دلنوشته ای از خواهران اعدام شدگان به خواهر ستار بهشتی

 

گر تو خاموش بمانی
چه کسی خواهد بود؟
که گواهی دهد:
اینجا، بودند
عاشقانی که زمین را به دگر آیینی
خواستند آذین بندند و
چه شیدا بودند!


ما هم مانند تو و خواهر جمیل سویدی ومصطفی  کریم بیگی وهزاران خواهر دیگر، رنج ربودن برادر هایمان را در سینه داریم.   سی و سه سال است که این زخم ها نه تنها کهنه نمیشوند  بلکه هر  بار با شنیدن
پیام خواهری که به جمع  ما میپیوندد
تازه تر و تازه تر میشود
خوشحالیم  که صدای تو را ما شنیدیم و مردم ایران شنیدند.
ما حتی در غم  از دست دادن عزیزانمان ، که فقط به جرم دفاع از انسانیت جان شیفته شان ها را ربودند، امکان و اجازه سوگواری هم نداشتیم و این غم جانکاه را همراه با پدر و مادر، خواهران و برادران، آنهم در آواره گی ، در تبعید ،

!در بی کجاه آباد های این جهان ، به دوش کشیدیم و همچنان به دوش میکشیم

 دردا که تو هم برادرت را بجرم پرتو افکندن بر تاریکخانه های استبداد حاکم از دست داده ای

 اما بسیار خوشحالیم  که امروزه صدای اعدام های دهه تاریک  شصت و به خصوص قتل عام شصت و هفت آنچنان سهمگینانه بر ملا  شده است که کسی از حکومتیان  هم جرات اعتراف به شرکت در این جنایات علیه بشریت را ندارند!
امید ماست که روزی ما، همراه تو و همه مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شاهد محاکمه امران  و عاملان  این جنایات هولناک باشیم و دنیایی سرشار از عدالت و انسانیت را در سرزمینمان تجربه کنیم.


ما در کنار تو هستیم و داد را از بیدادی که بر ما رفته است فریاد میکنیم!

 

 

  رخشنده حسین پور، ملکه مصطفی سلطانی، منیره برادران ،سحر محمدی، مرسده محسنی ، ناهید همت بلند، شهرزادشابخشی، نسرین ابراهیمی ،مرسده قائدی ، شکوفه ابراهیم زاده، شهره بزرگی ، لیلا قلعه بانی، فائزه محسنی،

، رویا رضایی جهرمی ،زهرا تاسوریان ، خاطره معینی،زهرا تاسوریان، بلوچ، شهین فرومند، ...

امضا ها ادامه دارد...,