شب همبستگی و دفاع از مبارزات زنان ایران

 

هم میهنان آزاده !

حزب کمونیست فرانسه در ادامه سیاست همبستگی با مبارزات مردم ایران ,  شبی را برای همبستگی و دفاع از مبارزات زنان ایران در روز جمعه 4 فوریه تدارک دیده است.
در این شب ابتدا فیلمی از جمشید گلمکانی درباره نگاه به زنان ایرانی  در تلویزیون فرانسه به نمایش گذاشته میشود و در ادامه  خانمها آزاده کیان (محقق ) ، شهین هیرمن پور (وکیل و فعال سیاسی  ) ، فریبا ثابت (زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی) ، پروانه حیدری از (اتحاد زنان دموکراتیک کردستان ایران ) و آقای بابک اکبری-فراهانی (از کمیته ضد سرکوب ) در باره مسائل تاریخچه و حال جنبش زنان و نظام قضائی زن ستیز رژیم  جمهوری اسلامی سخن خواهند گفت .  سپس حاضرین به گفت و شنود با سخنرانان خواهند پرداخت . پس از آنتراکت و صرف بوفه ایرانی گروه هنری با همکاری دلیر کمانگر به اجرای موسیقی ایرانی خواهد پرداخت،
این برنامه تحت سرپرستی آقای ژاک فتح (دبیر دپارتمان بین ا لمللی حزب کمونیست)  و خانم لورانس کوهن مسول بخش زنان حزب کمونیست اجرا خواهد شد.

مکان : مقر حزب کمونیست در شماره ۲ میدان کلنل فابین درپاریس بیستم (مترو کلنل فابین( Colonel Fabien Ligne 2 -

زمان شروع از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه روز ۴ فوریه 2011