از زندانیان سیاسی اعتصابی کرد در ترکیه حمایت کنیم

از تاریخ دوازده سپتامبر 2012 صدها تن از زندانیان سیاسی کرد در زندان های ترکیه در اعتراض به بدرفتاری رژیم این کشور با زندانیان سیاسی کرد، به اعتصاب غذای نامحدود دست زده اند. از پنچ نوامبر 2012 ده هزار زندانی سیاسی کرد دیگر که در زندان های مختلف در ترکیه بسر می برند به اعتصاب پیوسته اند. از روز یکشنبه ۱۱ نوامبر نیز شش نماینده مجلس از حزب صلح و دمکراسی و شهردار بزرگترین شهر کردنشین ترکیه، دیاربکر نیز در خارج از زندان به اعتصاب کنندگان پیوستند.

اعتصاب کنندگان خواستار تجدید محاکمه و حق استفاده از زبان مادری در مناطق کردنشین هستند. آنان در عین

حال خواستار جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت زندانیان سیاسی کرد در زندان های ترکیه و بهبود شرایط عبدالله

اوجلان رهبر زندانی PKK در زندان هستند که ۱۳ سال است در حبس انفرادی بسر میبرد.

در چند هفته گذشته اکثر شهر‌های کردنشین جنوب شرق ترکیه شاهد تطاهراتی در حمایت از اعتصاب کنندگان بوده

است، و در اکثر موارد این اعتراضات با درگیری با پلیس به خشونت کشیده شده‌اند.

اقوام و بستگان زندانیان اعتصابی و شماری از مردم در همبستگی با زندانیان اعتصابی در مقابل زندان ها تجمع

کرده و خواستار رسیدگی دولت ترکیه به خواسته های زندانیان اعتصابی و این مقاومت جمعی هستند. وضعیت

جسمانی زندانیان اعتصابی روبه وخامت گرائیده است و این احتمال وجود دارد که تعدادی از آن ها در چند روز

آینده جان خود را از دست دهند. در این رابطه نوام چامسکی از فعالان چپ و آزادیخواه آمریکا از دولت ترکیه

خواسته است که به خاطر انسانیت، حقوق بشر و تبعات سیاسی نسبت به اعتصاب غذای زندانیان عکس العمل نشان

دهد. او به دولت ترکیه هشدار داده است که زندانیان وارد مرحله خطرناکی شده اند و انتظار می رود دولت ترکیه به

خواسته به حق آنها متمدنانه جواب دهد.

روز 13 نوامبر بسیاری از سازمانهای غیردولتی ترکیه و احزاب چپ ترکیه در یک تظاهرات بزرگ با شعارهایی همچون "ما بدنبال را ه حل هستیم، نه مرگ" خواهان توجه به زندانیان اعتصابی شدند. همگان بیاد دارند که ترکیه در سال های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰ شاهد اعتصاب غذای زندانیان کرد بود. در آن زمان حدود ۱۰۰ زندانی سیاسی که اعتصاب غذا کرده بودند جانشان را از دست دادند. برخی از زندانیان بیش از ۶۰ روز است که در اعتصاب غذا به سر می برند. اتحادیه پزشکان ترکیه می‌گوید بسیاری اززندانیان در مرحله خطرناکی هستند، که می‌تواند آنها را با مرگ روبرو کند.

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر از خواست انسانی زندانیان سیاسی ترکیه و خواست مردم

کردستان قاطعانه حمایت میکند و در همبستگی با زندانیان سیاسی کرد اعتصابی، از افکار عمومی جهانی

سازمانها، نهادها وتشکلات اپوزیسیون می خواهد با اعتراض به بدرفتاری رژیم ترکیه با زندانیان سیاسی کرد، این

دولت را برای اجرای خواسته های به حق زندانیان اعتصابی تحت فشار قرار دهند و نگذارند زندانیان اعتصابی

جان شان را از دست دهند. دولت ترکیه مسئول جان زندانیان اعتصابی است و در صورت مرگ هر یک از آنها

باید پاسخگو باشد.  

 

زنده باد همبستگی بین المللی زنده باد آزادی زنده باد برابری

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر

نوامبر 2012