تبعیض نژادی علیه افغان های ساکن ایران را محکوم میکنیم

رژیم اسلامی سیاست نژادپرستانه و پاکسازی قومی علیه شهروندان افغانی تبار در سراسر ایران را با سرعتی غیر قابل وصف به اجرا درآورده است. اوباش حکومت اسلامی از دوشنبه 5 تیر در یزد در دسته های صدها نفره خانواده های کارگر و مهاجر افغان را با سنگ و چوب زیر حمله گرفته اند و خانه های مسکونی آنها همراه با زن و فرزندان شان را به آتش کشیده، دهها خانه را با بنزین طعمه حریق و ویران نموده اند. بسیاری از خانواده ها ی افغان به خانه های امن دوستان و آشنایانشان فرار کرده در آنجا مخفی شده اند. بسیاری نیز آواره بیابان و صحرا گشته اند. بسیاری نیز در اثر آتش و پرتاب آجر و سنگ سوخته و مجروح شده اند. این مجروحین از طرف بیمارستان ها به عنوان اینکه افغانی هستند رد شده اند. در حال حاضر بجز کسانی که خانه و زندگی شان طعمه حریق شده است، دیگران نیز در خانه های خود محبوس مانده و جرات بیرون آمدن را ندارند. چرا که دسته های اوباش و ارازل و اوباش حکومت اسلامی در خیابان ها هر افغانی را که مشاهده می کنند، با برگ اقامت یا بدون آن، مورد حمله قرار می دهند. در این میان مامورین انتظامی علیرغم مراجعه و شکایت قربانیان از هر اقدامی برای تامین امنیت آنان احتراز کرده و حتی دیده شده که در مواردی در پشت جمعیت ارازل و اوباش در حال حرکت و همراهی با آنان بوده اند.

در همین حال گزارشات انتشار یافته حاکی از"ممنوعیت ارائه خدمات و مواد غذایی به اتباع بیگانه غیر مجاز" در استان فارس است و اضافه بر آن خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت ایران نوشته بود که کارفرمایان و صاحبان حرفهها و مشاغل در استان فارس باید قبل از ارائه خدمات به اتباع بیگانه، از هویت آنها با مشاهده کارت هویت و مجوز اقامت قانونی، اطمینان حاصل کنند. علاوه بر آن روزنامه "عصرمردم" چاپ شیراز هم به نقل از آقای غلامی نوشته بود که نانوایی ها، سوپرمارکت ها و مراکزی که مواد غذایی می فروشند، در صورت عدم رعایت این طرح، پلمپ و جریمه خواهند شد.

بدنبال سیاست اخراج افغانهای غیر قانونی و اخراج صدها هزار نفر از مهاجرین به افغانستان در سال گذشته وحذف بسیاری از خدمات اجتمایی و بهداشتی به خانواده های افغانی ، استانداریها و مراکز استانی از آغاز سال جدید سیاستهای سرکوبگرانه جدیدی علیه شهروندان افغانی تبار ایران اعلام و به مرحله اجرا گذاشتند. از این نمونه ها میتوان به ممنوعیت ورود افغانها به پارک صُفه اصفهان در سیزده بدر، اخراج آن ها از شهرهای مازنداران ،ممنوعیت ورود آنها به بسیاری از استانهای کشور، ممنوعیت تحصیل در دانشگاهها و مدارس عالی و حتی مدارس، به گلوله بستن یک گروه از افغانی ها از سوی نیروهای نظامی در ششم تیرماه ۱۳۹۱ در روستای چهارستون از توابع سلماس در مرز ایران و ترکیه، اشاره کرد که در نتیجه ی آن ۱۸ نفردردم جان باختند و ۵ نفر نیز به شدت زخمی شدند، اشاره کرد.

