دعوت به تظاهرات مرکزی همگامان در دفاع از مبارزات مردم ایران

 

                           پاریس، شنبه نوزدهم ژوئن میدان سن میشل

 

 

هم میهنان آزادیخواه،

 

در دفاع از مبارزات مردم ایران، در افشای بیش از سه دهه جنایات مداوم نظام جمهوری اسلامی در سراسر ایران،  با خواست لغو فوری مجازات «اعدام»، توقف هر نوع شکنجه و آزادی بی چون و چرای زندانیان سیاسی و عقیدتی و در راستای نفی تمامیت نظام جمهوری اسلامی ایران

 

 از شما دعوت می نمائیم تا در تظاهرات مرکزی «همگامان»، بمناسبت سالگرد اوج خیزش شکوهمند مردمی

 در روز شنبه بیست و نهم خردادماه، از ساعت شانزده الی نوزده، در میدان «سن میشل» پاریس برگزار خواهد  گردید، شرکت نمائید.

 

این تظاهرات با سخنرانی در مورد اوضاع ایران آغاز خواهد گردید و با خواندن قطعنامه و موزیک گروه دف نوازان پاریس به پایان خواهد رسید.

 

 

سخنرانی ها، شعارهای مرکزی و قطعنامهء این راهپیمائی بوسیلهء «همگامان» تنظیم می گردد. از کلیهء هم میهنان و تشکل هائی که به نفی کامل نظام های ایدئولوژیک و موروثی بمثابه پیش شرط  استقرار آزادی و دموکراسی باور دارند و خواهان  شرکت در این تظاهرات با پلاکارد ها و شعارهای خود می باشند، تقاضا می نمائیم تا جهت هماهنگی و تشکیل صفی سازمان یافته، در نشستی که از طرف «همگامان» جهت هماهنگی در برگزاری این راهپیمائی، روز جمعه هجدهم ماه ژوئن در

 

CICP, 21 ter, rue de Voltaire, 75011    Paris

 

از ساعت پانزده تا بیست و دو برگزار می گردد، شرکت نمائید.

(در مورد آدرس فوق از آنجائی که «بولوار ولتر» نیز در پاریس وجود دارد لطفا توجه نمائید که CICP در «کوچهء ولتر» می باشد.)

 

همگامی افراد، کانونها و تشکل های ایرانی درهمبستگی و پشتیبانی از مبارزات مردم ایران، در خارج از کشور: انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران (پاریس)؛ تلاش - کانون حمایت از مبارزات مردم ایران ( کلن)؛ جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران(ماینس و ویسبادن)؛ جمعیت کردهای مقیم فرانسه؛ جمعی از فعالین سیاسی و حقوق بشر و سازمان پرایم(هلند)؛ شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران (لندن)؛ شورای هماهنگی ایرانیان (هامبورگ)؛ شورای حمایت از مبارزات مردم ایران (اشتوتگارت)؛ شورای سوسیالیست های مسلمان (هلند)؛ کانون پناهندگان سیاسی ایران (برلن)؛  کانون فرهنگی ایرانیان (هلند)؛ کانون همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ایران(هانوفر)؛ کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران (زوریخ)؛ کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران (بروکسل)؛ کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران (برلن)؛ کمیته فعالین چپ (هامبورگ)

 

 

info@hamgami.org                                 adpoi@hotmail.fr