نقش سپاه قدس و رهبران جمهوری اسلامی در ایجاد بحران در سایر کشورها - بخش دوم و پایانی

 

سپاه پاسدران که از طریق قرارگاه خاتم الانبیا و دستور صریح رییس جمهور که پروژه های بزرگ نفتی و گازی بدون مناقصه به این قرارگاه با نام شرکت خاتم واگذار گردد ، بتدریج با خرید مخابرات ، کشتی سازی صدرا و بسیاری از واحدهای صنعتی بزرگ به غولی در اقتصاد کشور تبدیل گردید . فرماندهان قرارگاه خاتم که تجربه ای جز کارهای ساخت جاده و ساختمانی در طول جنگ نداشتند ، بخش مهندسی خود را که با بورسیه در دانشگاههای معتبر کشور تحصیل کرده بودند ، در مورد پروژه ها فعال نموده تا از طریق تماس با شرکتهای بزرگ مشاور و پیمانکار خصوصی به اجرای پروژه ها بپردازند . این شرکتها که در زمان رفسنجانی و خاتمی از طریق دلالان و رانتهای متصل به سران دولتی برای اجرای پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی با شرکتهای بین المللی شریک شده بودند ، در مدت کوتاهی توانسته بودند دارای منافع سرشار و کادر متخصصی شوند که از وزارت نفت جدا گردیده بودند .

گزارش اخیر بازداشت سلطان بازار پتروشیمی و برکناری مدیر دفتر شرکت بازرگانی پتروشیمی که به پی سی سی معروف و در چند کشور دارای شعبه است  ، افشای فساد مدیران دولت فعلی و فرماندهان سپاه در ادامه فساد مدیران دولتهای رفسنجانی و خاتمی است . بطور نمونه پروژه های پتروشیمی که هرکدام چند صد ملیون دلار بود متعلق به خانواده رفسنجانی و دیگر سران نظام بوده و مدیرانی همچون نعمت زاده و دیگران به  سهمهای کوچکتر و صادرات محصولات پتروشیمی میپرداختند و در حال حاضر میتوان گفت که کنترل پتروشیمی بیشتر در اختیار باند موتلفه است . با روی کار آمدن دولت احمدینژاد اعضای سپاه بلافاصله جلساتی با مدیران شرکتهای بزرگ خصوصی مشاور ازجمله سازه ، ناموران ، نارگان ، چگالش ، غیره وهمچنین با مدیران پیمانکاران بزرگ خصوصی داخل کشور همچون تهران جنوب ، کیسون ، جهان پارس و غیره برای پروژه هایی که هنوز تعیین تکلیف نشده بودند ، گذاشت و مدعی شد که این پروژه ها به آنها تعلق دارد . همچنین فرماندهان سپاه که شرکت خاتم را میگرداندند از طریق مدیران خود و واسطه ها به مذاکره با شرکتهای بین المللی دارای تکنولوژی برای شرکت در پروژه ها پرداختند اما بدلیل همکاری نکردن بیشتر شرکتهای صاحب لیسانس با سپاه ، طراحی مهندسی هیچ کدام از پروژه ها پیش نرفت .

بدلیل کثرت پروژه ها  شرکتهای دیگری وابسته به شرکت خاتم تاسیس گردید تا با ناشناس ماندن سهام آنها به سپاه ، با شرکتهای بین المللی کار کنند و مسولان سپاه در این رابطه بتدریج یاد گرفتند که کارها و پرداخت هزینه ها را باید از طریق شرکتهای خصوصی نامبرده و دیگر شرکتهای تازه تاسیس گمنام پیگیری نمایند . شرکتهای مشاور که از کارکرد اشتراکی روی پروژه ها با شرکتهای خارجی ارتباطات خوبی داشتند ، به تکاپو افتادند چون سپاه مشکلی در پرداخت ارز و ریال برای اجرای پروژه ها نداشت ،  در این میان بویژه شرکت سازه همکاری وسیعی با شرکتهای بین المللی اروپایی و کانادایی با سپاه انجام داد . از طرف دیگر سه شرکت پیمانکاری خصوصی تهران جنوب ، کیسون و جهان پارس با مالکانی بنامهای رضوی ، انصاری و عطایی که از طریق انجام پروژه ها با شرکتهای خارجی ، بسیار بزرگ شده بودند برای گرفتن سهمی در پروژه ها ، همچون شرکتهای مشاوره به سپاه نزدیک شدند .

