گزارشی از دخمه های پنهان وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات ایران  و به عبارتی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی هر کدام برای خود دارای ساختمان مخوف شکنجه و بازجویی  می باشند ، که بطور مستقل و پنهان عمل می نمایند و در سطح وسیع و گسترده در سطح شهرستانها وجود داشته وعمل می نمایند ، و در شهر تهران بعلت گستردگی و ازدحام جمعیت ،  این خانه های امن بسیار وسیع و پراگنده در سطح شهر تهران وجود دارد ، و پنهان از چشم توده های مردم و دستگاه های دولتی زیر نظرمستقیم وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه پاسداران عمل می نماید .

ساختمان شکنجه و بازجویی مستقرشده در زیر زمینی به عمق 15 متر که دارای 10 سلول 1.5 در 2 متر می باشد و از دیواره هایی ساحته شده است که کاملا عایق کاری شده و از دیواره بتون مسلح ساخته شده است و همچنین دارای عایقهای فولادی در سطح دیواره ها می باشد و ارتفاع داخلی آن 3.5 متر می باشد ، که دارای دو راه ورودی می باشد که یکی از راه ها با 120 پله مستقیم و دیگری احتمالا ماشین رو می باشد ، که لازم به تاکید است که نگارنده تنها توانسته است عبور از پله ها را طی نماید . و در انتهای آن که امتداد خیابان فلسطین  با خیابان امام خمینی مقابل دانشگاه امام علی می باشد ، هواکش بسیار قوی  در عمق 10 متری تعبیه شده است .

دخمه فوق در حدفاصل کاخ مر مر  و ساختمان قدیمی مجلس  و امتداد خیابان فلسطین به خیابان امام خمینی می باشد که توسط شرکت مترو در مقطع مدیریت و صدارت مهندس ابراهیمی از باند هاشمی رفسنجانی زیر نظر مهندس احمدی در سال 66 توسط حوزه 4 و 6 مترو بنام پناهگاه برای نماینده گان مجلس ساخته شده است . خیابان فوق الذکر تا زمان اتمام توسط سپاه مسدود بوده است و پس از اتمام و پایان کار این قسمت از خیابان فلسطین حذف گردید و برای همیشه مسدود گردید و جزء حوزه استحفاظی سپاه ومنطقه امنیتی گردید.

 راه گذر پله ها به نزدیکی سالنی ختم می شد که مامورین وزارت اطلاعات ، همیشه در آن سالن آموزش های رزمی و دفاع فردی را آموزش می دیدند ، طرح و برنامه این ساختمان زیر نظر وزارت اطلاعات نخست وزیری برنامه ریزی شده بود . آدرس دقیق این دخمه زیر زمینی بین میدان حر و خیابان ولیعصر در حدواسط ساختمان کاخ مرمر بین ساختمان موزه قرآن کریم و ساختمان قدیمی مجلس و امتداد پایانی خیابان فلسطین می باشد که به خیابان امام خمینی ، مقابل دانشگاه امام علی ختم می گردید ، و امروز این خیابان کاملا مسدود می باشد .

حسن اردین        

13.1.2012