علیه تشدید سرکوب ، در دفاع از فعالین جنبش کارگری ایران

                   اعتراضی سراسری را سازمان دهیم                                      

 

اعتصاب غذای رضا شهابی علیه بیدادی که بر او و دیگر زندانیان سیاسی رفته ادامه دارد، هادی تنومند، جمال مینا شیری، محمد کریمی، ابراهیم مصطفی‌پور، قاسم مصطفی‌پور، پدرام نصرالهی اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری بازداشت و زندانی شده اند، بهنام ابراهیم زاده به سلول انفرادی فرستاده شده و دیگر فعالین کارگری نظیر شاهرخ زمانی در زندانند یا بشدت زیر فشارهای امنیتی و سیاسی و اقتصادی قرار دارند.

 

بنا به گزارشات انتشار یافته رضا شهابی در ششمین روز از اعتصاب غذایی و دارویی به سر می‌برد و اوضاع جسمی او نامناسب است. خانواده رضا شهابی روز دوشنبه 4 دی به ملاقات وی رفتند و رضا در این دیدار اعلام کرد که همچنان بر ادامه ی اعتصابش تا رسیدن به خواسته های مطرح شده اصرار دارد. رضا همچنین عنوان کرده است که او را به بهداری برده اند و پس از گرفتن فشار خون قصد داشته اند به او سرم وصل کنند و دارو دهند که این امر با ممانعت رضا روبرو شده است و او را در ادامه به بند بازگردانده اند. در مدتی که از اعتصاب غذای رضا گذشته است، او در حدود 7 کیلوگرم کاهش وزن داشته است. چه بخوبی شاهرخ زمانی کارگر زندانی نوشته است :     "همه ما می دانیم که وضعیت جسمانی رضا شهابی تا چه حد وخیم است و چند ماهی بیشتر از عمل جراحی او نگذشته و فراموش نکرده ایم که بعد از انجام آن عمل جراحی سخت نیز به او اجازه مرخصی ندادند و حالا هم او را از امکانات درمانی و مداوا که به گفته پزشکان برای او بسیار ضروری است، محروم کرده اند ما فعالین کارگری که در شرایط خفقان و استبداد لجام گسیخته و بدون کوچک ترین حقوق قانونی در بدترین اوضاع اقتصادی به سر می بریم، در بیرون از زندان مورد هجوم همه جانبه حکومت سرمایه داری هستیم که سفره های خالی ما را نشانه گرفته، و وقتی هم که لب باز می کنیم و می خواهیم از حقوق قانونی مان برای اعتصاب و اعتراض و تشکل یابی استفاده کنیم، به بهانه های ساختگی و اتهامات جعلی ما را به زندان می اندازند و در زندان هم از حداقلی ترین و ابتدایی ترین حقوق انسانی برخوردار نیستیم".

ما در همبستگی با او و همه فعالین کارگری و کمیته ی دفاع از رضا شهابی، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت وخیم جسمی رضا ، خواستار مداوای وی در شرایطی مناسب و خارج از محیط نامناسب زندان هستیم.

 

سازمان کارگران انقلابی  ایران راه کارگر در همبستگی با همه کارزارهای دفاع از جنبش کارگری و دفاع از  زندانیان سیاسی خواهان آنست که اعتراضی سراسری و بین المللی را در دفاع از رضا شهابی، همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی سازمان دهیم. میبایست همه ما در کنار هم، دست به ایجاد و سازماندهی زنجیره ای از اعتراضات به هم پیوسته بزنیم و صدای مبارزات کارگران و فعالین کارگری در سطح بین المللی و خارج از ایران باشیم. سندیکاها و اتحادیه های کارگری کشورهای مختلف را برای حمایت از فعالین کارگری بسیج نماییم و با کوشش هایمان، رژیم جمهوری اسلامی را وادار نماییم که فوراً به خواسته های برحق رضا شهابی تن داده و او را تحت درمان فوری قرار دهد و همه زندانیان سیاسی خصوصا فعالین کارگری را بدون قید و شرط آزاد کند.

 

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر

دیماه  1391