سیاست تبعیض نژادی رژیم اسلامی خشم انسانهای شریف و آزادیخواه را بر انگیخته است . خصوصا ممنوعیت فروش مواد غذایی و ارائه خدمات حمل و نقل به ً اتباع خارجی غیرمجاز ً در استان فارس ،حتی در ایران اعتراضهای گسترده ای را بوجود آورده است.علیرغم سیاست انکار و "تصحیح" خبر ، سیاست سرکوب و پاکسازی قومی بطور گسترده در حال اجراست. این سیاست ، سیاست تازه ای نیست . این سیاستی است که مدتهاست در ایران و پاکستان علیه مهاجرین افغان به اجرا در آمده است و سرنوشت چندین میلیون افغانی مقیم ایران و پاکستان را با خطر مواجه کرده و آنان را به آوارگی و بی خانمانی و فقر و تنگدستی بیشتر سوق میدهد واین میتواند آتش اختلافات و درگیریهای ملی را دامن زند. رژیم اسلامی که در بحرانی همه جانبه دست و پا می زند ، در تلاش است تا با فرا افکنی ناتوانیهایش، افغانی های مهاجر را مسئول رشد نا امنی و گسترش دزدی و جنایت، رشد فساد و شتابان شدن نرخ بیکاری قلمداد کند. در جهانی که مهاجرت در ابعادی میلیونی و گسترده صورت میگیرد ، مردم آگاه و شرافتمند از ماهیت این استدلالها آگاهند. ایرانیان که با بیش از 5 میلیون مهاجر و تبعیدی در بسیاری از کشورهای جهان پراکنده اند و بسیاری خانواده ها خود و یا اقوامشان در مهاجرت و تبعیدند با این استدلالها آشنایند. تمامی احزاب و جریانات فاشیستی در تمام جهان همین استدلال ها را برای گسترش حملات سازمانیافته علیه مهاجران و پناهجویان بیان می کنند. تکرار سیاست ها و استدلال های جریانات نژادپرست و فاشیست از سوی رهبران جمهوری اسلامی نشان می دهد که آن ها نیز برای پاسخ به بحران های اقتصادی و اجتماعی در جامعه به همان استدلال ها پناه می برند. رشد سیاست های نژادپرستانه و خارجی ستیزانه و فراافکنانه در میان رهبران حکومت اسلامی، نشانه ای از شکست و بن بست انقلاب اسلامی و دروغ بزرگ اخوت و برادری اسلامی است. سئوال بزرگ برای مردم ما آنست چه کسی در این جهان از برادران و خواهران افغانی به ایرانیان نزدیک تر است،هزاره هاست که مردم ساکن در ایران و افغانستان در کنار هم زندگی کرده و ریشه های فرهنگی ، زبانی ، مذهبی و تاریخی مشترکی داشته اند و خصوصا در سی سال گذشته و مهاجرت گسترده میلیونها افغان به ایران ، این پیوندها نزدیکتر شده و آنان به شهروندان ایرانی تبدیل شده اند و باید از تمام حقوق شهروندی مردم ایران بهره مند شوند .این رسم و قاعده در بسیاری از کشورهاست که حقوق شهروندی به مهاجرین اعطا میکنند و آنان باید از تمام حقوق انسانی و شهروندی بهره مند شوند.

سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگرسیاست نژادپرستانه و فاشیستی رژیم اسلامی را علیه افغانی های ساکن ایران شدیدا محکوم میکند و خواستارآن است که اقدامات وحشیانه و نژادپرستانه علیه افغان های مقیم یزد و سایر شهر های ایران هرچه زودترخاتمه یابد. مسئولیت هرگونه تهاجم علیه ی مهاجران افغانی توسط هر گروه و دسته ای، ولو تحت عنوان واکنش عمومی وخود انگیخته مردم برعهده مقامات نظام جمهوری اسلامی‏ست. باید تمام سیاستهای تبعیض امیز علیه افغانها و همه مهاجرین و پناهندگان در ایران بی درنگ ممنوع شود وبرای آنان شرایط برابر برای زیست و کار و حق شهروندی اعطا شود. مردم ایران نباید این تبعیض و ستم و ظلم علیه مهاجرین و ملتهای ساکن ایران را نادیده گیرند ، باید متحدانه در مقابل فاشیسم ، نژادپرستی و پاکسازی قومی ایستاد.

سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگرانتظار دارد که تمامی نهادها و گروه های مدافع حقوق بشر و تمامی احزاب و سازمان های آزادیخواه و برابری طلب و همه مردم آزادیخواه ، به اقدامات غیرانسانی و سازمان یافته حکومت اسلامی علیه مهاجرین افغانی اعتراض کرده و از تمامی امکانات خود برای حمایت از حق زیست، کار و شهروندی برابر آن ها استفاده کنند. ما بر این باوریم که سیاست نژادپرستانه علیه مهاجرین افغانی که ابعاد فاجعه آمیزی بخود گرفته است؛ میتواند زندگی مسالمت آمیز ملیت های ایران را با خطرات جدی روبرو کند. لبه ی تیز حملات نژادپرستانه فردا می تواند علیه دیگر ملل ساکن ایران به کار گرفته شود. برای مقابله با این خطر و برای دفاع از فرهنگ هم گرائی و زندگی مسالمت آمیز در کشورمان راهی جز منزوی کردن و ایستادن در مقابل این سیاست جنایتکارانه و در هم شکستن و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نیست.

زنده باد همبستگی طبقاتی همه کارگران و مزدبگیران

زنده باد آزادی- زنده باد برابری

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر (کمیته مرکزی)

13- تیرماه1391

3 جولای 2012