دعوت به اتحاد عمل برای روز جهانی کارگر

 

تشکل‌های کارگری و فعالان کارگری ایران

 

امسال، کارگران مراسم اول ماه مه را در شرایطی برگزار می‌کنند که در سال 91 اخراج و بيكارسازي‌هاي گسترده‌ی كارگران و عدم امنيت شغلي ابعاد بيش‌تري به خود گرفته است و كارگران با مبارزات برحق خود، هر روز بيش از پيش با اعتراضات دسته‌جمعي سعي در مقابله با اين موج اخراج و بيكارسازي مي‌كنند. تورم و گراني بي‌سابقه، توان كارگران براي خريد مايحتاج اوليه خود را به‌كلي از بين برده است. حداقل دستمزد تعيين‌شده توسط نهاد سرمايه‌داري شوراي‌عالي كار، به مبلغ 389754 تومان در ماه به هيچ‌وجه تناسبي با مخارج حداقل‌هاي زندگي كارگران ندارد. اين مقدار دست‌مزد، تنها و تنها نابودي كارگران و خانواده‌هاي‌شان را باعث شده و نتيجه‌اي جز بدبختي، فقر، فلاكت و خانه‌خرابي براي اين اكثريت مولد جامعه به بار نخواهد آورد.

اقدام به حذف يارانه‌ها كه باعث ايجاد تورم و بي‌كاري و ايجاد گراني در هزينههاي زندگي كارگران شده است، اكنون ماهيت اصلي خود را براي عموم كارگران نشان داده است. رواج بيش‌تر شركت‌هاي پيمان‌كاري و رواج كارهاي با قراردادهاي يكماهه، موقت و سفيد امضا و عدم امنيت شغلي از جمله ديگر اقدامات سرمايه‌داري براي ايجاد فشار بيش‌تر بر كارگران و تضمين منافع خودشان است. اقدامات و مبارزات پيروزمندانه‌ی كارگران در پتروشيميهاي ماهشهر و تبريز عليه شركت‌هاي پيمان‌كاري از موفقيتهاي قابل تكرار توسط ديگر كارگران ايران است. هم‌چنين اقدام براي تغييرات در قانون كار براي نفع هر چه بيش‌تر سرمايه‌داران از جمله اقداماتي است كه قطعاً بيش از پيش باعث اعتراض‌های كارگران خواهد شد. اين سياست‌ها كه تنها براي تأمين منافع سرمايه‌داري داخل و همراه شدن با نسخه‌ها و روشهاي سرمايه‌داري جهاني است اكنون علاوه بر ايران در ديگر نقاط جهان با عناويني چون رياضت اقتصادي اجرا مي‌شود و باعث اعتراضات روزافزون كارگران شده است.

در سطح جهان از جمله در آمريكا و اروپا شاهد اعتراضات گسترده‌ي طبقه‌ي كارگر عليه سرمايه‌داري با عناويني چون اشغال وال استريت، اشغال خيابان‌ها، جنبش 99 درصد و اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گسترده‌ي ديگري عليه نظام سرمايه‌داري بوده‌ايم. كارگران اين كشورها به درستي اعلام مي‌كنند كه آن‌ها اكثريت افراد جامعه هستند كه تمامي ثروت‌هاي جامعه را توليد مي‌كنند و خواهان اين هستند كه به حق و حقوق و مطالبات خود دست يابند. اين اقدامات نويد‌بخش و پرشور طبقه‌ي كارگر در اين كشورها بايد با تقويت و يا ايجاد تشكل‌هاي مستقل و طبقاتي كارگران همراه شود و بيش‌تر و بيش‌تر از حالت اعتراضات بدون نقشه و هدف بيرون بي‌آيد.

نکته‌ی اساسی و محوری برای مبارزه با مناسبات استثمارگرایانه‌ی سرمایه‌داری اتحاد و هم‌دلی، چه در سطح داخلی و چه جهانی، در این راه پر‌ پیچ و خم است. به همین منظور ما ضمن تبریک این روز بزرگ، از تمامی کارگران، فعالان کارگری و تشکل‌های مستقل کارگری در ایران و جهان می‌خواهیم که روز جهانی کارگر امسال را با اتحاد و هم‌دلی بیش‌تر به روزی با‌شکوه برای نمایش قدرت طبقاتی خود و نشان دادن اتحاد کارگری بدل کنند.

همچنین این کمیته از فعالان و تشکل‌های مستقل جنبش کارگری ایران برای اعلام مشترک خواسته‌های کارگری امسال و برای برگزاری مشترک، متحدانه و با شکوه مراسم‌های اول ماه مه (12 اردیبهشت 1391) دعوت به همکاری و اتحاد می‌کند.

زنده باد هم‌بستگی بین‌المللی طبقه‌ی کارگر

زنده باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر

کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

فروردین‌ماه 1391 26