نامه سرگشاده به ماریجن دکرز رئیس کنسرن بایرن

فوروم اجتماعی آلمان

25. Oktober 2011

برگردان ناهید جعفرپور

هند: مرگ و میر در اثر مطالعات داروئی

همواره هر چه بیشتر مطالعات داروئی در هند انجام می پذیرد. آمار آسیب دیدگان این مطالعات هر ساله بیشتر و بیشتر می شوند. در فاصله زمانی سال 2007 تا 2010 در حدود 1600 نفر از مردم هندوستان در رابطه با مطالعات داروئی جان خود را از دست داده اند. 138 نفر از این انسانها در آزمایش داروهای کارخانه بایرن به کام مرگ فرستاده شده اند. از این رو شبکه ائتلافی علیه خطرات کنسرن بایرن نامه سرگشاده زیر را خطاب به مدیرعامل این کنسرن و برای روشنگری افکار عمومی جهان علنی نموده است:

سال گذشته طبق داده های وزارت بهداشت هند 668 نفر در اثر آزمایش های داروئی جان خویش را از دست داده اند. سال های قبل از این تاریخ تعداد قربانیان از 137 نفر سال 2007 به 288 سال 2008 و 637 نفر درسال 2009رسید. بخش بزرگی از این مطالعات داروئی طبق دستور شرکت های بین المللی ای چون نووارتیس، فیسر و مرچ انجام پذیرفته است.  تنها در اثر تحقیقات داروئی شرکت داروئی بایرن آلمان در فاصله چهار سال 138 نفر جان خویش را از دست دادند. کسانی که جان خویش را از دست داده اند غالبا مبتلا به سرطان گشته اند. بطور رسمی برای سال 2010 آمار کسانی که از عوارض جانبی این داروها مرده اند 22 مورد اعلام گشته است. 4 نفر از این افراد در اثر مطالعات بر روی داروی جلوگیری از ترومپوز کارخانه بایرن مرده اند. از آنجا که این آمار از سوی خود شرکت بایرن اعلام گشته و هیچ بررسی دیگری انجام نپذیرفته لذا تعداد کسانی که جان خود را از دست داده اند مطمئنا بیش از آمار رسمی اعلام شده است. شرکت بایرن به بازماندگان قربانیان بعنوان خسارت هر خانواده مبلغ 5،250 دلار پرداخت نموده است.

شبکه علیه خطرات شرکت بایرن امروز در نامه ای سرگشاده به مدیریت شرکت بایرن خواهان روشن شدن این مسئله گردید. در این نامه آمده است: شبکه علیه خطرات بایرن خواهان توضیح در باره تمامی آمار حقیقی مطالعات داروئی 5 سال گذشته در هند و همچنین تعداد مطالعات و مدت این مطالعات و داروهائی که مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفته اند و نام شرکت های واسطه ای که این مطالعات را انجام داده اند و در آخر تعداد حقیقی قربانیان و عوارض جانبی این داروها و... می باشد. در حال حاضر شرکت بایرن در هندوستان داروهای ضد سرطان را روی افراد آزمایش می کند. داروهائی مانند:

 Nexavar، Präparat VEGF، Kogenate

مطالعات این شرکت در باره داروهای دیابت و داروهای هورمونی زیر و آزمایش آن روی انسانها اخیرا به پایان رسیده است:

Potenzmittel Levitra, dem Diabetikum Glucobay, der Hormon-Spirale Mirena  و den Röntgen-Kontrastmitteln Gadovist  وUltravist

در حال حاضر این کنسرن دنبال کسانی است که داروهای زیر را روی آنها آزمایش کند:

Xarelto, Glucobay, Gadovist, Kogenate, Nexava     وVEGF  وAntibiotikum Avelox  وBluthochdruck-Präparat Xirtam.

انجام این آزمایش ها توسط شرکت های هندی داروئی:

CSC Pharmaceuticals, Parexel یا Igate.