این شرکتهای مشاور و پیمانکار که همگی از طریق استفاده از رانتهای مدیریتی دولتی که همواره با پرداخت کمیسیون به آنها همراه بود ، بخوبی نقش دلالی را بجای کار مهندسی و اجرایی فراگرفته بودند . در این میان انصاری برای دریافت سود بیشتر بدون انجام کاری شرکت کیسون را دربست در اختیار سپاه قرار داده بود ، توانست پروژه های بیشتری در داخل کشور و همچنین خارج کشور همچون ونزوئلا و غیره بدون انجام مناقصه بگیرد . در حال حاضر مدیران اطلاعاتی سپاه این شرکت را میگردانند و بدین وسیله بخشی از پولشویی ، ارسال و واردات سلاح و تجهیزات مورد نیاز سپاه و از جمله پروژه انرژی هسته ای از این طریق انجام گرفته و پرسنل سپاه در قالب این شرکت و دیگر شرکتها در کشورهای عراق ، افغانستان ، سوریه ، کشورهای آسیای شرقی همسایه و یا آمریکای مرکزی رفت و آمد میکنند . چک ٥٤ میلیون یورویی توقیف شده از مظاهری یک نمونه کشف شده انتقال ارز است که پس از لو رفتن بنام حقوق کارمندان کیسون نامیده شده است و اخیرا گفته شده که این چک به دلیل توافقاتی که همواره بین سران رژیم و دیگر مسولان قدرتهای بزرگ وجود دارد ، به مظاهری برگشت داده میشود . سوال اینستکه  اگر یک ایرانی ارزی بیشتر از ١٠،٠٠٠ دلار داشته باشد ، بازهم بخشیده شده و یا اینکه طبق قانون ، ارز همراه توقیف شده و مشکل ویزا و یا حتی اقامتی برای آن فرد ایرانی نیز ایجا خواهد شد ؟

با این ترتیب سپاه بکمک خامنه ای و سایر مسولان دولتی دارای صدها شرکت و هزاران کارمند و کارگر بغیراز اعضای خودش گردیده و در نتیجه با ایجاد بافتی نیرومند در داخل کشور قادر شده حرف اول را در سیاست اقتصادی کشور بزند . البته واردات قاچاقی میلیاردی و استفاده از رانتها نیز بخش دیگری از درآمد سپاه را تشکیل میدهد که هزینه های سپاه قدس برای عملیات تروریستی ، باج به سران کشورهای منطقه ، انتقال ارز ، کمک به حزب الله و حماس و القاعده ، خرید سلاح و دیگر تجهیزات مورد نیاز پروژه های هسته ای و نظامی را تامین مینماید . در سالهای گذشته سپاه همزمان برای گردش مالی و ارسال کادر نظامی به تاسیس صدها شرکت خدماتی ، مهندسی ، مالی در بسیاری از کشورهای جهان همچون امارات ، ترکیه ، روسیه و اکثر کشورهای اروپایی ، چین ، هند و دیگر کشورهای آسیای میانه ، ونزوئلا و دیگر کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی پرداخت .

با شدت گرفتن تحریمهای غربی ، بتدریج این شرکتها و نحوه فعالیتهای آنها که از ابتدا نیز برای سیستم اطلاعاتی غرب روشن بود ، محدود و یا بسته شده و حسابهای بانکی آنها نیز مسدود گردید . اما نحوه تحریمهای غربی که معمولا ماهها پیش از رسمیت یافتن اعلام میگردد ، فرصت مناسبی داد تا موجودی اینگونه حسابهای بانکی به سایر کشورهای دوست همچون سوریه ، چین ، روسیه ، ونزوئلا و غیره منتقل گردد و بخشی نیز به ریال تبدیل شده تا صرف معاملات خرید دلار ، سکه ، مسکن ، واردات کالاها و حتی گوشت فاسد ، ماشین گران قیمت و غیره گردد . تحریم گرچه اثر اصلی را روی اقشار زحمتکش و کارگر گذاشته و سود سرشاری را نصیب مسولان و دلالان آنها کرده است ، موجب گشته که با کاهش فروش نفت و مسدود شدن حسابهای بانکی در کشورهای جهان ، دست سپاه قدس برای پرداخت ارز و منابع تسلیحاتی محدود گردد .

