موج هولناک صدور و اجرای احکام اعدام در ایران

 

رژیم جنایتکار اسلامی در هفته های اخیر دور جدیدی از صدور احکام اعدام و اجرای سیستماتیک مجازات شنیع مرگ را آغاز کرده است . به گزارش برخی نهادها و فعالین حقوق بشر ، رژیم از ترس انعکاس بین المللی جنایات خود ، بخش مهمی از این اعدامها را به شیوه ای فله ای و مخفیانه بمورد اجرا در می آورد . یکی از مهمترین مراکز اعدامهای وسیع پنهانی ، زندان وکیل آباد مشهد است که گفته می شود طی ماههای اخیر شاهد اعدام صدها نفر از زندانیان مرتبط با جرائم مواد مخدربوده است . محمود ذوقی دادستان عمومی و انقلاب مشهد در اعترافی آشکار پنج مرحله از این اعدامهای دسته جمعی را تائید کرده است . رژیم البته در کنار این اعدامهای وسیع پنهانی ، هرازچندگاهی برای به وحشت انداختن مردم ، نمایشات هولناکی از اجرای علنی اعدام را در میادین شهرها به راه می اندازد . این نمایشات قرون وسطایی معمولا با تشویق هزاران تن از مردم برای حضور در محل اجرای حکم توام است که نتیجه ای جز عادی جلوه دادن خشونت لجام گسیخته و بازتولید این چرخه دهشتناک ندارد .

رژیم اسلامی سرمایه داری ایران بخوبی واقف است که ابعاد بحران اقتصادی و رشد بی سابقه تورم ، بیکاری و فقر ، میلیونها انسان بویژه جوانان را که در این فلاکت عمومی ، شغل ، درامد مکفی و آینده ای برای خود متصور نمی بینند را عاصی کرده است . خودکشی ، خودفروشی ، فرار از کشور ، زورگیری ، سرقت ، خرید وفروش موادمخدر و جنایت و تبهکاری تنها اشکال و واکنشهای " زودبازدهی " هستند که عملا در برابر میلیونها انسان بیکار و فقیر دهان باز کرده است . سران رژیم و از جمله سرداران سپاه اخیرا هشدار داده اند که موج جدید شورشهای تهیدستان اینبار از شهرستانها آغاز خواهد شد از اینرو با اعدام فله ای قربانیان تبهکاری در نظام سرمایه داری بحران زده ایران و نمایش علنی برخی از مراسمهای اعدام میخواهد به مردم عاصی از گرانی و بیکاری وفلاکت هشدار دهد که امنیت را به هر قیمت حفظ خواهند کرد این در حالیست که مافیاها و دستجات حکومتی در غارت های میلیاردی مشفول تاراج ثروت کشور هستند . بخش مهمی از دعوای آنها با یکدیگر ناشی از منازعه بر سر سهمی است که از این خوان یغما می برند .

