گزارشی از مجمع عمومی جنبش برآشفتگان پاریس

دوشنبه 31 مِی 2011

دو روز پس از حمله‌ی پلیس فرانسه به تظاهرکنندگان میدان باستیل پاریس که به قصد ایجاد کمپی در همین میدان گرد آمده بودند، تجمع دیگری روز سه‌شنبه 31 می در نزدیکی همان میدان برگزار شد. در واقع این برنامه که قرار بود در میدان باستیل و در مقابل ساختمان اُپرای باستیل برگزار شود به دلیل محاصره‌ی این میدان توسط نیروهای پلیس و ممانعت از برپایی هرگونه تجمع، به بلوار ریشار لونوار در مجاورت میدان باستیل منتقل شد. این تجمع و تجمعات چند روز گذشته در اطراف میدان باستیل ، که انگیزه‌ی آغازینشان حمایت از جنبش برآشفتگان در اسپانیا و یونان بود، حامل پیامهای سیاسی کمابیش مشابهی با اعتراضات این کشورها بوده و در ارتباط تنگاتنگ با آن‌ها قرار دارد. هدف این تظاهراتِ تا کنون محدود، بیش از آن‌که اعتراض به قانون و یا سیاست خاصی باشد، به پرسش کشیدن نظم سیاسی و اقتصادی حاکم در کشور فرانسه است. شرکت کنندگان در این تجمعات که خود را خواهان دموکراسی واقعی می‌خوانند، بر این باورند که سازوکارهای سیاسی موجود در دموکراسی‌های پارلمانی ناتوان از بازنماییایشان در عرصه‌ی سیاست است. از این رو می‌توان اعتراضات را اعتراضی به ساز و کار نمایندگی در دموکراسی‌های پارلمانی و محدود شدن قدرت به طبقه‌ی نخبگان حاکم به شمار آورد. به بیان دیگر، این حرکت تلاشی‌ است برای تصاحب دوباره‌ی زندگی سیاسی و تقویت شیوههای خودگردان زندگی جمعی. از سوی دیگر این اعتراضات، نظام اقتصادی حاکم که نظم سیاسی موجود حافظ آن است را نشانه رفته. در حقیقت آن‌چه آشکارا دیده می‌شود مخالفت با انحصار ثروت و توزیع ناعادلانه‌ی آن و اعتراض به بیکاری و مشکلات معیشتی‌ است.

سازماندهی این تجمعات توسط هیچ حزب سیاسی و یا سندیکایی صورت نمی‌گیرد. سازماندهان عموماً تشکیل دهندگانِ هسته‌ی اولیه‌ی خودجوش تظاهرات و نیز افرادی هستند که در روزهای اخیر به این جمع اضافه شده یا در روزهای آینده اضافه خواهند شد. برای سازماندهی، کمیسیونهای مختلفی از جمله کمیسون خبر، کمیسیون ارتباطات، کمیسیون ارتباطات بین‌المللی، کمیسیون هماهنگی با دیگر شهرهای فرانسه، کمیسیون خودگردانی، کمیسیون تدارکات و ... تشکیل شده‌اند و درهای این کمیسیون‌ها به روی هریک از تظاهرکنندگان که مایل به کار در آن‌ها باشند باز است. کمیسون‌ها عموماً جنبه‌ی گروه‌های کاری و مشورتی داشته و تصمیم‌گیری در موارد اساسی در مجمع عمومی و با حضور همه‌ی شرکت‌کنندگان در تجمع و با رأی آنان صورت می‌گیرد. در مجمع عمومی روز 31 می، پس از گزارش کاری کمیسون‌ها، کسانی که مایل به ارائه‌ی پیشنهاد و طرح موضوعی بودند، به مدت حدوداً 3 ساعت، سخن گفتند و در پایان در مورد پیشنهادهای ارائه شده تصمیم‌گیری شد.

مطالب عنوان شده بیشتر متوجه نحوه‌ی سازماندهی تجمعات و برنامهریزی برای روزهای آینده، چگونگی گسترش این حرکت و ارائه‌ی پیشنهاد برای کمیسیونهای جدید و آکسیون‌ها و تظاهرات هماهنگ با کشورهای اسپانیا و یونان بود. در زیر برخی از نکاتی که شرکت کنندگان به آن اشاره کردند آورده شده‌:

- تلاش برای همگرایی این حرکت با دیگر جنبشهای اجتماعی و حمایت از کارگران، حقوق‌بگیران، مهاجران، مهاجران بدون اوراق هویت، بیکاران، روزمزدان، مردم تحت ستم در کشورهای دیگر و ... .

-پرهیز از بازتولید سازوکارهای نمایندگی سیاسی موجود در سازماندهی و تصمیم‌گیری، انتقاد از رأی‌گیری در مجمع عمومی و تأکید بر تصمیم‌گیری بر پایه‌ی اجماع، تقویت شیوها‌ی زندگی جمعی خودسامان و چرخشی بودن مسئولیت‌ها در کمیسیون‌ها.

-تأکید بر فرا هویتی بودن این جنبش و ذکر این نکته توسط یکی از شرکت کنندگان که: ما نمی‌خواهیم با هویت‌هایی چون فرانسوی و یا اسپانیایی خوانده شویم، ما یک نام داریم: مردم.

-بحث درباره‌ی نحوه‌ی مقابله با پلیس

-تأکید بر پرهیز از تکیه به رسانههای غالب و تقویت رسانههای مستقل و اطلاع رسانی از طریق رابطه‌ی مستقیم با افراد.

-تأکید بر تقویت بحث‌های نظری در مورد بدیل‌های اقتصادی و سیاسی

-چگونگی پیوند زدن این حرکت به اهداف ملموس اقتصادی و سیاسی

هم‌چنین از میان پیشنهادهای ارائه شده می‌توان به پیشنهادهای زیر اشاره کرد:

-پیشنهاد تظاهرات هماهنگ با کشورهای اسپانیا و یونان در روزهای 15 و 19 ژوئن

-پیشنهاد اطلاع رسانی در سطح شهر از طریق پخش تراکت

-پیشنهاد ایجاد کارگاههای آموزش مردمی، نافرمانی مدنی و دفاع شخصی در مقابل پلیس

-پیشنهاد برای حمایت از آکسیون مهاجران تونسی‌ِ فاقد اوراق هویت برای اشغال یکی از اقامت‌گاههای بن علی در پاریس

-پیشنهاد مکانهای جایگزین برای ایجاد کمپ

-پیشنهاد ایجاد کمیسیون دبیرستانی‌ها

در پایان حاضرین با برگزاری تظاهرات در روزهای 15 و 19 ژوئن و تشکیل کمیسیون دبیرستانی‌ها موافقت کردند و بنا شد مجمع عمومی بعدی در ساعت 19 روز پنج‌شنبه 2 ژوئن در همان مکان برگزار شود. کمیسیون‌ها نیز جلسات خود را در ساعت 16:30 پنجشنبه و پیش از آغاز مجمع عمومی در همان محل تشکیل خواهند داد. در ضمن گروهی از حاضرین برای حمایت از مهاجران تونسی، عازم مقرِ منتسب به بن علی در پاریس شدند. هم‌چنین در پایان با توجه به مباحث مطرح شده در این نشست در رابطه با لزوم برپایی کمپ شبانه روزی و ارجاع بررسی این موضوع به مجمع عمومی آینده، بر همراه داشتن چادر، مواد خوراکی و سایر مواد مورد نیاز در روز پنجشنبه تأکید شد.