دخالت سپاه در کلیه امور داخل کشور از اجتماعی ، سیاسی ، نظامی و اقتصادی در طول ٣٤ سال و بویژه در ٨ سال گذشته روشن بود ، اما اخیرا در جنگ قدرتی جناحها که با افشای همدیگر اوج گرفته کاملا آشکار شده است و مسولان رژیم باکی ندارند که تحت نام حفظ انقلاب از دخالتهای سپاه سخن گویند . احمدینژادی که خود با تقلب آشکار و فشار خامنه ای و سپاه به رییس جمهوری منسوب گردید ، حال از دخالت سپاه و نیروهای امنیتی در انتخابات نظام پزشکی و رییس جمهوری نالیده و آنرا غیرقانونی مینامد و رمضان شریف مسول روابط عمومی کل سپاه در واکنش میگوید که روند بررسی صلاحیتها در نظام پزشکی قانونی بوده و به درخواست مراجع قانونی ( بخوانید رهبر ) صورت گرفته است . در مورد بیانیه خامنه ای در مورد افشای فساد باقر لاریجانی در مجلس و مجادله تند احمدینژاد و لاریجانی ؛ سنایی راد معاون سپاه پاسداران از اینکه یکی از مقامها ( رییس جمهور ) به خامنه ای نامه عذرخواهی ننوشته ، انتقاد کرده و گفته کسی که مدعی ارادت به رهبر را دارد و در فضای خود شیفتگی حاضر بنوشتن نامه عذرخواهی نمیشود ، نمیتواند به این تناقض پاسخ دهد .

سعیدی نماینده ولایت فقیه در سپاه در مورد لزوم شناساندن جریانهای سیاسی و آگاه سازی سپاه گفت ؛ همانطور که یک پاسدار نمی تواند در میدان نبرد ، بدون شناسایی به خط بزند ، پاسداری از انقلاب نیز همینطور است . بگفته وی مواضع رسمی و اصول کلی سپاه پاسداران را دونفر تبیین میکنند ؛ فرمانده کل و نماینده ولی فقیه در سپاه ، که هردو آنها توسط رهبر تعیین میگردند . در بیانیه ای در سپاه نیوز اعلام شد که سپاه پاسداران منویات و رهنمودهای رهبری را در زمینه های گوناگون بویژه در عرصه حفظ وحدت ملی و نظام و انقلاب را فصل الخطاب همگان دانسته و بیشک هرگونه اقدام وحدت شکنانه را بازی طراحی شده ی دشمن دانسته و مستوجب برخورد قاطعانه میداند . با این ترتیب با توجه به اینکه همه مسائل از نظر خامنه ای که نگرانی دایمی در حذف از قدرت را دارد ، تهدید علیه نظام محسوب میگردند و لذا سپاه باید در تمام جریانات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و نظامی در داخل و خارج کشور دخالت کرده و میکند .

با نگاهی به سوابق مسولان دولت ، نمایندگان مجلس و دیگر کارگزاران نظام روشن میگردد که اکثریت آنها از فرماندهان سابق سپاه بوده و یا نقش پراهمیتی در سپاه و اطلاعات داشته اند .  در حاشیه انتخاب رییس جمهور که درحال حاضر مهمترین مساله داخلی جنگ قدرتی جناحها است ، از ٢٢ دی ماه دستگیری گسترده خبرنگاران توسط اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ، با اتهام وابستگی به کشورهای خارجی پرداخته شد تا حتی اخبار سانسور شده نیز تحت کنترل کامل درآیند . این دستگیریها پیرو سخن خامنه ای که گفته بود ؛ آن کسانی که راجع به انتخابات توصیه هایی میکنند ، حواسشان باشد به دشمن کمک نکنند و دائما نگویند انتخابات باید آزاد باشد ، از اول انتخابات کدامش آزاد نبوده است ؟ البته رفسنجانی ، خاتمی و سران اصلاح طلب تنها انتخابات ٨ سال اخیر را آزاد نمیدانند و تاجبخش و دیگران از کودتای انتخاباتی سال ٨٨ سخن میگویند ، انگار که در طول  سالهای پیش از ٨٨ آزادی کامل وجود داشته و نیروهای مخالف خودبخود سرکوب شده اند ! زمانیکه رفسنجانی و خاتمی توسط سران تندرو همچون روانبخش و شریعتمداری متهم به خیانت و فتنه میشوند ، تراژدی نظامی که خمینی از ابتدا با خونریزی و کشتار آغاز کرد ، روشن میشود .

