"برای پایان دادن به اشغال و نژاد پرستی"(در حاشیه بیانیه ١٨ جریان فسلطینی اسرائیلی)

خالد حاج محمدی

در ١٤ ماه جولای دختر ٢٥ ساله اسرائیلی در اعتراض به هزینه بالای مسکن در مرکز تل آویو٬ چادری زد که از جانب مردم این شهر وسیعا مورد حمایت قرار گرفت. بدنبال اعتراضات وسیعی در شهرهای مختلف اسرائیل علیه دولت حاکم٬ علیه گرانی و بی حقوقی مردم صورت گرفت و نهایتا به تظاهرات یک میلیون نفره در این کشور انجامید. بدنبال این اتفاق٬ اخیرا بیانیه ای از جانب ١٨ انجمن٬ حزب٬ گروه٬ اتحادیه و.. اسرائیلی و فلسطینی با عنوان "با هم برای پایان دادن به اشغال و نژادپرستی" منتشر شده است که حائز اهمیت است. گروههای اسرائیلی فلسطینی با برسمیت شناختن دولت فلسطین و محکوم کردن اشغال و کشار مردم فلسطین٬ پرچم همسرنوشتی مردم محروم در اسرائیل و فلسطین را برداشته اند و این اتفاق حرکتی مثبت و ارزشمند در تاریخ اسرائیل و فلسطین است.

اعتراضات وسیع در اسرائیل توجه جامعه و خصوصا اقشار پایین مردم به معضلات واقعی که دامنگیر آنها است را جلب کرد. این اعتراضات که مهر تاثیر تحولات انقلابی در دنیای عرب را بر خود دارد٬ با برداشتن پرده سیاه دشمنی قومی و مذهبی٬ با پیش کشیدن مسائل و معضلات واقعی زندگی و معیشت مردم٬ عملا سوراخ بزرگی بر دیوار مهندسی شده دولت صهیونیستی اسرائیل وارد کردند. دولتی که سالهاست با ایجاد دشمنی قومی و مذهبی و اشاعه تعصبات کور توانسته است٬ هر جنایتی را علیه مردم فلسطین توجیه کند. جنگ چند ده ساله اسرائیل علیه مردم فلسطین٬ کشتار و آوارگی و بی خانمانی آنها٬ بر پایه یک کینه عمیق مذهبی و قومی ممکن شده است.

دولت اسرائیل بر اساس تحمیل دشمنی کور به عنوان یک دولت قومی و فاشیستی٬ نه تنها سر پا مانده است٬ بلکه توانسته است زندگی چندین نسل از مردم فلسطین را به تباهی بکشاند. حصاری که دور اسرائیل بر مبنای دفاع از قوم یهود توسط دولت صهیونیستی کشیده شده است و دشمنی با اعراب و مسلمانان را بر اساس مذهب و قومیت شکل داده است٬ امروز با اعتراضات وسیع و رادیکال در اسرائیل٬ با اعتصابات کارگری٬ با چادر زدن جوانان و مردم در میادین شهرها٬ و بدنبال با بیانیه مشترک ١٨ گروه اسرائیلی و فلسطینی ترک برداشته است.

تحولات انقلابی در دنیای عرب٬ انقلاب در مصر و تونس٬ نه تنها لرزه بر اندام دولتهای مرتجع عرب انداخته است٬ بلکه همزمان دامنه نفرت قومی و مذهبی را در منطقه و از جمله میان مردم اسرائیل و فلسطین کاسته است. امروز جوانان اسرائیل در جریان اعتراضات خود به سبک جوانان مصر و تونس در میادین شهرها چادر زدند و بر باندرولهای خود نوشتند٬ "مثل یک مصری راه برو". تحرکات اخیر اسرائیل٬ پیش کشیدن مطالبات واقعی مردم و خواست عدالت اجتماعی در این جامعه٬ همراه خود به همسرنوشتی طبقه کارگر و مردم محروم در اسرائیل و فلسطین دامن زده و زمینه همکاری و دوستی و صدور بیانیه مشترک و طرح مطالبات مشترکی چون محکوم کردن اشغال فلسطین را ممکن کرده است. اگر امیدی به حل مسئله فلسطین باشد٬ دیگر نه دول فاسد اروپایی و پادوهای آنها٬ نه دولت آمریکا و سازمان ملل و نه دولتهای فاسد و مرتجع عربی٬ که مردم متمدن و طبقه کارگر اسرائیل و فسلطین و دوستی و همکاری و دفاع آنها از همدیگر است. این آن اتفاقی است که دولت قومی فاشیستی اسرائیل را افسار خواهد زد و دست جریانات مذهبی و جنایتکار از قماش حماس و جمهوری اسلامی و دولتهای مرتجع عرب را کوتاه و سازمان ملل و دولت جنایتکار آمریکا را میتواند به تسلیم و گردن نهادن به خواست مشترک مردم اسرائیل و فلسطین وادار کند.