پائیز امسال من

 

انعکاس رنگ های

سرخ , زرد ,قهوئی ونارنجی برگ ها

در نگاهم

پائیز زندگی م را

به یادم می آورد

عشق را

در میان رنگ های شادش

پیدا می کنم من

غم هایم

در پس درختان سرو

خود را پنهان می کند

ومن با شادی

در قلب پارک

قدم می زنم

با آرزوهای

بی پایان م

پرواز پرندگان را می بینم

که به جنوب 

کوچ می کنند

ورویاهایم

مرا با خود

به سر زمین های

ناشناخته می برند

شعله های عشق م

قلب م راسر شار از محبت می کند

وپروانه های رنگین م

در هر ثانیه

در تمام ذهن م

به پرواز در می آیند

ومرا به گلستان مهر می برند

ابرهای سپید

می بخشند شبنم های جانشان را 

ومی نشیند بر بالهای

شاهپرک های من

خورشیدتصویر جهان را

در شبنم های محدب

انعکاس می دهد

چشمه ها جاری می شوند

تا دشت ودریا

ماهیان عاشق

می سازند با صدف های سپید

خانه ای برای مان

بر بستر دریا

ومن با پروانه هایم

طی می کنم

تمام فصول سال را

با شادی.

2012.10.05 اکبر یگانه