بدین وسیله به اطلاع میرسانیم که یار سابق سازمان ما رفیق کریم بهجت پور در یک نبرد طاقت سوز با سرطان ریه در سن 62 سالگی در ساعت 12 روز یکشنبه خاموش شده است. با از دست دادن او خانواده، یاران و آشنایان او به اندوه نشستهاند. او که داغ و اثرات ناگوار زندان ستم شاهی را بر پیکر خود داشت همواره از آزادی و دموکراسی دفاع میکرد. او با وجود این که همکاری تشکیلاتی را با سازمان ما قطع کرده بود، اما با وجود تن بیمارش هیچگاه از ارائه کمک به یاران خود در این سالها دریغ نمیکرد. ما از دست دادن او را به خانواده و همه دوستان، به ویژه مهشید و مهسا دختران او تسلیت میگوییم و خود را در غم از دست دادن او شریک میدانیم.

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

17 ژانویه 2011