قتل عام  خرمشهر یا آزادی خرمشهر!

 

نوشته اختر قاسمی در امیل گروهی زنان به نام سی امین سالگرد آزادی خرمشهر بدستم رسید و از منظر دیدگاه چپ  تشریح موضوع مهم بود از اینرو پاسخی را نوشتم   
 چون از رسانه ها* سوالاتی را مطرح کرده بودی
چرا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور یکی از مهمترین وقایع تاریخی سده ی اخیر ما را یعنی آزادی خرمشهر در سی امین سالگردش نادیده گرفتند؛ نوشتم*  مایلم  این سوالت را پاسخ دهم و چون هر فرد خود رسانه است کمی با نوشتن این مقاله خود و تصویرهایم را روشن بکنم و برای  پخش می باشد واگر مایل بودی برای وبلاگت هم  می نویسم که در آنجا چاپش کنی .

 

بنظر من ، شمابه این موضوع " سی امین سالگرد آزادی خرمشهر "کاملا بصورت مجرد برخورد می کنید. پس ،از همین جا شروع می کنم تیتر شما کاملا احساسی است ولی  سیاسی و بشر دوستانه نیست .

1.اگر تیتری را بخواهم برای خرمشهر انتخاب کنم این نام بسنده تر است ، سی امین سالگرد قتل عام سربازان ،درجه داران و افسران و....و قتل عام هزاران انسان بی گناه باداغدار کردن هزاران مادر ،پدر ،خانواده که دیگر فرزندشان نفس نمی کشد می نوشتم و بعنوان یک زندانی سیاسی که شاکی خصوصی وشاکی سیاسی ، جمهوری اسلامی هستم وآنان را به محاکمه خواهیم کشاند ،به شما هم پیشنهاد میدهم  بعنوان یک بازمانده جنگی ،جمهوری اسلامی را به محاکمه، جنگی که  تا برای  آزادی کربلا قتل و ادم کشی کرد ،  انجام دهید ،دهیم و  شیاری از زخم های داغدیده گان را لطفا کم کنید.

 جنگ از برای جمهوری اسلامی یک قتل عام آگاهانه بود وآزادیش، پیش کش همان هورا کشان عربده / جنگ ،جنگ تا پیروزی که برای تعدیل نیروی انسانی  به دستور صندوق بین المللی و بانک تجارت وووبرای کاهش نیروی انسانی بود، انجام شد تعدیل نیروی کار البته با زنان از 57 شروع شد و کار برده گی خانگی همراه با چاشنی، زایش برای زنان و با تزیین ، حبس خانگی  ایجاد شد وبرای نسل زدایی مردان دهه 40 وغیره برکت جنگ ! را به سفره های ترک،عرب ،کرد،فارس ..آوردند.

*البته در این بحث  به کشتار دهه 60 هزاران یار مبارز زن ،مرد اشاره نخواهم داشت *

 

2. شما ،مسئله " آزادی خرمشهر" را از مقوله جنگ ارتجاعی میان دو رژیم جمهوری اسلامی و رژیم بعث عراق جدا می کنید و با نگاهی ناسیونالیستی و میهن پرستانه " . واقعه ای که میشه گفت در طی صد سال اخیر یکی از مهمترین وقایع تاریخی میهن مون بود " به این واقعه می پردازید.

جنگ ارتجاعی میان دو رژیم دیکتاتور ایران و عراق در واقع آغاز اش در سال 1359 نبود،اگر به اسناد و وقایع اتفاق افتاده از قبل از بهمن 57 نگاهی بکنیم، حکایت از آن دارد که در پی تغییر و تحولات داخلی و بین المللی از آنجمله توافقات کنفرانس گوادالپ در تقابل با مبارزات مردم ایران برای سرنگونی رژیم سلطنتی ، با بروی کار آوردن رژیم جمهوری اسلامی در راستای سرکوب حنبش انقلابی و مترقی مردم ابران و خاورمیانه گام برداشتند.جنگ ارتجاعی میان دو رژیم ایران و عراق را از این زاویه می توان مورد بررسی قرار داد.البته نباید فراموش بکنیم که بعضی از جریانات و احزاب به ظاهر "اپوزیسون "  از این جنگ ارتجاعی ،با شعار " دفاع از میهن " دفاع کردند و عملا در کنار رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفتند.دو رژیم ارتجاعی ایران و عراق به بهانه جنگ، سرکوب و استثمار هر چه بیشتر را بر جامعه حاکم کردند و از طرف دیگر پیامد و محصول این جنگ برای مردم دو کشور چیزی به جز تخریب،فقر،آوارگی، کشته شدن میلیونها انسان و....... نبود و از دیگر این جنگ در راستای منافع کمپانی های اسلحه سازی و جنگ افروزی و پشبرد سیاست های برگزار کننده کنفرانس گوادالپ  در خاورمیانه بود. ( من در اینجا تنها به نکاتی درباره جنگ ارتجاعی میان دو رژیم ایران و عراق پرداختم، با توجه به اینکه قصد من تنها نگاهی به نوشته شما درباره " آزدای خرمشهر "می باشد )

و اما برگردیم بر سر مطلب شما درباره " آزادی خرمشهر " و چرا " راستش خیلی تعجب کردم که چطور این واقعه  مهم تاریخی ما از نظر رسانه های معتبر خارج از کشور بی اهمیت  جلوه داده شده و بهش پرداخته نشده؟  "، همانطوریکه در بالا درباره این جنگ 8 ساله سخن گفتیم،  از جوانب مختلف می شود به این سوال شما پاسخ داد، که من به پاسخ  زیر بسنده می کنم.

