عبد الرضا قنبری، معلم زندانی، در آستانه اعدام

از اعدام عبدالرضا قنبری جلوگیری کنیم

 

 

بنا به گزارش خبرگزاریها و نیز سازمانهای کارگری بین المللی و فدراسیون جهانی آموزش، حکم اعدام عبدالرضا قنبری، معلم زندانی، آموزگار مدارس پاکدشت در جنوب شرقی تهران و مدرس دانشگاه، در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته و درخواست عفو ایشان از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری کل استان تهران رد شده است. عبدالرضا قنبری در دی ماه ۱۳۸۸ در دفتر دبیرستان مدرس در حصار امین پاکدشت توسط گروهی از مأموران وزارت اطلاعات، بازداشت و به بند ۲۰۹ در زندان اوین منتقل شد. به دنبال شکنجه و اقرارگیری از ایشان، وی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی، محاکمه و به اتهاماتی از جمله " ارتباط با گروه های معاند و رسانه های خارج از کشور و شرکت در اعتراضات ششم دی ماه ۱۳۸۸ (عاشورا)"، به اعدام محکوم شد. بنا به گزارش ها، همسر و فرزندان آقای قنبری تحت فشارهای شدید روانی قرار دارند و خواهان حمایت های بین المللی برای آزادی ایشان هستند.

 

در حال حاضر کارزار جهانی توسط فدراسیون جهانی آموزش، عفو بین الملل و بسیاری از اتحادیه های معلمان و فدراسیون های کارگری جهانی برای لغو حکم اعدام آقای قنبری و آزادی ایشان در جریان است. این کارزار تا کنون از سوی دهها هزار نفر و صدها سازمان کارگری و حقوق بشری مورد حمایت  قرار گرفته است.

 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، حکم اعدام عبدالرضا قنبری و تایید آن را به شدت و قاطعانه محکوم می کند و خواهان لغو فوری این  حکم و آزادی بدون قید و شرط ایشان، و دیگر معلمان زندانی و تمامی کارگران دربند و زندانیان سیاسی است.

 

جمهوری اسلامی ایران در طول حاکمیت خود ثابت کرده است که  هیچ ارزشی برای حقوق انسانی، آزادی،عدالت و جان انسان ها قائل نیست. اما این رژیم سرکوبگر را می توان با اعتراضات سراسری توسط کلیه کارگران، از جمله معلمان، و نیز همه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب در ایران و در سطح بین المللی به عقب راند و مانع از اعدام عبدالرضا قنبری و دیگر زندانیان سیاسی شد.

 

 

اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران

۲۸ مارس ۲۰۱۲

info@workers-iran.org

http://www.workers-iran.org

http://www.etehadbinalmelali.com