اعلام موجودیت صندوق یاران

پیگرد، سرکوب، شکنجه و کشتار آزادی خواهان توسط جمهوری اسلامی از آذر ماه ۱۳۸۶ ابعاد جدیدی به خود گرفته است. تعدادی زیادی مبارز آزادی خواه، که اکثرا از حرکت دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب بودند دستگیر و زندانی شدند. عده ای هم مجبور به خروج از کشور گردیدند و اغلب به ترکیه و عراق رفته اند. مشکلات مالی، امنیتی و حقوقی ای که در مقابل این عزیزان قرار گرفته توضیح زیادی نمی خواهد.

عده ای از تشکیل دهندگان صندوق یاران در۳ سال گذشته با پیشقدمی یکی از دوستان در جریان کار و مشکلات این پناهجویان قرار گرفته ایم.

آنها از جانب عوامل جمهوری اسلامی و همچنین ماموران دولت ترکیه تحت فشار بوده اند. برخی سازمانهای سیاسی هم با سواستفاده از مشکلات مالی و انتقالی این عزیزان، زندگی را بر آنان در این دوره انتقالی سخت کرده اند. در این سه سال سعی کرده ایم که بطور فردی یا چند نفره در حد امکان به یاری این عزیزان بشتابیم. اما با توجه به ادامه و گسترش پیگرد آزادی خواهان و فعالان چپ به این نتیجه رسیده ایم که احتیاج به امکانات بیشتری است که به تنهائی قادر به تامین حتی بخش قابل توجهی از آن هم نیستیم.

اینست که فکر کردیم این مشکل را بطور علنی مطرح کرده و از عده بیشتری برای یاری رسانی ادامه کار کمک بطلبیم. ضمیمه این نوشته، موازین کار صندوق یاران به اطلاعتان می رسد. این عزیزان پناهجو نباید احساس تنهائی کنند. به یاری آنان بشتابید. به جمع صندوق یاران بپیوندید!

۲۴ اوت ۲۰١۰

یاران صندوق در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰١۰

آذر ن.، ارژنگ مانی، آرش کمانگر، الیزابت ک.، ایرج جنتی عطائی، ایرن رضازاده، بی برگ کویر، پروین اشرفی، پری تبریزی، ترانه آزادی، تقی پاک ایمان، ج. درویش، جعفر رسا، حمید آ.، رضا جعفری، رویا ف.، زیبا سحابی، سعید زمانی، سیامک جهانبخش، سیامک مویدزاده، صفار ساعد، فرهاد بشارت، مازیار ماهان، محبوبه مشکین، محمد شمس، محمود بیان، محمود معمارنژاد، مراد عظیمی، مهدی ز.، مهناز سیروس، نازلی پرتوی، نیلوفر شید مهر

صندوق یاران

صندوق یاران برای جمع آوری یاری مالی و ارسال آن برای پناهجویان آزادی خواهی که مورد حمایت احزاب سیاسی و نهادهای دیگر نیستند موجودیت می یابد.

برای شروع کار صندوق، ایرج جنتی عطائی، پروین اشرفی، ترانه آزادی، فرهاد بشارت، محمد شمس و مهناز سیروس داوطلب شده اند که تا ۶ ماه به عنوان هیات امنای موقت آن مسئولیت بعهده بگیرند. پس از این مدت هیات امنای صندوق هر شش ماه یک بار توسط مجمع عمومی یاران صندوق انتخاب و به مجمع عمومی بعدی جواب گو خواهند بود.

صندوق یاران یک شماره حساب رسمی دارد که به اطلاع عموم می رسد. تمام مبالغ جمع آوری شده، اعم از سهم یاری ماهیانه یاران صندوق یا مبالغ دیگری که در موارد و مناسبت های مختلف از دیگران جمع آوری میشود، به این حساب باید واریز شوند. مورد و میزان یاری رسانی مالی به پیشنهاد کتبی یاران صندوق و تصمیم هیات امنا تعیین شده و ارسال خواهد گردید. هیات امنا از میان خود یک نفر خزانه دار را برای رسیدگی به حساب، ارسال کمک ها و تهیه لیست مبالغ جمع آوری و ارسال شده برای اعلام بیرونی انتخاب خواهد کرد.

مبالغ دریافتی صندوق هر سه ماه یکبار با درج اسامی یاری دهندگان و مقادیر آن در یک یا چند سایت یا نشریه علنی، اعلام خواهد شد. یاری دهندگان می توانند از اسامی مستعار یا حقیقی (مستعار که برای هیات امنای صندوق معلوم باشد)، استفاده کنند. مبالغ ارسالی هم به همین ترتیب هر سه ماه یک بار همراه با اسم واقعی یا مستعار گیرنده در همان سایت ها یا رسانه ها اعلام خواهند شد.

 

سهم یاری ماهانه در صندوق یاران برای هر فرد معادل حداقل ۱٠ یورو است. یاران جدید با معرفی یکی از یاران صندوق می توانند به آن بپیوندد.

هر وقت و به هر دلیل صندوق یاران نتواند به فعالیت خود ادامه بدهد، هیات امنا تشکیل یک مجمع عمومی فوق العاده را فراخوان خواهد داد. انحلال صندوق یاران با رای دو سوم یاران آن قطعیت خواهد یافت. هیات امنا تاریخ اتمام فعالیت صندوق یاران، موجود ی صندوق و توزیع آن در بین متقاضیان واجد شرائط را در رسانه ها اعلام خواهد کرد.

 

آدرس بانکی صندوق یاران:

Name of the Account holder: Mahnaz Syrus

Name of the bank: COMDIRECT

IBAN (Account number): DE96200411550529453300

BIC (Bank Code): COBADEHD055

Reference: Sandogheyaran

آدرس الکترونیکی صندوق یاران:

sandogheyaran@gmail.com