• برگرفته از سایت فیسبوکی کانون نویسندگان ایران: پرسش، یک پاسخ - بخش اول
  • هاله صفرزاده : مروری بر اجباری شدن حجاب 1357 تا1360
  • ژاله احمدی: بشر به مثابه زمین و محصول
  • مهشید راستی: دختر خیابان انقلاب کمرنگ می شود و «چهارشنبه های سفید» مورد بی مهری « زنان فعال و فمینیست ایرانی » قرار می گیرد. چرا ؟
  • بیانیه بخشی از کنشگران جنبش زنان: اجازه نمی‌دهیم بر تاریخ فعالیت‌های عاری از خشونت مردم خاک پاشیده شود