اطلاعات سپاه و نیروهای وزارت اطلاعات که کاملا در ارتباط باهم بوده و زندانیان سیاسی نیز تحت کنترل کامل آنها هستند ، ابتدا بدلیل محدوده های فعالیت که شامل ترور مخالفین در داخل و خارج کشور و گرفتن اطلاعات نظامی بود ، اما بتدریج با قوت گرفتن سپاه در همه امور کشور ، نقش اصلی و محوری در تعیین سیاستهای خارجی به سپاه قدس واگذار گردید . دامنه فعالیتهای سپاه قدس از عملیات در کشورهای همسایه افغانستان ، عراق ، امارات ، ترکیه ، کشورهای همسایه شمالی ، سوریه و لبنان به دیگر کشورهای جهان در آسیا ، آفریقا ، اروپا و آمریکا کشیده شده تا به آنها ابعاد وسیعی از نظر نظامی ، اقتصادی و سیاسی بدهد . سران جمهوری اسلامی با دخالت مستقیم سپاه قدس که بدلیل نقشش در خارج کشور برای ایجاد بحرانهایی که مساله اصلی قدرتهای بزرگ را از تغییر حکومتشان دور کند . درنتیجه سپاه قدس بهمراه برادران داخل کشورشان بدلیل این نقش پررنگ در کلیه سیاستهای داخل نظام و حتی نقش اپوزیسیونها نیز تاثیر گذار شده ، چه در حدود مرزهای کشور به سیاست بحران سازی در کشورهای عراق ، ترکیه ، افغانستان ،  پاکستان ، بحرین ، عربستان ، کویت ، امارات ، آذربایجان و دیگر کشورهای همسایه شمالی پرداخته و چه خارج از مرزها در کشورهای سوریه ، مالی ، سودان ، نیجریه و دیگر کشورهای جهان دخالت مینماید .

بدین ترتیب خامنه ای که با تکیه به سپاه مخالفان جناحی خود را کنار زده بود ، خود اسیر تصمیم گیریهای سپاه در همه امور شده است . تحریکات و بحران سازی سپاه قدس و شخص خامنه ای در کشورهایی همچون تایلند ، مالزی ، هندوستان ، و دیگر کشورهای آسیایی ادامه داشته و برخی ترورها که موجب افشای سیاست آنها شده ، پرده از بحران سازی آنها دریده است . سپاه قدس که در مقابل چشم گذاشتن نیروهای امنیتی و دولتهای کشورهای اروپای غربی برای منافع اقتصادی ، در گذشته به ترورهای متعدد مخالفان پرداخته بود ، با توجه به نمونه اخیر در بلغارستان همچنان این پایگاهها را با توجه به محدود شدن در اختیار داشته و حداقل برای ارسال پول و مواد مخدر از آن پایگاهها استفاده میکند .

