناب ناپذیر کرده است. و دول امپریالیستی با هزار ترفند مستقیم و غیرمستقیم این رقابت ها را باز تولید می کنند و آشکارا و مداوم ، خود آتش بیار این کشتار و سلاخی بزرگ هستند. میلیتاریزه کردن منطقه نفت خیزی که امروزه بلاخیز شده است به عنوان بخشی از راه حل بحران ساختاری سرمایه داری است و از برکت همین رقابت های سیاسی و نظامی حکومت های منطقه ، بازار فروش اسلحه داغ نگه داشته شده است.

داعشی های دست پرورده امپریالیستها و رژیم های آدمخواری چون عربستان ، قطر ، ترکیه ، ایران ، اسرائیل ، مصر و... آشکارا سلاح می خرند ، نفت می فروشند و بکار قاچاق مواد مخدر و هزار زهرمار دیگر دست می زنند. بازار داغ این تجارت کثیف که به قیمت نابودی هزاران هزار انسان و زیر ساخت های کشور های درگیر جنگ منجر شده ، دو محور ارتجاع جهانی را به رقابت وا داشته است .

از یک سو امریکا ، متحدین اروپایی اش ،عربستان سعودی به همراه شیخ نشین های جنوب خلیج فارس و ترکیه ؛ و از سوی دیگر روسیه ، ایران ، سوریه و حزب اله لبنان و بصورت پوشیده ای چین دو محور جنگ کثیفی هستند که ربطی به مردمان و عدالت و آزادی ندارد. آنها ظاهرا علیه داعش آرایش یافته اند اما در واقعیت دنبال تثبیت منافع ضد مردمی و سهم بری و کشورگشایی هستند. نتیجه این اقدامات ویرانگر ، نابودی مردم است. میلیون ها انسان بی گناه از کودکان گرفته تا پیران و جوانان و خرد و کلان ـ در این میان قتل عام می شوند و هستی و کاشانه شان برباد میرود. میلیون ها نفر خانمان از دست داده ،آواره و بی پناه سرگردانند. مردمانی که لای چرخ دنده های منافع و متامع امپریالیستی و دول ارتجاعی و مستبد منطقه له می شوند. دولی که هر کدامشان آدمخوارتر و درنده تر از داعش و داعشیان ضد انسان هستند. آنها برای فرار از جهنمی که از هر سو آنان را گرفتار کرده و دار و ندار و زندگانی شان را می سوزاند اسیر قاچاقچیان بی رحم انسان می گردند و دسته دسته در دریا غرق می شوند . آیلان کودک دو ساله مظلومی که جنازه اش را امواج به ساحل آورده بود ، نماد استیصال و فریاد دلخراش هزاران هزار انسان جنگ زده و بی پناه و آواره است !

طرفه این جاست که افراد و گرایش هایی " توده ای و شبه توده ای" در خارج و در داخل ایران بنام دفاع از آزادی و عدالت اجتمایی زیر پرچم برادر بزرگ سابقشان سینه می زنند و از محوری که روسیه در راسش قرار دارد جانانه دفاع می کنند !!! و در روز هایی که پوتین ـ این تزار جدید ـ برای سردسته داعشیان جهان سید علی خامنه ای متحد اصلی اش در این محور ، قرآن هدیه می برد؛ این جماعت با نا دانی تمام بنام صلح و آزادی از محور روسیه ایران و سوریه و حزب اله لبنان در این جنگ کثیف در برابر محور دیگر به سرکردگی آمریکا، حمایت می کنند!

در سالی که گذشت داعشیان ایران با وجودی که جام زهر دوم را نوشیده اند و سر بر آستان شیطان بزرگ سائیده اند و در باتلاق بحران همه جانبه اقتصادی دست و پا می زنند ؛ شمشیر را برای خفه کردن کوچکترین اعتراض داخلی از رو بسته اند !. این جانیان برای اینکه شرایطی امن برای سرمایه گذاری های امپریالیستی و متحدینشان ایجاد کنند ، آشکارا به سرکوب جنبشهای کارگری ، اجتماعی و مدنی دست زده و با قتل و شکنجه و سانسور و بگیر و ببند می کوشند در جامعه رعب و وحشت ایجاد کنند . هم اکنون زندان ها را پر کرده اند از فعالین جنبش های مدنی و اجتماعی.از روشنفکران ترقی خواه ، زنان و ملیت های ساکن ایران و دانشجویان و کارگران و معلمان بویژه فعالین شجاع آنان . در این جنایات و تبه کاری ها همه دست اندر کاران رژیم اسلامی سرمایه داری ایران ، همه جناح ها و همه دستگاههای امنیتی و نظامی و قضایی همدستند چرا که همه از این خوان یغما نصیب می برند . از رهبر داعشیان شیعی ایران سید علی خامنه ای تا دولت کلید دار، از آیت الله ها و مجلسیان تا سپاهیان و بسیجیان ، از اصول گرایان تا اصلاح طلبان حکومتی همه وهمه در این جنایات سازمان یافته نقش دارند و از این سرکوب سازمان یافته نفع می برند . اما در راس سیاست حکومت سرمایه ، سرکوب و انقیاد کارگران در دستور است . طبقه کارگر شجاع ما ، بیش از گذشته مورد یورش قرار گرفته است. رژیم کارگر ستیز از آن روی تعرض و حمله اصلی را روی طبقه کارگر ایران متمرکز کرده است که سرمایه داران غارتگر خارجی و داخلی را مطمئن کند که آسوده سر میتوانند در نظام آرامش و ثبات جمهوری اسلامی با خیالی آسوده ، سرمایه گذاری کنند و از این خوان یغما سهم خودشان را بدون مزاحمت ببرند و از برکت آنان ؛ رژیمیان هم به مال و منال شان برسند!

