انجمن هنر در تبعید برگذار می کند :

مقاومت در برابر فاشیسم

دهمین جشنواره جهانی سینمای ایران درتبعید

 (تقدیم به همه ی آزادی خواهان جهان)

پاریس/فرانسه- هشتم تا یازدهم مارس 2012

پنج شنبه هشتم مارس

 

ساعت هفده

  - کمک یا نگرش"جایگاه انسان کجاست؟؟" از سارا فرانکو فرر/ 82دقیقه/ به فرانسه/ بحث و گفتگو باکارگردان/  فرانسه

                                     - آغاز از گیوم تورجمان/ داستانی/30 دقیقه/ به فرانسه/  فرانسه

- بهار عرب و فصل های دیگر از خلیل اوسما / کلیپ/14دقیقه/ به عربی با زیرنویس به فرانسه/  فرانسه

ساعت بیست و سی دقیقه 

مراسم گشایش/گزارش مسئول حشنواره/ نمایش فیلم های  کوتاه :

 

گلزار خاوران/ مستند/ 2 دقیقه - رویا های شاعر تبعیدی نعمت آزرم /از جمشید گلمکانی/ مستند / 13 دقیقه/ به فارسی و فرانسه / فرانسه- مقاومت فرانسه/ مستند/ 2دقیقه/ به فرانسه/ فرانسه/ آزادی بیان از سعدی بحری/  مستند/ 4دقیقه/ به فرانسه/ فرانسه - خانه از آتلیه فاریزا /  مستند/ 9دقیقه/ به فرانسه/ ﭔﻟﮋیک - زندگی از فابین بریتمن / کلیپ/4 دقیقه/ به فرانسه / فرانسه - هشت  مارس از فرح شیلاندری/ 4 دقیقه/ با زیرنویس به انگلیسی/ سوئد / 4 دقیقه- اعدام متقاضیان پناهندگی را متوفق کنید از یوسف اکرمی/ 3 دقیقه/ کانادا /

ساعت بیست و یک و سی

/ پذیرایی

برنامه های جشنواره هر روز از ساعت 2 بعد از ظهر آغاز می شود.

 

جمعه نهم مارس

 

 ساعت چهارده

تکرار برنامه ی گشایش

- گلزار خاوران/ مستند/ 2 دقیقه - اعدام متقاضیان پناهندگی را متوقف کنید از یوسف اکرمی/ 3 دقیقه/ کانادا / - مقاومت فرانسه/ مستند/ 2دقیقه/ به فرانسه - خانه از آتلیه فاریزا /  مستند/ 9دقیقه/ به فرانسه- زندگی از فابین بریتمن/ کلیپ/4 دقیقه/ به فرانسه - کلیپ هشت  مارس از فرح شیلاندری/ 4 دقیقه/ با زیرنویس به انگلیسی/ سوئد- آغاز از گیوم تورجمان/ داستانی/ 30 دقیقه/ به فرانسه / بحث و گفتگو باکارگردان/ فرانسه

ساعت شانزده

- زندگی جای دیگراست از الزا کینت/ مستند/ 58دقیقه/ به فرانسه با زیرنویس به انگلیسی/ بحث و گفتگو باکارگردان/ فرانسه

-  پرتره ی تسلیما نسرین تبعیدی مبارز از جانی کگینر/ مستند/45دقیقه/ به فرانسه و انگلیسی/ فرانسه

- اسارتگاه های فراموش شده  از فیلیپ تانسالین/ مستند/52 دقیقه/ به فرانسه / بحث و گفتگو باکارگردان/ فرانسه   

ساعت بیست و سی

- زندگی بدون سر پناه/ مستند/80 دقیقه/ به فرانسه / بحث و گفتگو باکارگردان و بازیگران/ فرانسه   

.

شنبه دهم مارس

 

ساعت چهارده

- به برادرانمان/ کلیپ درباره ی تساوی حقوق زن و مرد از آتلیه رومان پونارتو /مستند/ 4 دقیقه/ به فرانسه/ ﭔﻟﮋیک/فرانسه

- از رودی به رودی دیگر از آتلیه ساندرین دریرز و فلورا گالوشو / درباره ی متقاضیان پناهندگی در کمپ سان گیت /  مستند / 21 دقیقه/ به فرانسه / ﭔﻟﮋیک/فرانسه

- من در این جا خوبم از الودی پتال/  مستند / 15 دقیقه/ به فرانسه / فرانسه

- آزادی بیان از سعدی بحری/  مستند/ 4دقیقه/ به فرانسه/ بحث و گفتگو باکارگردان/ فرانسه

 - بهار عرب و فصل های دیگر از خلیل اوسما /کلیپ مستند/14دقیقه/عربی با زیرنویس به فرانسه / بحث و گفتگو باکارگردان/ فرانسه

ساعت شانزده- آنها نمی دانستند که کار غیر ممکن می کنند از سیلویا دنی گفتگو با مبارزان نهضت مقاومت فرانسه /مستند/37دقیقه/ به فرانسه / بحث و گفتگو باکارگردان و بازیگران/ فرانسه

- می توانستم جای مادر بزرگتان باشم از برنارد تانگی/داستانی/ 19 دقیقه/ به فرانسه / فرانسه / بحث و گفتگو باکارگردان   

