وضعیت بغرنج فوروم بین المللی اتحادیه های کارگری

قاره های متفاوت ـ مشکلات مشابه

Daniel Behruzi, Stuttgart
برگردان ناهید جعفرپور
 
شرکت کنندگان فوروم بین المللی کارگران اتومبیل سازی که از سوی بنیاد رزا لوگزامبورک به همکاری شبکه اتحادیه ای " ت ای ا" در روز جمعه گذشته در شهر اشتوتگارد آلمان سازماندهی شده بود، از اوضاع متفاوت اقتصادی و سیاسی گزارش دادند.
 
اما همه مشکلات در یک نکته با هم تشابه داشتند: همه جا مناسبات اشتغالی بغرنجی چون کار اجاره ای، کار با مدت و دادن کار به شرکت های واسطه در تقدم قرار گرفته اند.
 
در این کنفرانس که اعضای اتحادیه های کارگری از مکزیک، آفریقا جنوبی، بریتانیا، سوئد، بلغارستان، هند، فرانسه، کانادا، چین، برزیل، ترکیه، باسک و آلمان شرکت نموده بودند، روشن گردید که چگونه متفاوت بحران ها در مناطق مختلف جهان تاثیر گذاشته اند.
 
والتر سانشز از اتحادیه کارگری برزیل که همچنین در شورای کارگری کنسرن دایملر هم عضو می باشد گزارش داد که " پیش ما تاثیر بحران ها تنها مدت کوتاهی ظول کشید زیرا که اکنون مجددا برای کارخانه های جدید سرمایه گذاری می شود.
 
 با توجه به  پائین بودن درجه بیکاری و کمبود نیروی کار در پاره ای از بخش ها، شانس اشتغال تا کنون به این خوبی نبوده است. مبارزه برای دستمزدهای بالا همچنان ادامه دارد. در این کشور آمریکا جنوبی در 6 سال گذشته 27 درصد درآمدهای حقیقی افزایش داشته اند. همین اواخر اتحادیه کارگری " س او ت " توانست در صنایع آهن 11 درصد مزدها را افزایش دهد".
 
هرمن روزن فلد از رهبران اسبق اتحادیه کارگران اتومبیل سازی کانادائی " س آ و " گزارش داد که در نیمه شمالی قاره آمریکا شرایط بسیار متفاوت است بطوری که در آمریکا و کانادا بحران ها در صنایع اتومبیل سازی هزاران محل اشتغال را از بین برد و ده ها کارخانه بسته شد و دستمزد ها به نحو غمناکی پائین کشیده شد. دولت در زمان ورشکستگی کریسلر و ژنرال موتور بشدت سرمایه گذاری نمود البته نه برای اینکه به دستمزد ها و محل اشتغال ها امنیت بخشد بلکه برای اینکه این شرکت ها را مجددا " آماده برای بازار" نماید". این فعال کارگری برای اتحادیه های کارگری بیلان فاجعه باری را ارائه نمود. درصنایع قطعات سازی درجه سازماندهی 80 درصدی سال های 70 به 15 درصد سقوط نموده است. در اقتصاد خصوصی آمریکا سهم شاغلان زیر پوشش اتحادیه ها در این فاصله کمتر از 7 درصد می باشند".
 
وضعیت غمناک مشابه را این بحران ها در مکزیک بجای گذاشته اند. دلیل این مسئله وابستگی این کشور به همسایگان شمالی است. طبق گزارش  بندیکتو مارتینز از اتحادیه کارگری " اف آ ت " 80 درصد کالاهای ساخته شده در مکزیک برای صادرات می باشند. که از این مقدار 90 درصد به آمریکا وارد می شوند. از آنجا که اقتصاد آمریکا کمی فضای تنفس پیدا نموده است، شرایط کارخانه جات مکزیکی هم کمی ثبات گرفته است. با این وجود وضعیت نا امن است. در این فاصله کارگران اضافه کاری زیاد می کنند و فشار کاری بسیار زیاد است. اما با این حال کارگران جدید استخدام نمی شوند. زیرا که شرکت ها نمی دانند که این وضعیت مانا است یا نه".
 
آئو لونگ از سازمان " مونیتور گلوبازیسیون " هنگ کنگ گزارش می دهد که در حالیکه جنبش کارگری در آمریکای شمالی شکستی غمناک را پشت سر داشته است کارگران چینی در حال حاضر شروع نموده اند خود را مستقلا سازماندهی نمایند. در فاصله ماه مه و جولای در کارخانه جات چینی موج اعتصابات بسیارموفقیت آمیز در جریان بوده است بطوری که دولت و شرکت ها سریعا مجبور گشته اند به خواسته کارگران تن دهند. با توجه به بزرگی کشور اما جدال های کارگری بسیار محدودند. در حال حاضر یک جنبش کارگری جدید در حال شکل گیری است که در آن کارگران جوان مهاجر از مناطق روستائی نقش بسیار برجسته ای بازی می کنند. این کارگران بر خلاف نسل گذشته شان بهتر آموزش داده شده اند و سطح خواسته هایشان بالاست".
 
گایوتام مودی از اتحادیه کارگری " ان ت او ای" هندوستان می گوید:" هندوستان منطقه  ای با رونق اقتصادی است. تولید اتومبیل در این شبه قاره در 20 سال گذشته 15 مرتبه افزایش داشته است ـ  هر پنج سال دو برابر شده است. با این حال هندوستان مدل رشد دیگری را از چین دنبال می کند. برای اتحادیه های کارگری هندی این شرایط بسیار دشوار است. از همه مهمتر بخاطر فشار های دولت. از هر پنج شاغل صنایع جدید چهار نفر از سوی شرکت هائی که کارگر اجاره می دهند می باشند که قرار داد کاری ندارند  و 12 ساعت در روز کار می کنند و برای این مدت کار حتی حداقل مزد هم دریافت نمی کنند".      
 

بسیاری از شرکت کنندگان کنفرانس از گسترش مناسبات اشتغالی بغرنج گزارش دادند برای مثال ایگور اوروتیکواتکسئا از کشور باسک اظهار نمود که سپردن کارها به شرکت های واسطه و بکار گرفتن کارگران اجاره ای و مدت دار بشدت در آن کشور رشد نموده است. در این باره همچنین اعضای اتحادیه های کارگری آلمان بسیار گزارش ها داشتند.