خونريزی معده مجيد توکلی و بی‌خبری از وضعيت حسين رونقی، رهانا

مجيد توکلی در حالی پنجمين روز اعتصاب غذای خود را سپری می‌کند که بر اثر اعتصاب غذا دچار خونريزی معده شده است.

رهانا: مجيد توکلی فعال دانشجويی و حسين رونقی ملکی که در پنجمين روز اعتصاب غذای خود هستند با وضعيت نامناسبی روبه‌رو شده‌اند. بر اساس اخبار رسيده از زندان اوين، مجيد توکلی که از بيماری کليه رنج می‌برد بر اثر اعتصاب غذای خشک دارای وضعيت جسمی نگران کننده‌يی بوده و قادر به صحبت کردن نيست. هم‌چنين وی بر اثر اعتصاب غذا دچار خونريزی معده شده است.

مجيد توکلی از صبح يک‌شنبه در پی انتقال به سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زده بود، بسياری از فعالين سياسی و مدافعان حقوق بشر در پی ادامه‌ی وضعيت نگران کننده وی طی روزهای گذشته و امروز در سراسر جهان دست به اعتصاب غذا و تحصن در مقابل سفارتهای ايران و نهادهای بين‌المللی زده‌اند.

به گزارش رهانا، از وضعيت حسين رونقی ملکی نيز تا کنون خبری به دست نيامده است، پدر و مادر وی روز گذشته برای پيگری وضعيت اين وبلاگ‌نويس به تهران مراجعه کرده‌اند، اما تا اين لحظه هيچ خبری از فرزندشان به دست نياورده‌اند.

وضعيت جسمی حسين رونقی ملکی (بابک خرمدين) در سومين روز اعتصاب غذا بسيار وخيم گزارش شده بود، به طوری که وی قادر به صحبت کردن با خانواده‌ی خود در مکالمه‌ی کوتاه تلفنی نبوده و خانواده حرف‌های او را به درستی متوجه نشده بودند.

مجيد توکلی فعالی دانشجويی از ۱۶ آذر ماه در پی برگزاری مراسم روز دانشجو بازداشت و به ۸ سال زندان محکوم شده است. حسين رونقی ملکی نيز از ۲۲ آذر ماه بازداشت و تا کنون در بند ۲ الف زندان اوين نگهداری شده است.