طومار امضای ۲۰،۰۰۰ کارگر را باید به سازماندهی کارگران تبدیل نمودنامه دوم امضا شده توسط ۱۰،۰۰۰ کارگر دیگر به وزیر کار ، تحرک مثبتی در بخشی از طبقه کارگر ایجاد کرده و می رود تا به سایر بخشهای کارگری نیز اثر گذاشته و امضای بیشتری جمع آوری گردد . متن نامه که خلاصه ای از وضعیت دردناک کارگران را به وزیر کار تذکر داده بود ، دولت را بطور مستقیم مورد سوال قرار داده تا بجای شعارهای توخالی به در خواست کارگران توجه نماید .

عدم جواب وزیر کار پس از ۳ ماه به نامه پیشین طومار امضای ۱۰،۰۰۰ هزار کارگر ، گرچه حاکی از اینستکه دولت قرار نیست تغییری در زندگی کارگران ایجاد کند ، اما نامه دوم و در ادامه نامه های بعدی حتما اثر گذار خواهند بود . تفاوت عکس العملهای مسولان تشکیلات زرد کارگری و مسولان کشوری نسبت به نامه دوم در رابطه با نامه اول ، کاملا در مطبوعات و رسانه های تحت کنترل مشخص است چگونه اکثر آنها که نسبت به نامه اول خاموش بودند ، این بار از خواسته های کارگران حمایت کردند . نامه دوم زنگ خطر را برای بسیاری از مسولان که رقابت برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی را آغاز کرده اند ، بصدا درآورد تا دریابند که در آینده اعتراضات کارگران بسیار افزونتر خواهد گردید . از طرف دیگر نامه دوم به کارگران بیشتری خواهد فهماند که دولت برنامه ای برای تغییر وضعیت کارگران نداشته و تنها در اثر فشار زیاد امکان دارد که تن به بخشی از درخواست کارگران بدهد .
باید گفت دست همه کسانی که برای گرد آوری چنین طوماری در چنین جو امنیتی زحمت کشیده اند ، درد نکند و این باید درسی باشد برای تمام کسانی که شعار را جایگزین پراتیک می نمایند . البته نیروی چپ در داخل و خارج کشور که باور به جنبش طبقه کارگر داشته کم نیست ، گرچه بخشی از آنها بدلیل تحولات در منطقه و کشورهای عربی دموکرات شده و ناامید از ایجاد تغییر به قدرتهای بزرگ چشم دارند . اما همین تحولات و نتیجه منفی که از جنبشهای کشورهای عربی ببار آمد ، باید آنها را وادار کند که دانش مبارزه طبقاتی که توسط مارکس و سایرین پایه ریزی شد ، بی اساس نبوده و لذا به مهمترین توصیه آنها که پراتیک درون طبقه کارگر باشد ، روی آورند . مهمترین نکته ای که در نامه انگشت گذاشته شده ، میزان حداقل حقوق است که توسط وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی ( که اسم بی مسمایی است ) تعیین می گردد . اگر منابع طبیعی یک کشور متعلق بهمه افراد آن آب و خاک است ، پس چرا درآمد بیش از
۹۶۶.۳ میلیاردی حاصل از فروش نفت در طی کمتر از ۳۴ سال ، تنها صرف مسولان دولتی و حکومتی و هزینه های بحران زایی شده است ! چگونه است که با اینهمه ثروت میلیونها کارگر باید بیکار بوده و تن بهر قرارداد شفاهی و سفید امضایی برای یافتن کار کوتاه مدت بنمایند ، تا با حداقل حقوقی که شامل هیچ بیمه و مزایایی نمیگردد ، زندگی خانواده خود را با کمترین امکان بگذرانند !
برخی از سایتها و خبرگذاریهای داخلی که همواره گوش بزنگ بوده تا اخبار ناگواری برخلاف میل حکومت و دولت منتشر نگردد ، بهمراه کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور که نهادی دولتی است ، امضای چنین تعداد زیاد کارگران را مورد ابهام قرار دادند . خوشبختانه بلافاصله جواب گرد آوران نامه داده شد مبنی بر اینکه نام و نام خانوادگی
۲۰،۰۰۰ کارگر در تحریریه خبرگزاری ایلنا موجود بوده و در صورت ضرورت قابل انتشار و ارائه به عموم است ، ضمن آنکه تاکید گردید چنین کاری مطابق قانون است . محجوب و مسولان خانه زرد کارگر که در رقابت با تشکیلات کارگری زرد دولتی هستند ، بهمراه چند نماینده مجلس و تعدادی مسولان که هشیار بوده و زنگ خطر را بخوبی شنیده اند ، بلافاصله پس از انتشار نامه دوم به حمایت از کارگران پرداختند تا ضمن سوار شدن بر چنین حرکتی نتیجه را بسود خود کنترل نمایند . برای چنین منظوری رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان فارس ضمن حمایت از نامه ۲۰،۰۰۰ امضایی کارگران ، اعلام کرده که در تدارک جمع آوری نامه امضا شده کارگران استان برای افزایش دستمزد به وزیر کار هستند که محجوب نیز در جریان است ! این موضوع باید زنگ خطر را برای فعالین کارگری که تابحال ۲۰،۰۰۰ امضای کارگران را گرد آورده اند و سایر فعالین کارگری که به سازماندهی کارگران مشغولند ( همچنین جنبش چپ داخل و خارج کشور ) ، بصدا درآورده باشد تا چنین حرکتی با کمک همدیگر ادامه صحیح داشته باشد .
