دخترم                                تقدیم به دختر نازنینم طاهره  

 

 

 

مرا صدا کن دخترم

که صدایت

هم چون آواز نسیم بهاریست

که بیدار میکند درختان را

حتی در پائیز

ومن

هم چون بید مجنون

با دست های هم چون کمند

به انتظار صدای تو

لحظه شماری میکنم

ای صدای تو

که مرا

به جهان هستی سوق می دهد

وبا هرنغمه ات

هم چون آوازی سحر انگیز

به من

جان دوباره می بخشد

وقلب خاموش مرا

هم چون آتشفشان

به طغیان میکشد

مرا صدا کن دخترم

تا هم چون دریا

به خروشم

وعشق را

به ماهیان همیشه عاشق

بسپارم

مرا صدا کن دخترم

تا طنین صدایت

مرا با خود

تا اوج قله های جهان

بالا برد

وجنگلهای بیکران 

مرا با خود

به عمق ریشه هایشان

به ضیافت همیشه بودند

دعوت کنند

تا در پس آن

صدای همیشه جاویدانت

به یاد تو

فریاد کنم

آزادی؛ عشق به انسان  

اکبریگانه  04.12.2012