شرایط موجود و وظیفه کارگران سوسیالیست داخل و خارج کشور

حمید قربانی

بر طبق اخبار منتشر شده از یک طرف قطعی و فلاکت اقتصادی زندگی را هر روز بیش از روز قبل بر تودههای میلیونی تنگ می کند و زمینه شورش گرسنگان خواهان نان و آزادی را آماده می کند و از طرف دیگر بالهای مختلف جمهوری اسلامی حامی سرمایه از همه جناح ها به تحرک در آمده اند.

هر کدام به شیوه خود و با توجه به موقعیت خویش عکس العمل نشان می دهند. اصلاح طلبان رانده از گردونه قدرت که برای خود استراتژی غیر از صندوق رأی و جائی دیگر جز به بازی گرفتن در چهارچوب همین رژیم موجود، منحوس، جانی و دست پرورده خویش نمی بینند، سرانشان مصاحبه می کنند و خواهان برگشت به صحنه سیاسی با هر خفتی می شوند. حکیمی پور بعنوان رئیس جدید این جناح مصاحبه با ایلنا می کند و برگشت هاشمی رفسنجانی را به نماز جمعه به نفع نظام می داند. از طرف دیگر جناح های حاکم دارند خود را برای برخورد با حرکات توده ای آماده می کنند. بر اساس خبر زیر که در سایت پیام درج شده است، نیروهای نظامی شان را در نقاط مختلف شهر تهران دارند مستقر می کنند. و اما، آیا طبقه کارگر در کلیت و بویژه سوسیالیست های درون این طبقه شرایط را می توانند درک کرده و خود را برای مواجه شدن با آن در آینده نزدیک و .. آماده کنند؟ یکسری تحرکات امیدوارکننده و نه کافی را می توان دید. طبقه کارگر برای مواجه شدن با شرایط جدید و برخوردهای در پیش به باور من، اصولن یک استراتژی با تاکتیک های مختلف با توجه به شرایط مبارزه طبقاتی و توازن نیرو بیشتر ندارد و آن اینکه خود را در دو عرصه ( صنفی و سیاسی) متشکل کند. یعنی دست به ایجاد نهادها و ارگانهائی بزند که شرایط را بویژه برای تشکیل و ایجاد حزب سوسیالیست کمونیست اش آماده می کند. کمیته های مختلف علنی و غیر علنی در محل کار و محیط زندگی یکی از این وسائل است که هم امکان موجودیت اش فراهم است و هم لازم و ضروری اند. ما مدافعان و باورمندان به نیروی این طبقه نیز که در خارج کشور هستیم، باید که با ایجاد ارکانها و نهادهای همبستگی با طبقه کارگر در ایران، برای رساندن صدای طبقه کارگر به همطبقه ای هایش در سطح بین امللی برای شرایط حاد در پیش آمادگی خویش را اعلام نمائیم. این نهادها را با احزاب و سازمانهای چپ موجود که به باور من سنخیت با و از جنس طبقه کارگر نیستند، مخلوط نکنیم و اجازه دهیم که در کنار طبقه کارگر قرار گیریم. زیرا که تنها راه نجات جامعه از در افتادن در گرداب سخت و جان سوز آینده که با باور من خیلی هولناکتر از اینکه هست و بوده خواهد بود، دارند هم ار خارج بوسیله تحریم و حملات نظامی دولت های امپریالیستی به سرکردگی دولت امپریالیستی آمریکا که پرونده جنایات بی شمار دارند و سر هم بندی نیروهای امتحان داده و مار خورده و افعی شده باصطلاح اپوزیسیون و هم در داخل بوسیله دولت قاتل و انسانکش و کارگر ستیز جمهوری اسلامی با تمام جناح هایش تدارک می بینند که میلیونها انسان را از زندگی ساقط نمایند، سازمان یافتن و سازمان یابی طبقه کارگر است که توان و قدرت ایستادگی در برابر تمام توطئه ها و جنگ طلبی ها را از هر طرف دارد، اما متشکل و متحزب!

به خبر توجه شما را جلب می کنم.

"روز دوشنبه 9 مردادماه یک یگان ویژه پلیس ضد شورش با 20 تا 30 دستگاه موتور در شرق تهران مستقر شد. از علت حضور این نیروها در منطقه تهران نو و نارمک اطلاع دقیقی در دست نیست، اما از قرار معلوم افزایش قیمت ها و بالا رفتن امکان اعتراضات خیابانی در محلات شلوغ تهران هراس شدیدی در دل نیروهای امنیتی رژیم ایجاد کرده است. همچنین ابتدای خروجی های اتوبان صیاد شیرازی به بزرگراه رسالت و بزرگراه همت نیز پلیس ضد شورش مستقر شده بود"، سایت پیام روز دوشنبه 30 ژوئیه 2012

لینک خبر:

http://www.payam.se/

حمید قربانی

31 ژوئیه 2012