روشن است کارگرانی که با نام و نام خانوادگی خود به امضای چنین نامه هایی دست زده اند ، چه در حال کارند و چه بیکار ، آگاهانه بمیدان مبارزه گام گذاشته اند . هستند کارگرانی که باور دارند گرفتن اضافه حقوق با چنین نامه ای امکان پذیر است و هستند کارگران آگاهی که درک کرده اند با فشار بیشتر امکان تحقق خواسته های صنفی وجود دارد ، اما استثمار کارگران تنها با سلطه طبقاتی پایان خواهد پذیرفت . در نامه دوم بخوبی تاثیر بحران اقتصادی ، گرانی و هزینه ها را نسبت به حداقل حقوق که تنها ممکن است هزینه اجاره مسکن را پوشش دهد ، توضیح و ذکر شده در صورت عدم جوابگویی وزیر کار ، کارگران اعتراضات خود را تشدید خواهند کرد . اخبار کارگری که حتی درسایتهای داخلی تحت کنترل انتشار می یابد ، حاکیست که در ماه گذشته نیز همچون ماههای پیشین اعتراضات کارگری افزایش یافته و کارگران دیگر به وعده های مسولان توجهی نکرده و فشار بیشتری را برای گرفتن حقوق عقب افتاده وارد می کنند . بسیاری از کارگران آگاه شده اند که با وجود بخشنامه دولت مبنی بر حذف پیمانکاران و رسمی شدن کارگران ، تنها بخشی از کارگران همچون کارگران پیمانکاری پتروشیمی های بندر امام که اعتراضات متشکل و دامنه داری را انجام داده اند ، به خواسته خود رسیده اند و لذا باید که اعتراضات و اعتصابات آنها هدفمند و دامنه دار باشد .
اخبار کارگری ایلنا و فعالین کارگری که بپیوست است ، حاکیست که کارخانه های بیشتری متوقف شده و کارگران بیشتری بیکار شده اند و این توقف گریبان تولیدی های بزرگ همچون پتروشیمی ها را نیز گرفته است . مرخصی اجباری کارگران بیشتر شده ، عدم تمدید حتی قرارداد شفاهی عادی گشته و حقوقهای عقب افتاده ای که دیگر روشن نیست پرداخت گردند . اخبار همچنان ناشی از آسیب دیدن و درگذشت کارگران در حین کار و یا بین راه بوده و معلوم نیست هزینه زندگی خانواده این کارگران چگونه باید تامین گردد . تجمع کارگران قند اهواز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایا در محل کار و استانداری ، با وجود مالکان ثروتمندی همچون بانکهای ملی و ملت ، بجایی نرسیده است . بیکار شدن
۴۰۰ کارگربنیان دیزل ، ۲۰۰ کارگر الکتریک خودرو شرق ، خطر بیکاری ۱۷۰۰ کارگر و کارمند متروی اهواز که به مرخصی فرستاده شدند ، عدم پرداخت حقوق ۳۰،۰۰۰ بازنشسته ذوب آهن ، بیکاری ۵۰۰ کارگر پتروشیمی اصفهان و بیکاری و عدم دریافت حقوق بسیاری از واحدهای تولیدی که در اخبار داخلی درج شده اند . تجمع ۶۰۰ کارگر صنایع فلزی شماره ۱ و ۲ بدلیل عدم پرداخت حقوق مقابل وزارت معادن و صنایع در تهران و بستن محور جاده کرج تهران نزدیک محل کارخانه خود نمونه مهم دیگری است که در ادامه اعتراضات کارگران رخ داده است و حتما به نتیجه ای خواهد رسید .
مجموعه اعتراضات ، تجمع در محل کار و ادارات دولتی ، بستن جاده ، نامه نگاریها به مسولان ، اعتصابات و سایر روشهایی که کارگران برای گرفتن حق ناچیزی که تحت عنوان حقوق قانونی آنها تصویب شده ، حرکتهایی است که کارگران باید در تداوم آنها بکوشند . تفاوتی نمی کند که کدام کارگران آگاه ، گروه و فعال کارگری و با چه شیوه ای به اعتراضات پرداخته و فشار بر دولت و کارفرماها می آورند ، بلکر مهم انجام آنهاست . دولت و سرمایه داران خصوصی که در سالهای گذشته از سود سرسام آور برخوردار بوده و اکنون نیز هیچ محصول ساخته شده ای را بدون سود نمی فروشند ، زورشان تنها به حقوق حداقل کارگران می رسد که آنرا نپردازند . بنابراین کارگران نیز باید به نیروی دستجمعی خود تکیه کرده تا قادر باشند به حداقل حقوق صنفی خود دست یابند . اگر در مقالات پیشین به برخی از گروههای چپ در مورد اختلافات با یکدیگر و عدم پراتیک درون طبقه کارگر ، انتقاد انجام شد ، تنها بدلیل آن بود که به وظیفه تاریخی خود برای سازماندهی کارگران عمل کنند . جو امروز نشان از آمادگی کارگران برای سازماندهی داشته و باید که اعتراضات گوناگون کارگران در محل کار و ازجمله کارگرانی که به نوشتن چنین نامه هایی دست می زنند را به تشکلات مستقل تبدیل نمود .

گروه پژوهش کارگری مهر
۱۳۹۱
پیوستها
http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=2595
http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=2596
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=5469
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=6885
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=6881
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=5905
http://radiozamaneh.com/society/khiyaban/2012/09/27/20016
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=6507
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=7010
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=7094
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=6884
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=6533
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=6477
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=6288
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=5874
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=4836
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=4776
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=4251
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=6098
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=6602