پیام کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر) به مناسبت سالگرد گالیا و پریا
    

 

یکسال از سفر جاودانه گالیا و پریا دختران رفقا بهرنگ و فرزانه میگذرد، کوچ این دو پرنده خوش آواز در بهار زندگی ، برای همه ما و آنانی که آنها را میشناختند و از نزدیک با حضور پر جنب و جوش این دوکبوتر سرشاراز زندگی، انرژی گرفته،از شیرین زبانیهای آنها لذت برده و گرمی زندگی را با حضور آنها حس می کردند، اندوهی فراوان و جانکاه بر جای گذاشته است.

یاد و خاطره گالیا و پریا را همراه با عزیزان فرزانه و بهرنگ گرامی میداریم. باشد که خاطره های دلنشین و زیبا، و شادابی و سرزنده گی این دو غنچه بهاری گرمابخش دلهای دردمند این دو عزیز باشد و ترنم بخش زندگی.
کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)
27 ژوئیه 2011