رفقای همرزم !

همانطور که میدانیم مردم دنیا با رهبری نسل جوان بپا خاسته اند . در خاور میانه ، در آفریقای شمالی ، در اروپا ، در شیلی و در اسپانیا و ... جوانان برای اعتراض به بیکاری و سر دادن فریاد اعتراضشان به خیابانها و میادین آمدند . ما جوانان ترکیه نیز در مقابل معضل بیکاری که هر روز بیشتر از روز قبل بدتر میشود و همچنین در مقابل شورای آموزش عالی که عرصه آموزش را با توجه به اینکه حاصل کودتای سال 1980 است و دانشگاهها را به محاصره خود درآورده و همچنین حکومت حاکم بر ترکیه که هر روز بیشتر سعی میکند بر تمام کشور غالب شود و قلدری های این حکومت هرگز ساکت نخواهیم نشست .

ما در روزهای هشتم ، نهم و دهم ژوئن چند روز قبل از انتخابات عمومی مجلس ترکیه برای اخطار دادن به حکومت در میدان تاکسیم شهر استانبول تظاهرات و مقاومتی را بنمایش خواهیم گذاشت .

فراخوان فریاد حق طلبانه ی مارا میتوانید در متن زیر بخوانید .

تونس ، تحریر ، مادرید و اینک استانبول ...

برای اعتراض به شورای آموزش عالی

جوانان در میادین مبارزه خواهند بود !

 

در تونس جوانانی که با معضل بیکاری روبرو بودند در میدان مبارزه حضور یافتند .

در سوریه نیز جوانانی که آزادی می خواستند در میدان مبارزه حضور یافتند .

در اسپانیا هم در میدان مادرید جوانان در میدان مبارزه هستند .

حکومتی که خیال میکرد مردم را گول میزند ولی در واقع خودش را گول میزند و همچنین احزاب راست که دم از چپ بودن میزنند را مردم با مبارزه شان به زانو درآوردند .

 

چرا منتظریم ؟ هم اینک نیز نوبت ماست .

 

آنها بما میگویند : "هرچقدر بیشتر کار کنید همانقدر زودتر به آینده ای بهتر خواهید رسید" . ما میدانیم که هیچ یک از چیزهایی که اینها میگویند واقعیت نیست . کار میکنیم اما حاصلی برایمان ندارد ! حاصلی برایمان ندارد !

 

ما جوانان برای کنکور درس میخوانیم ، اما حکومت با یک حیله برای کنکور یک رمز گذاشته و با این طریق از ورود ما به دانشگاه جلوگیری میکنند .

میخواهیم معلم شویم ، توسط آزمون استخدام دولتی که مانند کنکور دانشگاه است مانع استخدام بخش بزرگی از فارغ التحصیلان دانشگاه میشوند .

مدرکی نمانده که نگرفته باشیم ، زبان خارجه باقی نمانده که یاد نگرفته باشیم ، دوره آموزشی نمانده که نگذرانده باشیم ، اما باز هم بیکار می مانیم .

 

حاصل این حکومت تنها بیکاری و فقری است که بر تمام ما روا شده . آیا با پیشنهادات ، پروژه های غیر منطقی و  دروغهای آنها موافقید ؟

 

وقتی جوانان به این موضوع عکس العمل نشان می دهند وضعیت بدتر از این که هست می شود .

آنها در پاسخ به اعتراضات و تظاهرات جوانان با ماشین های آبپاش آب میپاشند ، با باتوم به جوانان حمله میکنند ، با گاز فلفل به آنها حمله میکنند و با ماشینهای ضد شورش از روی جوانان رد می شوند .

برای نمونه معلمی بنام متین لوکومجو را میتوان نام برد . همین چند روز قبل حکومت با حمله به یک اعتراض سبب مرگ وی گردید .

 

هم اینک وقت آن رسیده که متوجه موقعیت زمانی مان شویم، هم اینک زمان آن فرا رسیده که به این روند پایان دهیم .

 

اربابان جیبهایشان را با استفاده از آینده و فردای ما پر میکنند !

 

آینده مان را از ما می دزدند و تنها ما هستیم که باید آنها را متوقف کنیم . فردایمان را از کسانیکه برای آینده مان کنکور و رمز گذاشته اند ، کارمان را از کسانیکه کارمان را از دستمان گرفته اند و آینده مان را از آنها پس خواهیم گرفت .

 

مانند تونس ، مانند میدان تحریر ، مانند اسپانیا ، جوانان ترکیه نیز میادین اعتراض و مبارزه را پر خواهند کرد .

 

هشتم ، نهم و دهم ژوئن میدان تاکسیم در شهر استانبول ازآن جوانان خواهد بود . ما جوانان ترکیه سه شبانه روز در این میدان خواهیم بود .

 

دیدار ما روز هشتم ژوئن ، ساعت دوازده در ایستگاه تراموای میدان تاکسیم .

ما جوانان برای بدست گرفتن آینده مان ، به میدانهای مبارزه خواهیم آمد !

اطلاعاتی درمورد این تجمع اعتراضی :

این تجمع اعتراضی در روز هشتم ژوئن ، ساعت 13:00 در ایستگاه تراموای میدان تاکسیم در شهر استانبول آغاز خواهد شد و سه شبانه روز ادامه خواهد داشت . در طول این سه شبانه روز یکسره در میدان تاکسیم خواهیم بود .

در مدت تجمع ، رفقای اسپانیایی مان که در ترکیه دانشجو هستند نیز در محل تجمع در کنارمان خواهند بود .

گروه های مختلف موزیک نیز با ما خواهند بود و باهم در این تظاهرات و اعتراض ، ترانه سرودهای انقلابی خواهیم خواند.

در این تظاهرات سازمانهای طرفدار دمکراسی ، نمایندگان احزاب سیاسی و سندیکاهای کارگری در کنارمان خواهند بود .

درصورتیکه این تظاهرات بیش از سه روز بطول بیانجامد در میدان تاکسیم چادر خواهیم زد و از آن به بعد در چادرها خواهیم ماند .

با شرکت تمام کسانیکه در این تظاهرات شرکت میکنند به بحث و گفتگو خواهیم نشست و اگر قرار بر گرفتن تصمیمی جدید باشد ، همگی باهم تصمیم خواهیم گرفت. ما نمونه ای از دمکراسی حقیقی و واقعی را خواهیم آفرید.

در این تظاهرات فضایی آزاد حاکم بود بطوریکه هرکس آزادانه بتواند در آن شرکت کرده و مطالباتش را طلب کند .

در این تظاهرات تریبون آزادی برای اینکه هرکس بتواند افکار ، خواستها و مطالباتش را به گوش همگان برساند وجود خواهد داشت .

ما جوانان از طریق کمیته هایی که در تجمع بصورت دمکراتیک تشکیل خواهیم داد ، نیازها ، ویرایش و طراحی محل تجمع و مانند اینها را در یک فضای آزاد بصورت یک فرهنگ برابر ترتیب خواهیم داد .

ما فرهنگ و فضایی متحدانه ، آزاد ، برابر و کار و فعالیت مشترک را ایجاد خواهیم کرد و نه رقابت بین انسانها را .

با ما تماس بگیرید :

لطفا ایمیلهای فارسی را بصورت وورد یا پی دی اف ارسال نمائید .

19.oktober.1917@gmail.com

isil.kurt@hotmail.com