به یاد یدالله خسروشاهی در سومین سالگرد درگذشتش

 

 

سه سال پیش، با مرگ نابهنگام یدالله خسروشاهی، طبقه کارگر یکی از فرزندان عزیز و دوست داشتنی و از فعالین سخت كوش خود را از دست داد.

 

یدالله خسروشاهی یکی از پر جوش و خروش ترین مبارزین طبقه کارگر ایران در پنجاه سال اخیر بود. یدالله از سازماندهان اعتصابات تاریخی کارگران نفت ايران و از بنیانگذاران و اعضای فعال شورای سراسری کارکنان شرکت نفت در دوران قبل از انقلاب ۱۳۵۷ بود. او در هر دو رژیم سلطنتی و اسلامی  به  اسارت  گرفته شد و تا آخرین لحضات عمرش از آثار شکنجه آن دوران خلاصی نیافت. در خارج از ایران نیز، یدالله کماکان یک فعال خستگى ناپذير جنبش کارگری و سوسياليستى و از كوشندگان جلب همبستگی بین المللی کارگری با طبقه کارگر ایران و از فعالین بسیار موثر اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران بود.

 

دریغا که یدالله خیلی زود از میان ما رفت و در سومین سالگرد درگذشتش کماکان جایش در میان ما بسیار خالیست.

 

روز یکشنبه سوم فوریه ۲۰۱۳، خانواده و دهها نفر از یاران یدالله بر سر آرامگاه او در شهر لندن حضور یافتند تا یادش را به مناسبت سومین سالگرد درگذشتش گرامی بدارند. رفقا، دوستان و خانواده یدالله در این گردهمایی یک بار دیگر زندگی پر ارزش و سالیان سال مبارزات خستگی ناپذیر یدالله را گرامی داشتند، و تلاشهای بی وقفه او را در دفاع از حقوق پایه ای کارگران و تشکلات مستقل کارگری  و برای ایجاد و تحکیم اتحاد و همبستگی طبقاتی ارج نهادند.

 

 

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

 

 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۴ فوریه ۲۰۱۳

info@workers-iran.org

http://www.workers-iran.org

http://www.etehadbinalmelali.com/