 صورت می پذیرد.

آکسل کولر از شبکه فوق می گوید: بار دیگر کنسرن بایرن بر روی جنازه ها راه می رود. بیلان طلائی این کنسرن به قیمت جان انسانها بدست آمده است. برای رسیدن به سود فوری شرکت های داروئی از فقیر ترین و تهیدست ترین اقشار جوامع استفاده می کنند و این انسانها در طول عمر یا دچار آسیب های ناهنجار می شوند و یا به کام مرگ می روند".

نماینده گان این شبکه این تم را در برابر هزاران نفر از سهام داران این کنسرن مطرح نموده اند و رئیس اسبق کنسرن بایرن ورنر ونینگ از پاسخ گوئی خودداری نموده و اعلام داشت که هیج انسانی دچار خسارت نگشته است. البته آمار خود این کنسرن با گفته های رئیس کنسرن در تضاد قرار دارد.

از آنجا که مردم تهیدست از سواد انگلیسی پائین برخوردارند، بخش بزرگی از کسانی که مورد آزمایش قرار می گیرند از عوارض جانبی این دارو ها مطلع نیستند در هندوستان برای مثال تعداد این مطالعات و آزمایش ها سال بسال بیشتر گشته است. در سال گذشته مثلا در حدود 2000 آزمایش روی انسانها انجام گرفته است. از آنجا که کسانی که خود را موش آزمایشی این دارو ها می کنند بسیار فقیرند و بیسوادند و غالبا شخص سوم قرار داد آزمایش را امضا می کند، لذا آسیب ها همواره در حال افزایش است. کنترل این مطالعات غالبا تنها بر روی کاغذ می ماند. تا سال 2005 دولت هند مطالعات شرکت های خارجی را بشدت کنترل می کرد اما بعد این کنترل هم از بین رفت. همچنین در کشورهای دیگری هم که حاشیه نشینان تهیدست فراوان دارند مانند کلومبیا، پاکستان، مولداوی، فلیپین، چین و روسیه، آزمایش های کنسرن بایرن همچنان ادامه دارد. شبکه ضد خطرات کنسرن بایرن خواهان پایان دادن به این مطالعات داروئی و کنترل شرکت هائی است که به این کار مشغولند.

 

 

 

اطلاعات بیشتر:·    

 Pharma Biz “Experts find gross discrimination in paying compensation to trial victims by MNCs” www.pharmabiz.com/PrintArticle.aspx?aid=65475&sid=1

·         Business Standard „Pharma majors under fire over trial compensation”: www.business-standard.com/india/news/pharma-majors-under-fire-over-trial-compensation/434534/

·         Artikel “BAYER globalisiert Arzneitests”: www.cbgnetwork.org/3568.html

·         Rede in BAYER-Hauptversammlung: www.cbgnetwork.org/3382.html

آدرس شبکه:

Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG)
eMail        
CBGnetwork@aol.com
Internet     
www.CBGnetwork.org
Twitter:      
twitter.com/BayerGefahren
Facebook 
www.facebook.com/pages/Coordination-gegen-BAYER-Gefahren-CBG/127538777294665

Tel 0211-333 911, Fax 0211-333 940

شورای مشورتی شبکه ضد خطرات کنسرن بایرن
Prof. Dr. Jürgen Rochlitz, Chemiker, ehem. MdB, Burgwald
Dr. Sigrid Müller, Pharmakologin, Bremen
Prof. Dr. Anton Schneider, Baubiologe, Neubeuern
Prof. Rainer Roth, Sozialwissenschaftler, Frankfurt/M.
Prof. Jürgen Junginger, Designer (i.R.), Krefeld
Dr. Erika Abczynski, Kinderärztin, Dormagen
Eva Bulling-Schröter, MdB, Berlin
Dr. Janis Schmelzer, Historiker, Berlin
Wolfram Esche, Rechtsanwalt, Köln