 

 

3 .  شما می گویید ،اگر با این دید گاه " واقعا  آزادی خرمشهر بی اهمیت بوده؟  خیلی دلم میخواد که دلیل این مسئله را بدونم.  چطور ممکنه  به این مسئله ی مهم که  بخشی از خاک میهن  عزیز ما که با خون هزاران جوان میهن مون  دوباره بدست  آمده ؛ پرداخته نشه؟"  به جنگ ارتجاعی ابران و عراق نگاه بکنیم ، سوال شما کاملا از نقطه نظر سیاسی درست می باشد.مشکل شما این است که جنگ ارتجاعی دو رژیم ایران و عراق را به اسم مردم این دو کشور جا می زنید و طبیعی است با این دیدگاه از دیگران سوال بکنید که چرا در ادامه اتخاذ سیاست " دفاع از میهن " از "آزادی خرمشهر" سخنی نمی گویند.در حاشیه این بحث یک سوال کوچک برای خواننده مطلب شما بوجود می آید، آنهم این است " رسانه های معتبر خارج از کشور" ی که شما از آن سخن می گوئید،چه رسانه هایی هستند؟ آیا بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا ،سایت گویا ، ایران امروز و............. مخاطب شما می باشند ؟ اگر منظور شما این رسانه ها باشند، اینها که همواره در گذشته و امروزه بدون پاسخ گویی ودر جهت ایجاد تشنج و، مقابل مردم ایران و ...... بوده و می باشند...

 

4. بدون تردید " آزادی خرمشهر" بی اهمیت نبوده ، اما برای کی؟ برای مردم خرمشهر که قربانیان این جنایت جنگی بودند و بعد از 30 سال از " آزادی " طبق عکسها و تناقض مطلب شما، از یک طرف از " خاک میهن عزیز ما " سخن می گوید و از طرف دیگر بدرستی  مطرح می کنید "  آیا دلیلش اینست که اگر به این موضوع می پرداختند می بایستی می نوشتند که امروز خرمشهر بعد از سی سال هنوز یک مخروبه است؟ و یا هنوز حتی مردمش آب آشامیدنی و برق ندارند؟ و یا اینکه  بچه های خرمشهر بر آثار مخروب جنگ بازی می کنند و هر روز دیوارهای تیر و توپ خورده را می بینند؟  یا اینکه می نوشتند اینست نعمت جنگ برای مردم  غیور خرمشهر؟

از طرف دیگر "آزادی خرمشهر " برای تبلیغات جنگی رژیم جمهوری اسلامی در راستای شعار " جنگ جنگ تا پیروزی " و مدافعان سیاست دفاع از میهن هم بی اهمیت نبوده و نیست .

 

5. " آزادی " قتل عام مردم خرمشهر و تحقیر جنگی که بر مناطق جنگی حاصل شد و هنوز که هنوز است ،بمباران روانی بر این منطقه همچنان ادامه دارد واز جمله  و دهها نمونه حکومت با منت  وریا به مردم  گفته  که چرا مثلا برای آزادی خرمشهر از اصفهان به آنجا لشکر کشی شد ....واین تحقیر ها،توهین هاو ریاکاری ،تحریک و هزاران خرد کردن  و شستشوی مغزی را نبایستی تبریک گفت بلکه در همین امروزه ، مین های بچه کش و زن ،مرد کش هر روز جانی عزیز را میگیرد که زبان قاصر از تبریک برای آزادیهای جنگی است و بنظرم  رسوایی های  آقازاده ها و سرداران جنگ را برای این آدمکشی سیستماتیک، به محاکمه جنگی جمهوری اسلامی با تمامی  33 سال حکومتش از امروز و در این روزها ، آماده سازی بکنیم .

این نوشته میتواند به درازا بکشد ولی همین جا این بحث را خاتمه شده میدانم

با سپاس

مینا زرین 28.05.2012

 

 

اختر*

مطلب کوتاهی در وبلاگم در باره ی اینکه چرا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور یکی از مهمترین وقایع تاریخی سده ی اخیر ما را یعنی آزادی خرمشهر در سی امین سالگردش نادیده گرفتند؛ نوشتم

 از نظراتتون مثل همیشه خوشحال میشم 

با مهر

 

http://akhtarghasemi.wordpress.com/2012/05/26/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b3%db%8