در برابر جهنمی که سرمایه داری و دول حامی آن برای بشریت ایجاد کرده اند ،اردوی بیکران زحمت در سرتا سر جهان اما دست روی دست نگذاشته و تسلیم نشده است.

در سالی که گذشت ما شاهد مقاومت و در مواردی تعرض اردوی کار و زحمت در برابر استثمار کنندگان و مستبدین بوده ایم . کارگران و زحمتکشان ، زنان و طرفداران محیط زیست ، روشنفکران و هنرمندان ، خلق های تحت ستم در همه جهان و به یک کلام ۹۹ درصدی ها در دفاع از حقوق خود و با استفاده از همه اشکال ممکن ، رو در روی یک درصدی ها ایستادند. از خیابان ها گرفته تا میادین و دانشگاه ها ، تا کارخانه ها ، از زندان ها تا میدان های جنگ توده ای ....، نیروی بیکران انسانی رودر روی دشمنان طبقاتی و انسانی ، ایستادند و می ایستند و در این راه از پرداخت هزینه های سنگین هم باکی ندارند.

در سالی که گذشت در ایران استبداد زده و زیر سرنیزه های حاکمیتی هار و سرمایه دار ، جنبش طبقاتی ، اجتماعی و مدنی همچون سایر هم زنجیران خود در سراسر جهان ، به پیکارش ادامه داد و هزینه های سنگینی را متحمل شد. در راس این جنبش ها ، طبقه کارگر ایران پیشتاز بود . معلمان لحظه ای میدان را خالی نکرده و در اشکالی مختلف رو درروی دشمن قرار گرفتند . رسول بداغی تجدید محاکمه شد . شاهرخ زمانی آن نماد مقاومت کارگران و رنجبران در زندان بقتل رسید ، فعالان رزمنده کارگری ببند کشیده شدند که آخرینش جعفرعظیم زاده است. با این همه برای احقاق حقوق خود ، بیشترین اعتصابات و تحصن ها و راهپیمایی ها و ... را پیش برده و در برابر سرمایه داری و حکومت حامی آن ایستادند. امروزه دیگر اکثر مزد و حقوق بگیران و سایر فعالین جنبش های اجتمایی بیش از پیش دریافته اند که : چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است و بدون آن نمی توان در برابر دشمن متشکل و سرکوبگر و تا دندان مسلح ایستاد.

در پایان سالی که گذشت و در چشم انداز پیش رو ، بر اهمیت و ضرورت تشکل های سراسری و مستقل کار گران و مزد و حقوق بگیران و فعالین همه جنبش های اجتمایی از زنان گرفته تا دانشجویان پای می فشریم و تلاش می کنیم در همه اشکال ممکن برای تحقق آن مبارزه کرده و در راستای گسترش جنبش و تشکل یابی ، دست یاری به سوی حامیان واقعی اردوی کار و رنج و مدافعان آزادی و برابری دراز کنیم .

نابودی سرمایه داری و ارتجاع در هر شکل آن ممکن است. محو استثمار انسان از انسان ممکن است. استقرار آزادی و سوسیالیسم ممکن است و رسیدن به دنیایی بهتر و انسانی تر و عادلانه تر ممکن است . البته با اتحاد و اشتراک و اعتقاد به رهایی۹۹ در صدی ها !

سال نو میلادی ۲۰۱۶ بر مردمان بلا کشیده سراسر گیتی در مسیر پر پیچ راه رهایی مبارک باد !

 

 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری و مذهبی حاکم بر ایران

نابود باد سرمایه داری و ارتجاع جهانی

بر قرار باد اتحاد رزمنده نیروی کار و زحمت

زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسیالیسم

 

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

۳۰ دسامبر ۲۰۱۵

.