خاموشی من و تو؟؟؟       برای رک بودنش: تقدیم به شاهین نجفی

 

 

شاهین تفکرش

بر فراز جنگل نیمه سوخته

به پرواز در می آید

که با آتش جهل ونادانی

سوخته

 

واز قبر

بیرون می آورد

آن خرافات را

که تا مغز استخوان شان

نشسته

ومی نشاند پرچم شان را

بر ارتفاع آن کنبد بیضی شکل

ومی خواندهم چون بلبلان عاشق

در این جنگل نیمه سوخته

 

ومی بیند

کالیله را در دادگاه

عقب مانده

وتصویر زنان آگاه را

به جرم داشتن دانش

در آتش خشم شان

 

واینک

جرسومه های پیر

سراز تابوت هایشان

بیرون می آورند

تا فرمان قتل ش را

در قرن 21

صادر کنند.        اکبر یگانه 2012.05.16