 

ساعت هجده

- برنامه پیشنهادی انجمنFestiv'Art  با چهار فیلم مستند و داستاني از بهترین فيلم هاي انتخابی ژوری یازدهمين

فستیوال جهاني فيلم هاي كوتاه ليموژ/ 64 دقیقه/ 2011 / بحث و گفتگو با مسئولین جشنواره ليموژ

 

 ساعت بیست و سی دقیقه

- مادران و روسپیان از ﮊان درسن /داستانی/ 12 دقیقه/ به فرانسه / بحث و گفتگو باکارگردان/ فرانسه

- اعدام متقاضیان پناهندگی را متوقف کنید از یوسف اکرمی/ 3 دقیقه/ کانادا

- راز پنهان چول قصه ی کمدی موزیکال, تئاتر/ سینما از کاظم شهریاری/ با شرکت بارزان یاسین- رعنا احمدی/ 60 دقیقه/ به فرانسه / بحث و گفتگو باکارگردان/ فرانسه

 

 

 

یکشنبه یازدهم مارس

 

ساعت چهارده

- شاهد C  از فرانک گاربلی (گفتگو با ابوالقاسم مصباحی یکی از شخصیات های کلیدی واواک و شاهد اصلی در دادگاه میکونوس) مستند / 52 دقیقه/ به فارسی و فرانسه/

- هرگز اتفاق افتاده ام؟ از رامین گودرزی نژاد/  بازی سوسن فرخ نیا/ داستان یک زن همجنسگرای ایرانی متقاضی پناهندگی در انگلستان / داستانی/ 20 دقیقه / انگلیس

ساعت شانزده

- بگذار به رقصم از فرح شیلاندری / مردسالاری و خشونت های خانوادگی/ داستانی/ 17 دقیقه / سوئد / به فارسی

- تابستان گذشته در اروپا از کاوه عباسیان/ گفتگو با پناهندگان سیاسی در چند کشور اروپایی/ مستند / 45 دقیقه/ به فارسی و انگلیسی /  بحث و گفتگو با کارگردان / انگلیس

- انتظار از امید آهنگر/ داستان یک دختر ایرانی متقاضی پناهندگی در هلند با شرکت نوشین خانی / داستانی/ 15 دقیقه / به فارسی و انگلیسی / بحث و گفتگو با کارگردان/ هلند

- فقط یک آرزو از امید آهنگر/ داستان زندگی‌ یک روز یک زن و یک مرد با شرکت نوشین خانی  و رضا آزادی/ داستانی/ 25 دقیقه / فارسی با زیرنویس به فرانسه / بحث و گفتگو با کارگردان/ هلند

   ساعت  نوزده

- بحث و گفتگو

  شرایط فیلم سازی و بازیگری در سینمای جمهوری اسلامی با شرکت امید آهنگر بازیگرو کارگردان سینما و تلویزیون و تئاتر /نوشین خانی بازیگر سینما و تئاتر/ رضا آزادي بازيگر تئاتر در ايران و فارغ التحصيل كارگرداني از هلند، مستند ساز،بازيگر تئاتر و سینما (هلند)

ساعت بیست و سی

- اعدام متقاضیان پناهندگی را متوقف کنید از یوسف اکرمی/ 3 دقیقه/ کانادا

- رویا های شاعر تبعیدی نعمت آزرم از جمشید گلمکانی/ مستند / 13 دقیقه/ به فارسی و فرانسه / بحث و گفتگو با شاعر/ فرانسه

 

ساعت بیست و یک و سی برنامه پایانی جشنواره

– پذیرایی

 

 

 

 

* در فاصله هر سانس بین 10 تا 15 دقیقه استراحت خواهد بود.

* هر شب قبل از سانس آخر 20 دقیقه استراحت منظور شده است.

*.ممکن است به دلایل غیر قابل پیش بینی تغیراتی در برنامه داده شود که این تغیرات از طریق دفتر جشنواره اعلام خواهد شد.

ورودیه : یک سئانس: عادی 5 یورو/ دانشجو و غیر شاغل 3 یورو/ آبونمان برای چهار روز 45 یورو

 

CINÉMA LA CLEF (centre culturel la Clef)

21rue La Clef / rue Daubenton 75005 Paris

Métro: Censier Daubenton (ligne 7)

جا با تلفنهای :  رزرو

16 20 42 45 01  و 07 68 12 09 06

یا بوسیله ی ای میل:

E- mail : artenexil@free.fr

Site: htpp://www.artenexil.net

Association Art en Exil

Tél : 06 09 12 68 07 / 01 45 42 20 16

 

 

http://www.facebook.com/pages/Paris-France/Art-En-Exil/112454305427

 

انجمن هنر در تبعید فقط به حمایت دوستداران فرهنگ و هنر مستقل، تماشاگران، هنرمندان و انسان های آزاده و بی مدعا متکی است.

 

 

L’Association Art en Exil est membre effectif de la FAIB : Fédération des Associations Internationales établies en Belgique et agréée Jeunesse et Education Populaire par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports de Paris- Ile-de-France/N° 75JEP 05-345

Association loi 1901 – N°Siret : 43771057700036 / code APE : 9001 Z