اعتصاب و تظاهرات اروپا را فرا می گیرد!

 

سرمایه در همه جا برای بیرون رفت از بحران ناشی از نظامش، به زندگی کارگران و اقشار کم درآمد حمله ور شده است. کارگران را با اخراج و بیکار کردن، قطع و به حداقل رساندن بیمه های بیکاری و اجتماعی و درمانی به سوی نابودی می راند. اما کارگران نیز نمی توانند در سکوت نظاره گر نابودی خود و فرزندان خویش باشند. کارگران به مبارزه و سلاح برنده تاریخی خود یعنی اعتصاب و تعطیل کردن تولید روی می آورند. بر این اساس در همین اواخر کشورهای یونان، چک و فرانسه و... با اعتصابات فلج کننده ای روبرو بوده اند.

 

بر طبق گزارشی که از سوی کنفدراسیون جهانی کارگران خواربار، هتل و رستوران و کشاورزی (IUL) اعلام گردیده است، اتحادیه سراسری کارگران اروپا در روز 29 سپتامبر یک متینگ و تظاهرات در بروسل مقر اتحادیه اروپا فراخوان داده است که  تا کنون از سوی کارگران و حقوق بگیران  بسیاری از کشورهای اروپائی مورد پشتبانی قرار گرفته است. کارگران فرانسه به پیشواز چنین فراخوانی رفته و روز 5 شنبه اعتصاب و تطاهرات نمودند. کارگران و کارکنان بخش های گوناگون اعلام نموده اند که تا عقب نشینی دولت سرکوزی مبارزه ادامه خواهد یافت.

 

در این رابطه سازمان سراسری کارگران اسپانیا و اتحادیه (UGT) در 29 سپتامبر اعلام اعتصاب عمومی کرده اند. منشی اتحادیه کارگران و کارکنان تجارت، هتل و توریسم اسپانیا خاوریا گونزالس  در یک مصاحبه با کنفدراسیون جهانی کارگران خوارو بار و کشاورزی در باره دلائل و اهداف این اعتصاب عمومی چنین می گوید: " حمله ای که اکنون و بدبختانه بوسیله دولت حزب سوسیالیست و به فرمان بانکداران، بورس بازان، دلالان و مقاطعه کاران مفتخوار به سرپرستی صندوق بین المللی پول به ما شده است، بدترین حمله ای است که در طول30  سال به حقوق کار و ما انجام گرفته است. اعتصاب روز 29 سپتامبر جواب روشن و قاطعی به این یورش و نه بزرگی به رفورم های بازار کار است".

 

ما فعالین متشکل در نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران- خارج کشور، پشتیبانی و همبستگی خود را با اعتصابات، تظاهرات و میتینگهای کارگری اعلام نموده و در حد توان به این مبارزات یاری می رسانیم. و همگان را به شرکت فعال در مبارزات جاری طبقه کارگر جهانی بر علیه یورش سرمایه و دولت هایش، به زندگی کارگران و سایر اقشار کم درآمد جامعه دعوت می کنیم.

 

 

زنده باد همبستگی بین المللی کارگری

سپتامبر 2010

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

 

کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا –kanonhambastegi@gmail.com

 ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ
cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه
sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه
kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر
kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ
kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی
info@ijcwa.com
- شبکه همبستگی کارگری
iranwsn@fastmail.fm
- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن
leftalliance@yahoo.com
- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا
toronto_committee@yahoo.ca