عاشقان هرگز نمی‌‌میرند

 

باور کردنی نبود ،رفیقی را که سالها در زندان گوهر دشت با سختیها و خا طرات فراوان با او بودم و بودیم،ناگهان در سایت راه کارگر ،مرگ زود هنگا م او را مشاهده

کردم!!!

اکبر، رفیق عزیزمان، باز ما ندهی از زندانیان در ماجرای کشتار سال ۶۷ بود . او در این دوران سختیهای زیادی کشید، اما،با روحیهای قوی ، محکم و پا بر جا ایستاد . او گلیبود که از وجودش هر کسینشاط و شادی میگرفت و پس از آزاد شدنش از زندان نیز همچنان به راهش ادامه داد .از هیچ کوششی در راهش کوتاهی نمیکرد ،حتی در کمک به رفقایش برای خروج از ایران . اکبر همیشگیبود . او دین خود را به جنبش کمونیستی ایران ادا کرد .اکبر عزیز اگر چه اکنون در بین ما نیست اما، یادش همراه با احساسات پاکش ، صداقت و پای مردیهایش نسبت به جنبش کمونیستی ایران برای همیشه در دلهایمان زنده و جاودانه خواهد ماند . به دختر عزیز ، و همسر ایشان و بقیهٔ خانوادهاش تسلیت می‌‌گویم . اکبر نرفته است . او همیشه زنده است......

حبیب . ش ۱۳.۰۱.۲۱۳

 

ابراز همدردی و تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق علی اکبر شالگونی

روزبه کوراغلی

با نهایت تأثر مطلع شدیم رفیق علی اکبر شالگونی در اثر بیماری از میانمان رفت. بی شک فقدان رفیق که از تجارب ارزنده سیاسی- تشکیلاتی برخوردار بود ضایعه ای است بر جنبش انقلابي ایران. فعالیت ها و تلاشهای پیگرانه و خستگی ناپذیر رفیق در راه اعتلای اهداف جنیش چه آن موقع که در اسارتگاههای رژیم جهل و سرمایه تحت شرایط زندان و شکنجه و اعدام، تلاش داشت با مقاومت آگاهانه و درک از شرایط زندان، تجارب مبارزاتی خود را به همرزمان و هم بندی های خویش انتقال دهد و چه پس از جان بدر بردن از کشتارهای دهۀ خونین شصت بعنوان یکی از کادرهای با تجربه سازمان راه کارگر که تلاش کرد مبارزه را پیش ببرد را ارج نهاده درود میفرستیم.  ما ضمن ابراز تاسف از این خبر ناگوار، همدردی عمیق خود را با خانواده رفیق اعلام داشته به رفقای سازمان راه کارگر ( کمیته اجرائی و کمیته مرکزی) تسلیت عرض نموده، درود می فرستیم.
مسئول اتاق بحث و گفتگوی " افق چپ انقلابی"
روزبه کوراغلی
بیست و چهارم دیماه 1391