ی ی ѐ

ѐ

 

ی ی ی ی ی یϡ ǎی ی ی ی ییی ی (ی ) ی یϺ ی ǎ Ԙی ی یی ی ʡ یی ی ی ѐ. ی ی ҡ ی ی ی ی ǘ ی ʘ ی . ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ѡ ی ی ی یی ییی یی ی ی یی ی Ӂ ی.

ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی: ی ѡ . ی ییی . ی یی یی ی ی "ی " ی ی( ی ی) یی ی ی ی ی ی ی ی . (͘ ی ی) ی ی ی ی یی یی ی یی ی ی ѐ ی ǘ ѐ ی ѐ ی ی ی یی یی сی ѐ ϡ ی . (1)

ی ی ǁیی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی јی ی ی ی ی . ی ی ϐی ی ی ی یی ی یی ی ( ی) ی. ی ی ی Ә ی یی ی ی ی ͘ . ی یی ی ... یی ʡ јی ی ی ی ی ی ... .

ی ѐ ی ی ѐ ی یی . ѐ. ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ѐ یی ی ییی ی یی ǎی ی یی ی ی ی ی .

ی ϐی ی ی ј ی. ѐ 8 ی 12 ی ϡ ی ی یی ی ی . ی ϡ ی ی . ی ʘ ی. ی ی Ԙ Ϙ "ی ". ی یی ی . ی ی ی ی ی ی. ی Ͽ ی ی . یی ѐ یی ی ی یی 8 ʘ 12 ی ʡ ی ی ی یی یϐی ی Ϙ یی ی Ԙی ی ی یی ی ی ی ѐ ϐی.

ی ی ی ѐ ی ی ѐ یی ی. یی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ѐی ی یی ی ی ی ǁ ѐی یی ی ی یϐ ϐ . ѐ ی ی ی . ی یی ѐی ی یی ی ѐ یی ی . ی ی یی ی ی с ی ی ی ѐی ی ی یی یی ی ی ی ی. ی ی ی ی یی ی ی ی یϿ ǡ یی ی یی.

ی ی ی یی " ی" ی. ی یی ی " ی"manpover)) ی ϐی ی ی ϡ ǘ ی ی ی . " " ی "ی " ی ѐ ѐ ی یی ی ʡ ی ی . ی ی یی ی ی ی 4 ی ی .

ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی یی ʡ ی یی ی ی ی ی ѡ ی . ʐی ϡ ی یی ی ی ی ی ی . э ی ی ی Ԑ ی ی ی Ԑی ی .

ی ی ی ی ی ی 12 ی 276 ǘ . ی с ی 捘 ( ) ی ی یی ی ی یی ی ی. ی ѐ ی 600 ی ی.( ǐ 4 ) ی Ԙ ی یی ی ی ی. ی ی ѐ یա ی 192 ی . ی ی ی ǘ . ی 12 276 . یی ی 84 ی ی ǐ ی ی 117 ی ( ی یی ی ی) ǐ 4 ی یی یی ی ی (ی ی ی ی یی یی ) Ȑیی ییی ی ی ی ی . ǘ ی ی ی ѐ ی.

ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی.

ی یی ی ی ی .

ی

ی ј ی ی ی ǡ ی ی ی ی 12 ( ی یی ی ی ) 320 ی ی ی . ی ی 16 ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی .

ی ی ی ی Ԑ ی یی( ی) 8 ی 6 ی 250 ی یϡ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی یی ǡ ی ی ϡ ی ی 220 ی.

ǁییی ی یی ј ی ی ی یی ی 60 یϡ ی ی یϡ ی 150 14 ѡ 8 ȡ ی . ( ی یی ی Ǎی ی ی. ی )

ی ی ی ی ی یϡ ی Ǎی ی یҡ ی ی ϐی Ͽ ǐ ی ی یی ی ی ی ی ϡ ی یǡی ی ی Ͽ ی ی ی ϡ ѐ ΐیی ییی ی ʘ ی ی ǘی . ی یی ϐی ی . ی یی ی ی یی ی ی ی) ی ی ی ی یی ѐ ی ی. ی ی ی ی ی .

ی ی یی ǘی ѐ Ԙی ی ی 8 8 ی ی 180 ی .

ی

ј ی ی ی ی ی ѐ (ǘ ѐ ی ј 9 180 یی. 303 ی 192 یϡ ی ی 42 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی یی ѐ ی ϡ ی ی ѐ ی ی. ی ی ѐی ی ѡ یی ی ی ѐ .

ј ی ی ی ѐ ی ی 2 ѐ 380 ی . ی ѐ Ԙی ی ϡ ی ѐ ϡ ی ی . ی 8 17 ی ی 170 ی یǡ ی ʐی.

ی ǘ

ی ی Ԑ ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی .

ی ی ی ی ی Ϙ ǘ ی ʐی یی یѡ ی 70 ی 80 ی ی. ی یی ی.

ی ی ϡ ی ی ی ی Ͽ ی یی ی ی. ی ȁی ی یϿ ی یی ی ی. :

" ی ی. ی ی ی یی. ی یی ی یی ی ی."

ی ј ی ی " ی" ی ی ی ی ی . 7 17 ی ی ی ی یی ی. ی ی 80 . ی ی ی ј ی یی ی ϡ 180 ی . ی ی ی ی ی . ی ی ی . ی ی ی یی . ی ی ی ǘ ʐ ی ǘی ʡ ی ی یʿ

ی ј ی " ی" ǘ ی ی ی ی ی ی ی 360 ی ی ی ی یی ی 120 ی . ی ی ԡ ʿ ی ی ی یϿ ϘϘی ی ǘ ی ی ǘ ی ϡ ی 50 ی.

ی

ј ی یϘی ی ی . ی ј ی 14 18 ی ی ی ی 360 ی 370 . ی ی ј ی .

ی ی ی ѐ ی ی 120 ی ی ی . ی ј یی ѐ ی . ی ی ی ی ѐ ی . ی ی ѐ ǐ ی ی ی یϡ ʐی ی 20 ی ѐ ی . ی یی ی ѐ ی ی . ی ی ϡ ѐ ی ی ی .

Ԑی ی ی ی 12 ѡ ی ی ی Ϙ ی ی ی 80 ی 100 ی.

ی(یی )

ی ی ی ǐ ی ی ی ϡ ی ی ی ϡ یی ی ϡ ی 40ی 50 ی ʐی.

 

ی ѐ ј ǁ ʘی 8 ی 12 15 8 ی ی 80 ی. ی ی یی ی. ی ѐ ی ی ѐ ی یی یی ی . ی ј ی ǁ ʘی 9 19 . ی ی 70 ѐ ی. یی ی 150 ی. ی ی ی : ی ییی .

ѐ ی

ی 7 7 ی 4 ی ʐی.

ی

Ž ǁییی ی ی ی ی 9 ی 17 20 ( 7 ) 80 ی 90 ی یی ی.

ی ј ی ی ی ǐ . ی ی ی ѐ ی ی ی ی ʘی ی . ی ی 12 (ی ی ی ) ی 200 ی ...

ی ی یی یǡ ی یی ی ی ј ی ی. یی یی ی ی ( ) ی . ی ی یی ʘ ی ی ی ی ی.

ی یی ی ѐ ϡ "" ی . "" ی یϡ یی ی Ԙ ی . ی ی ی ی ی ی . یی ی ی ی . ی ی ی ی ѿ

ی

یی:

1. ی ی ی ی یی یی Ϙ ی .