اما اعدامهای گسترده " مجرمین " اجتماعی و غیر سیاسی ، به معنای غفلت رژیم از تداوم کشتار مبارزین سیاسی نیست . تنها چند ماه از قتل کارگر وبلاگ نویس ستار بهشتی در زیر شکنجه مامورین " فتا " نمی گذرد که خبر دستگیری و سپس سر به نیست کردن یکی دیگر از فعالین دانشجویی کشورمان یعنی کرامت الله زارعیان می رسد . مامورین وزارت اطلاعات حدود یکماه پیش او را در خیابان می ربایند و بعد زیر شکنجه و بر اثر ضرباتی که به گفته پزشکی قانونی به نخاغ او وارد آمده بقتل می رسانند اما برای اینکه با موجی از افشاگری نظیر قتل ستار بهشتی روبرو نشوند ، جسد او را به منزل اجاره ایش در تهران می برند و در وان حمام قرار میدهند تا ماجرا را یک قتل جنایی جلوه دهند . با این همه رژیم در برخورد با فعالین ملیتهای تحت ستم ایران بویژه عرب ، کرد و بلوچ ، به پشتوانه توجیهاتی که دارد مثلا سابقه مبارزه مسلحانه در این مناطق سعی می کند هر صدای مخالف را تحت عنوان تهدید امنیتی خفه کند و هر فعالیت مدنی اجتماعی را زیر پوشش مبارزه با تجزیه طلبان وابسته به خارج توجیه کند . هولناکترین این جنایات بر علیه حدود 2 میلیون عرب ساکن جنوب و جنوب غربی ایران صورت می گیرد که در سالهای اخیر دهها تن از آنها دستگیر و زیر شکنجه و یا در پای چوبه دار به قتل رسیدند که تازه ترین آن تائید حکم اعدام پنج فعال مدنی و شناخته شده خلق عرب در منطقه " خلیفه " واقع در صد کیلومتری اهواز است که اکثر آنها در یک نهاد فرهنگی اجتماعی بنام " گفتگو " فعال بودند . هاشم شعبانی ، شاعر ، وبلاگ نویس و دبیر دبیرستان ، هادی راشدی دبیر شیمی و دانشجوی فوق لیسانس ، محمد علی عموری وبلاگ نویس و فارغ التحصیل رشته مهندسی و دو برادر بنامهای جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه اسامی این فعالین عرب میباشد که در معرض اعدام قرار دارند . در کردستان نیز در ادامه جنایات سیستماتیک رژیم اسلامی علیه خلق کرد در 34 سال گذشته ، اخیرا حکم اعدام دو جوان دیگر بنامهای زانیار و لقمان مرادی به تائید بیدادگاههای رژیم رسیده است . جرم آنها اعتراف زیر شکنجه مبنی بر دست داشتن در ترور پسر امام جمعه مریوان است اتهامی که حتی یکبار خود امام جمعه مریوان نیز آنرا باور نکرده ولی تحت فشار مامورین وزارت اطلاعات وادار به سکوت شده است . زانیار در واقع گروگانی است در دست رژیم برای انتقام از پدرش که به جرم فعالیت در کومه له سالها در زندان بوده و اکنون از تبعیدگاه خود در کردستان عراق به مبارزه ادامه میدهد و حتی دو بار هدف سوقصد تروریستی نافرجام عوامل رژیم قرار گرفته است .

بدین ترتیب در بطن رشد نارضایتی سیاسی در میان مردم ، مقاومت غرورانگیز زندانیان سیاسی ، رشد مبارزات کارگران و تحرک اجتماعی ملیتهای تحت ستم ایران از یکطرف و افزایش بی سابقه بحرانهای اقتصادی و فلاکت عمومی و گسترش بی سابقه جرائم اجتماعی و ابعاد هولناک تبهکاری که کل جامعه را در یک ناامنی فراگیر فروبرده است ، رژیم تنها چاره کاررا تشدید ابعاد سرکوب و جنایت هم علیه مبارزین سیاسی و هم علیه قربانیان فقر و فساد و تبهکاری می بیند . به همین خاطر مبارزه گسترده داخلی و بین المللی علیه حکم اعدام ، نه تنها یک وظیفه عاجل سیاسی برای نجات جان زندانیان سیاسی بویژه فعالین ملیتهای تحت ستم ، بلکه همچنین یک وظیفه اجتماعی و انسانی برای نجات جان هزاران هزار قربانی فقر و بیکاری و فساد سازمان یافته است که در کشور طلای سیاه ناگزیرند برای کسب درآمد به هر راهی کشیده شوند . آنانکه طاقت جرم و جنایت را ندارند خود را می کشند و آنانکه طاقت کشتن خود را ندارند به جان دیگران تعرض می کنند تا در این چرخه پایان ناپذیر خشونت و تبهکاری ، چند صباحی گلیم خود را از آب بیرون کشند تا ناخواسته در صف انتظار بازداشت و اعدام قرار گیرند .

رژیم اسلامی ، نظام سرمایه داری و در تکمیل آن تحریمهای کمرشکن امپریالیستی که تنها اکثریت زحمتکش جامعه را به فقر و فاقه می کشاند در یک کر هماهنگ دارند کشور ما را به ویرانی می کشانند . اعدامهای گسترده و رکورد زدن دائمی این نظام تنها یکی از عواقب این سناریویی است که ارتجاع داخلی و جهانی برای مردم کشورمان رقم زده اند . بکوشیم با گسترش پیکارهای سیاسی ، اجتماعی و طبقاتی ، این ماشین سرکوب و جنایت و فلاکت را از حرکت باز بداریم .

 

برچیده باد مجازات مرگ ، سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی ایران

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

 

www.rahekaregar.com