ندای حق خواهی« جاوید هوتن کیان» و وجدانهای بیدار

 (ویرایش دوم )

خبرها حاکی از وضعیت بد جسمانی «جاوید هوتن کیان » وکیل دادگستری از زندانیان سیاسی محبوس در آذربایجان است. بنا به گزارش هرانا سایت مجموعه فعالان حقوق بشر این وکیل به علت دفاع از «سکینه محمدی آشتیانی» زنی که به سنگسارمحکوم شده است. در 18 مهرماه سال گذشته بازداشت شده است و پس ازگذشت ماهها همچنان در سلول های انفرادی به صورت ایزوله  و محروم از حقوق یک زندانی عادی در زندان مرکزی تبریز به سرمی برد.

 سازمان عفوبین الملل 28 فوریه 2012 گزارشی از وضعیت حقوق بشر ایران درآستانه انتخابات تحت عنوان( دستور داریم له ات کنیم )انتشار داده است. در قسمتی از این گزارش به مسئله تبعیض برعلیه اقلیت های اتینکی و مذهبی در ایران و سرکوب فعالان سیاسی و فرهنگی جوامع غیرفارس وغیرشیعه  پرداخته شده است. دراین گزارش 71 صفحه ای موارد محرومیت ها ی زبانی و فرهنگی جوامع غیر فارس، افزایش محدودیت ها علیه آزادی بیان و تشکل در قانون وعمل، نمونه های نقض حقوق بشراز قبیل بازداشت، اعدام، شکنجه و بد رفتاری با زندانیان، شرایط بد زندانها و محاکمه های ناعادلانه بررسی شده اند.در بیانیه مطبوعاتی به نقل از«خانم آن هریسون » نایب رییس بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان عفو بین الملل چنین آمده است امروز در ایران اگر فعالیتی خارج از محدوده تنگ سیاسی و اجتماعی مورد قبول مقامات انجام دهید، درخطر خواهید بود هرعملی از راه اندازی یک گروه اجتماعی روی اینترنت گرفته تا تشکیل یا پیوستن به یک سازمان غیردولتی و یا بیان اعتراض به وضع موجود می تواند شما را روانه زندان کند.»

«...در گزارش سازمان عفو بین الملل همچنین به بازداشت جاوید هوتن کیان وکیل سکینه محمدی آشتیانی زن آذربایجانی محکوم به سنگسار اشاره شده است.هوتن کیان روزدهم اکتبر 2010 به همراه سجاد قادرزاده فرزند سکینه محمدی و دو روزنامه نگار آلمانی که با آنها مصاحبه می کردند، دستگیر شد.بنا به گزارش ها هوتن کیان در بند 209 زندان اوین تهران تحت شکنجه بوده است. در مارچ 2011 درنامه ای منتسب به او از سوزانده شدن با سیگار، ضرب و شتم مکرر که منجر به شکسته شدن دندان هایش گشته، خیس کردنش با آب و سپس رها شدنش در سرما خبر داده است. نقی محمودی وکیل مدافع سابق جاوید هوتن  کیان در آگوست 2011 به خاطر امنیت خودش ایران را ترک  کرد. با سابقه ای طولانی که  نقی محمودی  دردفاع از فعالان آذربایجانی داشت، از او خواسته شده بود که وکالت هوتن کیان را به عهده بگیرد. به گفته نقی محمودی هوتن کیان به شدت شکنجه شده، دندان و بینی اش شکسته شده بود. »

رژیم تئوکراتیک حاکم در ایران از این که نتوانسته است به دلیل فشارهای بین المللی سکینه محمدی را سنگسار کند. بدین وسیله وکلایش را مجازات می کند وکلایی که تنها گناهشان اطلاع رسانی در باره واقعیات پرونده قربانیان دستگاه شکنجه وسرکوب می باشد. چنانچه که دیدیم چگونه محمد مصطفایی وکیل اول سکینه محمدی مجبور شد به علت فشارهایی که  به او و خانواده اش وارد آوردند از ایران به یک کشور دیگری تبعید شود و نیز شاهد هستیم که چگونه درحال حاضر جاوید هوتن کیان  مورد آزار و شکنجه هایی که تا کنون کمتر وکیلی گرفتار آن شده ، بشود ومتعاقب آن نقی محمودی وکیل آذربایجانی بعد از آن که وکالت پرونده جاوید هوتن کیان را برعهده می گیرد به علت حمله نیروهای اطلاعاتی به محل کارش و تهدید شدنش توسط نیروهای امنیتی واطلاعاتی در تبریزمجبور می شود تا به ترکیه  بیاید و درآن جا به افشاگری در رابطه با وضعیت موکیلینش چون جاوید هوتن کیان و دیگرزندانیان زندان آذربایجان بپردازد.

