منصور اسالو آزاد شد

منصور اسالو رهبر سندیکای شرکت واحد تهران روز 5 شنبه 12 خرداد 1390 در حالی که در حرکت جمعی زندانیان سیاسی در زندان در حال اعتصاب غذا بود به دستور قوه قضایه با سپردن وثیقه آزاد شد.

مبارزه تعطیل ناپذیر سندیکای کارگران شرکت واحد و همکارانش، تمامی تشکلها، سازمانها و نهادهای کارگری ایران و جهان با خواست آزادی کارگران زندانی موفق شد که منصور اسالو را از بندهای اسارت رها سازد.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشوربا خوشحالی وشادی فراوان به خانواده محترم و عزیز اسالو و همکاران شریفش و تمامی کارگران و فعالین کارگری در ایران و جهان آزادی منصور اسالو را تبریک میگویند.

مبارزه برای آزادی تمامی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی بی وقفه ادامه خواهد داشت.

ما خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری کلیه کارگران زندانی و آزادی قطعی منصور اسالو هستیم.

 

زنده باد همبستگی جهانی کارگران

 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

ژوئن 2011 2

کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا –kanonhambastegi@gmail.com

ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ
cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه
sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه
kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر
kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ
kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی
info@ijcwa.com
- شبکه همبستگی کارگری
iranwsn@fastmail.fm
- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا
toronto_committee@yahoo.ca

کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان) solidarity.labor@googlemail.com

iran.turkey.workers@gmail.com کمیته همبستگی کارگران ایران و ترکیه

leftalliance@yahoo.com  اتحاد چپ ایرانیان - واشنگتن