بیانیه سوسیالیست های انقلابی، مصر

 افتخار برای جان باختگان! پیروز باد انقلاب

 

آنچه که امروز در حال وقوع است بزرگ ترین انقلاب مردمی در تاریخ کشور ما و در کل جهان عرب است. فداکاری جان باختگان مان انقلاب مان رابارور ساخته است و ما به واسطه آن همه مرزهای ترس را فروشکسته ایم. ما تا نابودی رهبران جانی و سیستم فاسدشان از راهمان باز نخواهیم گشت. 

:

فراخوان به کارگران مصر. بیانیه سوسیالیستهای انقلابی مصر

 

تظاهرات و تجمعات اعتراضی در شعله ور ساختن و تداوم انقلاب ما نقشی کلیدی داشت. اکنون ما به کارگران نیاز داریم. آن‌ها می‌توانند سرنوشت رژیم را، نه تنها با شرکت در تظاهرات  بلکه با سازماندهی اعتصاب عمومی در تمام صنایع کلیدی و شرکت‌های بزرگ، درهم پیچند.

 

 رژیم می تواند تحصن و تظاهرات را روزها و هفته ها تحمل کند، اما چنانچه کارگران از سلاح اعتصاب استفاده کنند، بیش از چند ساعت دوام نخواهد آورد. اعتصاب در راهآهن، در حمل و نقل عمومی، در فرودگاه ها و در کارخانههای بزرگ...! کارگران مصر! به خاطر جوانان شورشگر و به خاطر خون جان باختگان مان، به صفوف انقلاب بپیوندید، از قدرت تان استفاده کنید. پیروزی از آن ما خواهد بود!  

 

 شوراهای انقلابی را فورا تشکیل دهید

 

 این انقلاب از خوش‌بینانه‌ترین اننتظارات ما پیشی گرفته است. هیچ کس انتظار دیدن این خیل جمعیت را نداشت. هیچ کس انتظار نداشت مصری‌ها در مواجهه با پلیس بدین پایه شجاع و جسور باشند. هیچ کس نمی تواند بگوید ما دیکتاتور را وادار به عقب نشینی نکردیم. هیچ کس نمی تواند بگوید درمیدان التحریر تحولی رخ نداده است.

 

 آنچه اکنون نیاز داریم گنجاندن مطالبات اجتماعی-اقتصادی به عنوان بخشی از خواستههای مان است به گونه‌ای که آن فردی که در خانه‌اش نشسته دریابد ما برای حقوق او مبارزه می‌کنیم... ما باید خود را در کمیتههای مردمی سازماندهی کنیم تا این که خودشان شوراهای عالی را به صورت دموکراتیک و از پایین انتخاب ‌کنند. این شوراها باید شورای عالی تری را که شامل نمایندگان تمام گرایشهاست شکل دهند. ما باید شورای عالی خلق را که ما را نمایندگی می کنند و مورد اعتماد ما هستند انتخاب کنیم. ما همه را برای تشکیل شوراهای مردمی در میدان تحریر و همه شهرهای مصر فرا می‌خوانیم.

:

 بیانیه سوسیالیستهای انقلابی درباره  نقش ارتش:

 

 همگان می‌پرسند: ارتش با مردم است یا در مقابل آن‌ها؟

..

ارتش یک بلوک واحد نیست. منافع سربازان و افسران دون پایه با منافع مردم یکی است. اما افسران رده‌بالا مزدوران حسنی مبارک اند،  که با دقت برای پاسداری از رژیم فساد، ثروت و استبداد برگزیده‌ شده اند. اینان بخشی جدایی‌ناپذیر از سیستم هستند.

 

این ارتش دیگر ارتش خلق نیست. این ارتش همانی نیست که در اکتبر ۱۹۷۳ دشمن صهیونیست را شکست داد. این ارتش به طورتنگاتنگی با آمریکا و اسرائیل پیوند خورده است.  نقش ارتش حفاظت از اسرائیل است، نه مردم مصر ... آری ما می‌خواهیم سربازان انقلاب را متقاعد کنیم. اما نباید فریب شعار ارتش درکنار ماست را بخوریم. ارتش یا مستقیما تظاهرات را سرکوب می‌کند و یا ساختار پلیس را برای ایفای این نقش تغییر می‌دهد...

میدان التحریر

1 فوریه 2011

ترجمه و تکثیر از همکاران نشریه پژوهش های سوسیالیستی سامان نو