بیانیه "فوروم فمینیستی آفریقا 2010" درباره زنان سازمان ملل

 

ما زنان فمینیست آفریقایی و فعالین که شامل رهبران جوان زن از شبکه‌ها و سازمانهای گوناگون حقوق زنانِ کشورها، مناطق و قارههای مختلف می‌شویم و در "سومین فوروم فمینیستی آفریقا" که از 21 تا 24 اکتبر در داکار سنگال برگزار شد، شرکت کردیم؛

- به دستاوردها و پیشرفتهای انجام شده در سطوح مختلف برای تقویت چارچوبهای قانونی و سیاست‌گذاری و به ایجاد نهادهایی جهت تحقق برابری جنسیتی و پای‌بندی به توانمندسازی زنان، از جمله تقویت برابری جنسیتی در سازمان ملل از طریق تشکیل زنان سازمان ملل، احترام گذاشته و قدردانی می‌کنیم.

- ما معتقدیم که تأسیس زنان سازمان ملل شاخص مثبتی از پایبندی سیاسی دولت‌های عضو سازمان ملل برای گام گذاشتن و تسریع تلاش‌هایی است که هدف‌شان تحقق کامل حقوق زنان در پیگیری اهداف صلح‌آمیز، برابریجویانه و پیشرفت همگانی است.

- نقش مهمی را که شبکه‌ها و سازمانهای زنان کشورهای پیشرفته در همکاری با سازمانهای خواهرشان در اروپا و آمریکای شمالی در روند منجر به تشکیل زنان سازمان ملل ایفا کردند، به رسمیت می‌شناسیم.

- اذعان داریم که زنان جهان از نهاد جدید سازمان ملل برای توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی انتظارات بالایی دارند [این انتظار] که به نیازهای گوناگون‌ و اشتیاق آنان به تغییر شرایط زیست‌شان، پاسخی بهتر و مناسب‌تر داده شود و از مزایای پیشرفت های جهان در این عصر اطلاعات به یکسان بهره‌مند شوند.

- ما از مدل‌های اقتصاد کلان نئولیبرالی و چارچوبهای توسعه‌ای که آشکارا در تعارض با منافع اکثریت فقرای جهان هستند، به ویژه فقرای آفریقا، که اکثریت‌شان را زنانی تشکیل می‌دهند که با حقوق کم تر از 25 / 1 دلار آمریکا کار می‌کنند، دلسردیم.

- مصمم هستیم که همچنان صدای زنان آفریقا، به عنوان سهامداران، شرکا و بهره‌مندان بالقوه اصلی باشیم و اصرار داریم که سازمان ملل، به طور عام، و زنان سازمان ملل، به طور خاص، به پیشنهادات آنان ترتیب اثر دهند.

از دبیر کل سازمان ملل و رهبری زنان سازمان ملل می‌خواهیم:

- تضمین تأمین سریع منابع ضروری و فوری (انسانی و مالی) "زنان سازمان ملل" تا این نهاد جدید بتواند در کوتاه‌ترین مدت ممکن، فعالیتهایش را آغاز کند.

- به رسمیت شناختن فوریت تعریف مکانیسمهایی برای استمرار مذاکره و گفتگوی زنان سازمان ملل با شرکای مختلف از جمله سازمان‌ها و شبکه‌های زنان آفریقا، برای تعیین چشم‌اندازهای کار در پنج سال آینده.

- اولویت حمایت زنان سازمان ملل از اقدامات تصویب شده در بیانیه فوروم 10-10-10 ان جی او در بیانیه نایروبی (افتتاحیه قارهای دهه زنان آفریقا که از 10 تا 15 اکتبر 2010 در نایروبی کنیا برگزار شد) با تمرکز ویژه بر حقوق اقتصادی و توانمندسازی زنان، بهره‌مندی تمام زنان آفریقا از صلح و امنیت و محو خشونتهای جنسی و جنسیتی که در زندگی روزمره زنان و دختران آفریقا مشاهده می‌شود، در برنامه پنج ساله اول زنان سازمان ملل.

- در رابطه با سه زمینه فوق‌الذکر، تجارب زندگی زنان آفریقایی در نظر گرفته شود تا بتوان با پرداختن به علل نهفته، برای رفع نابرابریهای مستمر در آفریقا بین زنان و مردان، محرومیت یا حاشیه‌نشینی و [برای بهبود شرایط] افرادی که بیش از همه در معرض این فقر، محرومیت و ناتوانمندی قرار دارند، اقدامات مناسبی انجام داد.

- تضمین شود که شاخص‌های مورد استفاده برای نظارت و سنجش پیشرفت با همکاری و دخالت مشارکت‌کنندگان اصلی فرموله گردد تا شاخص‌ها مناسب باشند.

- تضمین شود که زنان آفریقا که تجربه گسترده‌ای در مسایلی مانند برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در این قاره دارند، در سطوح رهبری و تصمیم‌گیری زنان سازمان ملل حضور داشته باشند و همچنین انتظار می‌رود که روند انتصاب شفاف باشد تا بهترین افراد کاندید شوند.

- حداقل دو اقتصاددان فمینیست با تجربه‌ی کار در آفریقا در تیم سیاست‌گذاری به کار گرفته شوند تا در طراحی مدل‌های توسعه آلترناتیو که قادرند مردم فقیر آفریقا را که اکثریت‌شان زن هستند از فقر نجات دهند، در ارگان رهبری حضور داشته باشند.

- تضمین شود که در ساختارهای منطقه‌ای و ملی زنان سازمان ملل در آفریقا، زنان دارای صلاحیت و تجربه کار با زنان آفریقایی در پست‌های کلیدی قرار گیرند تا بتوان سیاست‌ها و برنامههای مناسب و به جا برای آفریقا توسعه داد.

- تضمین شود که زنان سازمان ملل، امکان تشکیل کمیتههای مشورتی منطقه ای و کشوری را مهیا سازند که شامل نمایندگانی از شبکه‌ها و جنبش زنان آفریقا باشند تا آنان نیز در تعیین دستور کاری متناسب با نیازهای منحصر به فرد زنان آفریقایی مشارکت داشته باشند.

- به حمایت و تأمین منابع برای سازمان‌ها و شبکه‌های زنان آفریقایی در سطوح مختلف ادامه داده شود، زیرا که ساختارهای کشورهای آفریقایی برای توانمندسازی زنان هنوز ضعیف و فاقد منابع کافی هستند.

همچنین از دبیر سازمان ملل می‌خواهیم که سه ماه پس از تشکیل زنان سازمان ملل، به چند کشور آفریقایی، با توجه به تنوع منطقه‌ای، سفر کند تا با زنان آفریقایی که تجارب دست اولی از مشکلات خود دارند و در زندگی روزمره با آن‌ها درگیرند، دیدار و گفتگو کند.

ما تعهد می‌کنیم که به رهبران و دولت‌های آفریقایی فشار وارد آوریم تا در تأمین منابع زنان سازمان ملل فعال‌تر شوند و در هیئت‌های اجرایی 10 کشور آفریقایی ایده‌ها، دانسته‌ها و منافع مان را با رهبری زنان سازمان ملل در میان بگذاریم.

شهرزادنیوز