عباس هاشمى عزيز و گرامى
در اندوه از دست دادن يار و برادرت شريك هستیم و براى تو و خانواده وهمه ی دوستان او بردبارى و صبر آرزو داريم

 

هومن آذرکلاه ، احمد آزاد ، ابراهیم آوخ ، مستوره احمدزاده ، یوسف اردلان ، مهدی استعدادی شاد ،   مریم اسکندانی

قادر اسکندانی ، علی اعتدالی ، محمد اعظمی ،   مهرداد باباعلی ، ارژنگ بامداد ، ناصر پاکدامن ، ژینوس پزشکی

زری تاثریان ، منیژه تام ، تقی تام ،  حیدر تبریزی ،  هایده ترابی ، فریبا ثابت ، سیروس جاویدی ، ویدا حاجبی تبریزی

سودابه جزنی ، میهن جزنی ،  بابک جزنی ، سیامک جهانبخش ، علی اصغر حاج سید جوادی ، حسن حسام ،  محسن حسام

بهروز حشمت ،  تراب حق شناس ،  ایرج حیدری ، بهروز داودی ، علی دماوندی ، حسین دولت آبادی ،  فرهمند رکنی (اخوی)

ناصر رحیم خانی ، حمید ریاحی ،  مهدی سامع ، زهره ستوده ،  شهزاد سرمدی ، بیژن سعیدپور ، بهمن سیاوشان

محمد رضا شالگونی ، مادر شایگان (فاطمه سعیدی) ، بهمن شریعت ، کیتاش شمس ،  منوچهر شهابی ،  حماد شیبانی

نبی صمیمی ، بهروز عارفی ، حسن عزیزی ، فرزانه عظیمی ، ابوالحسن عظیمی ، ناصر علیزاده ، سرور علیمحمدی

بهروز فراهانی ، مسعود فتحی ،  کیان کا توزیان ( حاج سید جوادی ) ، ملیحه فرهنگ ،  مقصود کاسبی ، فرزاد کریمی

رئوف کعبی ، روبن ماکاریان ، مهناز متین ، باقر مرتضوی ،  رضا مرزبان،  بنفشه مسعودی ، محمد منتظری ، باقر مومنی

ناصر مهاجر ، اردشیر مهرداد نعمت میرزازاده ،  شیدا نبوی ، حسین نقی پور ، حمید نوذری ، زهره نعیمی، حمید نعیمی

پرویز نویدی ،  شهین هیرمن پور ، بیژن هیرمن پور ، محسن یلفانی ، سعید یوسف