به گزارش پایگاه اینترنتی راه کارگر بر مبنای اخباری که از زندان مرکزی تبریز جسته و گریخته به بیرون درز می کند این زندان یک جهنم با شعله های پنهان است. آتش این جهنم واقعی دامن تمامی زندانیان را گرفته و تعدادی از آنها را ذره ذره به نابودی می کشاند. دراین گزارش با اشاره به کمبود امکانات در این زندان آمده است:« در حالی که زندان تبریز یکی از ضد انسانی ترین و کثیف ترین زندان های جهان است در همین حال بند سه گانه متادون در حد و یا حتی بدتر از تاریک خانه ها و فراموش خانه های قرون وسطی است. در بند ۱۵ متادون ۴۸۰ نفر زندانی به سر می برند، این بند که نسبت به بندهای ۱۳ و ۱۴ وضعیت بهتری دارد ۳۷ نفر زندانی گرفتار به ایدز و ۵۰ نفر مبتلا به هپاتیت را در خود جای داده است
این گزارش که درآن به بازداشت غیر قانونی شاهرخ زمانی فعال کارگری نیزاعتراض شده ادامه داده است:«اکنون زندانیان بند مالی زندان مرکزی تبریز را به بهانه ی بازسازی بند مالی دربندهای
۳ گانه و بند ۹ تقسیم کرده اند اما این فقط یک بهانه است. دراین تقسیم بندی ۲۱ زندانی سیاسی را به بند ۹ و شاهرخ زمانی و چند نفر از دوستانش را به بند ۱۵ متادون منتقل کردند. درادامه تقسیم زندانیان، جاوید هوتن کیان را به بند ۱۴ متادون که بی نهایت بد و در واقع بدترین بند زندان است فرستاده اند.»

این گزارش هم چنین با اشاره به انتقال جاوید هوتن کیان به همراه ۲۶ نفر که دچار ایدز هستند به بند ۱۴ متادون اضافه کرده  است : «حدود ۴۰۰ زندانی هستند که ۱۸۰ نفرشان زمان ورود به زندان معتاد نبودند ولی اکنون معلوم نیست. بقیه زندانیان این بند در حد بالایی تزریقی هستند. در بند هفته ای فقط ۳ روز هواخوری یک ساعته وجود دارد بقیه اوقات همه زندانیان مجبورند در فضای آلوده، با استرس دائمی به سر برند.
وضعیت جاوید هوتن کیان از تمامی زندانیان سیاسی بدتر است، بر اثر ضرب و شتم او بینی اش را شکسته اند و بدون مداوا رها شده است. آلت تناسلی اش را سوزنده اند که مداوای زخم های آن بدون مراجعه به بیمارستان غیر ممکن است. در بین زندانیان صحبت دائمی است که مسئولین زندان می خواهند جاوید هوتن کیان را از این طریق بکشند.»

جاوید هوتن کیان در رنج نامه اش که توسط وکیلش آقای نقی محمودی توانسته با دشواری های بسیار به بیرون از زندان ارسال کند خودش در توصیف شکنجه هایی که براو وارد شده چنین می نویسد:

 

