بدین وسیله خبر ناگوار و باورنکردنی خاموشی همکارمان کریم بهجت پور طراح سایت بیدار همچنین صفحه آرای و طراح روی جلد  غالب کتابهای نشر بیدار را به اطلاع دوستان و آشنایان میرسانیم. ما سوگ از دست دادن اورا به خانواده، دوستان و آشنایان تسلیت میگوییم و یاد اورا زنده نگه میداریم  

نشر بیدار