اطلاعیه  سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )-  کمیته مرکزی

به مناسبت درگذشت رفیق علی اکبرشالگونی

 

 با کمال تاسف خبر دار شدیم که رفیق علی اکبرشالگونی از کادرهای با سابقه راه کارگر و زندانی سیاسی رژیم جنایتکار جمهموری اسلامی  پس از نبردی طولانی  با بیماری ، روز پنج شنبه در برلین در گذشت.

 رفیق علی اکبر شالگونی پس از تشکیل راه کارگر به آن پیوست و با انرژی و شور فوق العاده مسئولیتهای تشکیلاتی را بعهده گرفت.  در سال 62 دستگیر شد و در زندان با مقاومت  در زیر شکنجه های بسیار به آرمانهایش وفادارماند. رفیق علی اکبرشالگونی پس از آزادی از زندان و پس از خارج شدن از کشور،  فعالیتهای خود را در صفوف راه کارگر ادامه داد.

 

درگذشت رفیق علی اکبرشالگونی را به  همسر، دختر،  تمامی اعضا خانواده، دوستان و رفقا و تمامی راه کارگریها تسلیت میگوئیم.

 

                    سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )-  کمیته مرکزی

                               

                                                              2013-01-10

-