بیانیه جبهه متحد دانشجویی به مناسبت 16 آذر روز دانشجو

 در حالی به شانزده آذر امسال نزدیک می شویم که حاکمیت تئوکراسی ونظامی ایران با بوجود آوردن جو سرکوب و اختناق سعی بر پنهان نمودن آتش خشم دانشجویان می نماید. حکومت به هر شیوه ای متوسل می گردد که مانع برگزاری مراسم روز دانشجو شود. اما نیک می دانیم که دانشجویان آگاه و دلیر نه از بند و نه از زنجیر هراسی به دل راه نمی دهند. حکومت گمان می کند که با بازداشت و تبعید فعالین دانشجویی می تواند دانشگاه را به فضایی مرده و قبرستانی تبدیل نماید. خیر! تدارک دانشجویان آزادیخواه در تهران و دیگر شهرها در آستانه روز دانشجو نشان از عزم و اراده استوارآنها برای هر چه با شکوه تر برگزار نمودن مراسم روز دانشجو دارد.

خیزش 16 آذر 88 به خوبی نشان داد که حکومت از اتحاد دانشجویان می هراسد و به همین علت با حبس و تبعید فعالین دانشجویی سعی بر انتقام گرفتن از جنبش دانشجویی نمود.جنبش دانشجویی تنها با اتحاد و همبستگی با دیگر جنبشهای اجتماعی می تواند جو خفقان و سرکوب را بشکند.

جبهه متحد دانشجویی ازدانشجویان و مردم آزاده ایران می خواهد که در روز دانشجو همبستگی خود را با دانشجویان دربند و زندانیان سیاسی اعلام نمایند.از هم میهنان برون مرز نیز انتظار می رود بواسطه آزادی عمل بیشتری که دارا می باشند بغض های فرو خورده هم میهنان دربند خود را با صدای هر چه رساتر به گوش جهانیان برسانند.

در پایان از دانشجویان آزادیخواه می خواهیم در روز 16 آذر با استفاده از روشهای نوین اعتراضی وعدم حضور در کلاس ها اعتراض خود را به حاکمیت سرکوب و شکنجه نشان دهند.


زنده باد آزادی-برقرار باد دموکراسی-گسسته باد زنجیر استبداد
جبهه متحد دانشجویی
ایران-تهران
    15/9/1389