وجدان های بیدار ندای حق خواهی مرا نادیده نگیرید

« قریب به بیست ماه، از روز دستگیریم می گذرد. از همان لحظه ی دستگیری، به مدت چندین ماه متوالی ، انواع و اقسام توهین ها نسبت به خود و خانواده ام و همین طور شکنجه های غیر انسانی روحی و جسمی را تجربه کردم. زمانی که مثل توپ فوتبال توسط چندین بازجو ازنقطه ای به نقطه دیگر شوت می شدم، فحش هایی هم که تا به آن روز، نشنیده بودم، از جوانب مختلف  نثارم می کردند. دو نفر از بازجو ها ، مدام می گفتند تو که هستی با حیثیت جمهوری اسلامی بازی کنی. مصطفایی رفت ولی تو توی چنگ ما هستی. تو را از زاده شدن، پشیمان خواهیم کرد. هزار بار در روز، آرزوی مرگ خواهی کرد.
آن چه را که می گفتند و می خواستند به حقیقت پیوست. از روز دستگیریم تا به امروز، هر روز آرزوی مرگ  کرده ام ولی تا به حال به سراغم نیامده ولی اداره ی اطلاعات و مسئولین زندان، در صدد کشتن  تدریجی من هستند. هفت ماه است که به دستور اداره ی اطلاعات ، قادر نجاری ( قاضی ناظر زندان ) ، رییس سابق زندان تبریز (ایرج قیصر نژاد ) که جای خود را از دو ماه قبل به علی استادی داده و درحال حاضر با ترفیع درجه، معاون اداره کل زندان های استان آذربایجان شرقی شده است و علی رضا قویدل، رییس سابق حفاظت اطلاعات تبریز، مرا از بند مالی به بند متادون، انتقال داده اند. صرفنظر از این که، این بند به معتادین مواد مخدر اختصاص دارد ، همه ی زندانیان بند را ازهر گونه حشر و نشر، مکالمه و حتی هم خرجی شدن  با من ، بر حذر و آن ها را تهدید کرده اند که درغیر این صورت ، با مجازات های شدید انتظامی، تنبیه خواهند شد. فقط زندانیان سیاسی بند و افراد معدودی ، جسته و گریخته و به صورت پنهانی با من در ارتباط هستند. هنوز ، از کابوس شکنجه ها خلاص نشده ام . هر شب در خواب می بینم که باز می خواهند با آتش گداخته ی سیگار بیضه هایم را بسوزانند و به همین خاطر بی اختیار دست ها یم را به لای ران هایم می برم. صدای نعره های شبانه ام، نه تنها خودم بلکه سایر زندانی ها را هم، روانی کرده است. تا به حال چندین نامه به مقامات مختلف قضایی نوشته ام که به هیچ یک از آن ها ، ترتیب اثر نداده اند. به همین جهت ، هیچ امیدی به این مقامات ندارم. هر چند که از آقای محمد مصطفایی انتظار داشتم به جای معرفی خود در جهان آزاد به عنوان تنها وکیل سکینه ، اقدامی هم برای رفع اسارت از من می کرد چرا که او بهتر از هرکس دیگر ، قادر به تصور جنایاتی است که بر سر من آورده اند. به هر حال ، مرا به روزی انداخته اند که حتی آرزوی دیدار با دختر کوچکم را که تا به حال مرا از دیدارش محروم کرده اند ، ندارم. ولی از وجدان های بیدار استمداد می کنم که مرا به یاد آورند وشبها راحت سر بر بالین خود ننهند چرا که ماه هاست ازآن
محرومم تا جایی که به خاطر ندارم کی راحت خوابیده ام.شش سال ، به من حبس داده اند ولی مطمئنم تا پایان حبس ، مرا زنده به گورخواهند کرد.»

 

این هست نامه پر سوز و گداز جاوید هوتن کیان وکیل شریف و جسوری که در اختناقی ترین شرایط ممکن وکالت خانم سکینه محمدی زن محکوم به سنگسار را به رغم همه خطراتی که او وخانواده محترمش را تهدید می کرد، با تعهدی خردمندانه و سنجیده قبول کرد وبی وقفه همه تلاشش را برای آزادی او و دیگر زندانیانی که وکالت شان را به عهده گرفته بود به کار گرفت.

به همین دلیل برعهده همه فعالین سیاسی درداخل وخارج از کشور است تا همچنانکه شکنجه و زندانی شدن همه زندانیان در بند را محکوم می کنند. به هر طریقی که می توانند به افشاگری در رابطه با وضعیت بسیارخطرناک و دردناک جاوید هوتن کیان بپردازند و برای حمایت از او و ناکام گذاشتن دسیسه های اهریمنی سیستم امنیتی و اطلاعاتی آذربایجان که بنا دارد تا جاوید هوتن کیان و هزاران جاوید هوتن کیان های دیگر را در آتش شعله های جهنمی زندان تبریز با مرگ ساختگی و یا هرعنوان فریبنده دیگری از بین ببرد، بگیریم.

بر وجدان های بیدار است که برای رهایی همه زندانیان در بند بویژه جاوید هوتن کیان هرآنچه در توان دارند به کار ببندند. چرا که هیچ وکیلی به اندازه و شدت او شکنجه نشده است.

 چرا که او یکی از وکلای جسور و شجاع حقوق بشری است و از نظر رژیم اسلامی وکلائ حقوق بشری یکی از سرکش ترین و خطرناک ترین  گروه های اجتماعی هستند چرا که این وکلاء از طرفی  قضات را وادار به رعایت قوانین می کنند و از سوی دیگر منابع موثقی هستند که می توانند موارد نقض حقوق بشر در زندان ها ، دادگاه ها و مراکز اطلاعات و امنیت را اعلام کرده و به اطلاع رسانی در رابطه با واقعیات پرونده موکلین شان بپردازند. به همین دلیل است که این گونه وکلاء مجبور می شوند یا تبعید شوند یا همچون جاوید هوتن کیان مورد اتهام و شکنجه های مرگبار و وحشیانه قرارگیرند. 

به امید آزادی همه مردم جهان از رنج اسارت و بردگی.

دست دردست هم آزادی را برای همه ملل در زنجیر ایران به ارمغان بیاوریم چرا که مردم یکدل ویکصدا هرگز شکست نخواهند خورد.

 

شهنازغلامی پاریس

19/12/2012