مصاحبه با یک کودک نه ساله .

برای آنها که در هر جای دنیا زنده اند و زندگی‌ میکنند واز آن به هر شکلی‌ لذت میبرند، مبارزه میکنند ,کار میکنند و آنگاه که به منزل خود بر میگردند ,کودکان خود را در آغوش گرفته و آنان را سر شار از محبت خود میسازند ، برایشان عروسک، کادو های زیبا ,و کارتن های قشنگ و خریداری میکنند و آنها را از همه لذت های دبیا بهر مند میسازند ، ای شما و آنهایی که کودکانتان دارای اطاق شخصی‌ پر از انواع و اقسام سرگرمی های کودکان است، به مدرسه میرود و با بچه های هم سال خود بازی کرده ,به آنها یاد میدهد ,از آنها یاد می‌گیرد ,اموزگار خوب دارد. هیچ نوع کمبود تغذیه را احساس نمیکند .

از شما تقاضا دارم مصاحبه با این کودک را تماشا کرده و بشنوید و بخوانید، بعد از آن به من نگویید ملیون ها کودک در جهان از این کودک سیه روز تر فقیر تر گرسنه تر هستند. بمن نگویید از کودکان کار در سراسر جهان ,بمن از کودکان گرسنه افریقا نگویید، به من از هزاران کودک گرسنه و جنگ زده نگویید ,از کودکان کار در هند در چین در بنگلادش و.. نگویید.

این کودک که در اینجا فرصت یافته تا از درد دل میلیون ها کودک دیگر بگوید ، سخنگوی همین ملیون ها کودک سیاه روزامثال خود میباشد.

این کودک برای شما پیام دارد .

به حرفهای وی به درد دلهای وی گوش فرا داده و پیام وی را به سراسر جهان برسانید، ازمن نپرسید چکار باید کرد .اگر قلبتان برای آنها هنوز طپش مخصوص دارد خود بیندیشید که چکار میتوان کرد چه کاری برای کمک به آنان لازم است ، چه سازمان مخصوصی برای کمت به آنها لازم است؟ و اگر لازم است ,چطور پیام این کودک را به گوش مردم جهان میتوان رساند و از آنها کمک و همکاری لازم راطلب نمود .

مسعود

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4vprhpeLI5Y

.

صبح روز شنبه است .

با دیدن این مصاحبه, صبح نوشیدن قهوه کوفتم شد !!!

اگر ترجمه قدری نارسأ است ,از شما پوزش میخواهم

نقطه چین ها زمانهاییست که این کودک خورد سال احساساتی شده و میخواهد با کمک حافظه خود آنچه را که میخواهد بیان نماید.

مسعود

این یک مصاحبه با یک کودک ۹ ساله فلسطینی است که به وی لقب شجأع ترین سخنران داده شده .

ما را از شهر کوچک و قشنگمان رانده ا‌ند.

به این سرزمین خالی‌ ، نه وسیله زندگی‌ ، نه غذا و نه آب و برق

ملاحظه می‌کنید چه زندگی مصیبت بار و بدبختی داریم ؟

این یکی‌ از بزرگترین محاصرات اقتصادی ممکن است

این بدترین محاصره اقتصادیست که اسرایئل تا کنون در حق ما روا داشته

خبرنگار از وی میپرسد: چه پیامی برای مردم جهان داری؟

از آنها در خواست می‌کنم وضعیت زندگی ما را در این مکان‌ که ما را پرت شده یم مشاهده کنند

ما تفریح نداریم ، بر لبمان خنده خشک شده و شادی نداریم ، مدرسه نداریم .برنامه کودکان نداریم

هر گاه تلویزیون را روشن می‌کنیم نازل خاکسپاری و اضافه می‌کند مرده .. و تانک و تهاجم نیروهای نظامی هسیم

ما در تلویزیون هیچ برنانه یی که بچه ها را شاد نماید نداریم و نمیتوانیم از بچه های دیگر بیاموزیم .

من از دیدن کارتون میتوانستم لذت ببرم ،.. هر چه مشاهده می‌کنم ، خاکسپاری و جنگ است.

وی ادامه میدهد . ما اینجا غذا نداریم، آب و هیچ چی‌ .

ما اینجا با صدای بلند میگوید بومب پرت شدیم .

نگاه کنید به کودکان دگر سر زمین ها که چه تفریحات خوبی داشته و چطور شادی میکنند .

ما دو سال است که در زیر سلطه محاصره اقتصادی اسرایئل هستیم

ما تغذیه خوب نداریم ، آب به سختی اینجا پیدا میشود .. تو گویی ملت جهان ما رابه فراموشی سپرده است .

اسرایئل نمیخواهد گذر گاه اقتصادی را که برایمان جنبه حیاتی‌ دارد باز کند و ما را ازدست رسی‌ به اشیأ و مواد قضایی در تنگ ناه قرار داده است .

در اینجا این مصاحبه قطع شده و ویدئو به آخر می‌رسد ،

قسمت زیل از من است

بدین وسیله این کودک که اکنون باید سر شار از زندگی‌ باشد پیام حزن انگیز خود را به دنیای مدرن امروز میرساند و این در حالیست که اسریئل دائما مشغول خانه سازی در سرزمین های اشغالی با حمایت هر روز دولت آمریکا که دأمان قطعنامه های شورای امنیت را وتو می‌کند میباشد.

خانه هایی‌ که کلونیست ها با ایجاد استخر های پر آب برای خوش گذرانی خود بنا نموده و در آنطرف دیوارچنین کودکانی را روز به روز از دسترسی‌ به آب آشامیدنی محروم میسازند.

ناگفته نماند که علاوه برنقش اسرایئل در اینجا نباید نقش حزب اله لبنان و حماس و جمهوری اسلامی را در سیه روزی این کودکان معصوم نادیده انگاشت

با سپاس مسعود فروزش راد