سپاه قدس حتی پایگاهایی نیز در کشورهای آمریکای مرکزی از جمله ونزوئلا ، نیکاراگوا و غیره در اختیار گرفته و با سیاستهای اقتصادی و خرید کالاها نفوذی  در کشورهای برزیل ، آرژانتین ، کوبا و دیگر کشورها دارد . مهمترین پایگاه جمهوری اسلامی در این منطقه کشور ونزوئلا است که برخی نیروهای چپ در آن نوعی سوسیالیسم پوپولیستی را دیده و از رفاه نسبی کارگران در آنجا شگفت زده اند ، کشف چک ٥٤ میلیون یورویی از مظاهری که شخص مورد اعتماد موسوی نخست وزیربود ، در آلمان بخشی از پرده سپاه قدس را که در قالب برخی شرکتها انجام میدهد ، روشن ساخته است . خرید جزیره و ویلاهای متعدد ، سرمایه گذاریهای وسیع بویژه در اتومبیل در ونزوئلا و واریز ارز در بانکهای این کشور برای آینده بخوبی سیاستهای بحران زا را در همسایگی آمریکا روشن میکند . بمب گذاری در آرژانتین برای کشتن یهودیان و یا اجیر کردن فردی در آمریکا برای کشتن سفیر عربستان و برخی مسائل دیگر همه ناشی از اینستکه همه سران جمهوری اسلامی در ٣٤ سال گذشته به بحرانسازی و پروژه انرژی هسته ای علاقمند بوده اند و گمان میبرند که در صورت توافق با غرب ، دومینوی سقوط آنها چیده میشود .

برای روشن شدن دامنه فعالیت سپاه قدس در خارج کشور ، بررسی کوتاهی از پروژه بحران سازی آنها در برخی از کشورها انجام میگردد . کشور عراق که بدلیل همسایگی و خارج شدن نیروهای آمریکایی ، پایگاه مهمی برای سپاه قدس بوده و هست تا در پوشش کمک به بازسازی عراق و سفر زیارتی ، به استخام پایگاههای خود و آموزش نیروهای مخالف سروسامان دهد . دیگر برکسی پوشیده نیست که مالکی و برخی سران بویژه شیعه کشور عراق از طریق باجهای دریافتی از رژیم جمهوری اسلامی موجب حضور سپاه قدس در منطقه هستند . فشار کردستان عراق برسر نحوه حکومت و سهمیه آنها از فروش نفت و همچنین اپوزیسیون مخالف و سنی موجب شده که دولت مالکی زیر سوال برود ، باتوجه به اینکه آمریکا نیز دیگر رضایتی از وی نداشته و برسر معامله وی باجمهوری اسلامی برای حمل سلاح با استفاده از خاک و فضای آسمان عراق بشدت عصبانی است . البته دولت مالکی برای تقسیم ارز حاصل از فروش نفت با دولت فدرال کردستان عراق نیز مشکلاتی پیدا کرده است تا کردها دم از استقلال بزنند . عدم کاهش عملیات تروریستی و انفجارهای پی درپی در عراق که با تجهیزات سپاه انجام میگیرد نیز بروخامت اوضاع افزوده وبهر حال دولتهای بزرگ و منطقه را وادار کرده تا از نفوذ سپاه قدس و خامنه ای در کشورهای همسایه بکاهند . دخالت سپاه قدس در افغانستان و کمک به القاعده نگرانی دولت کرزای را افزوده و وی را تحت فشار اپوزیسیون قرار داده ، افزایش اعدامهای افغانیها در ایران نیز در کاهش روابط خوب دو کشور تاثیر گذار بوده  است .

موضوع بعدی خود کردستان عراق و وحدت و تناقضی که در منافع آنها با جمهوری اسلامی وجود دارد . از طرفی حملاتی از طریق گروه کرد پژواک به مرزهای ایران میشده که کمک پ ک ک کردهای ترکیه و بخشی از احزاب کرد عراق به پژواک روشن بود . بدلیل نقش ضد دولت اسدی را که ترکیه دارد ، کردهای سوریه که تحت تاثیر پ ک ک ترکیه هستند دیگر توسط دولت اسد سرکوب نشده تا نقش آزادتری برای کمک به پ ک ک برعلیه ترکیه داشته باشند ، اما طبیعی است که پ ک ک نقش بازدارنده برای پژواک را نیز برای حمله به مرزهای جمهوری اسلامی داشته باشد ، کما اینکه حملات گسترده پژواک به گردانهای سپاه بشدت کاهش یافته است . گرچه سرنگونی رژیم با عملیاتی همچون پژواک بخطر نخواهد افتاد و بی دلیل نیست که احزاب قویتر کردهای ایرانی نقش خودرا در ایجاد آلترناتیو میبینند ، درحالیکه تا نهادهای قدرتمند کارگری و دموکراتیک در داخل کشور ایجاد نگردد ، هر نوع تغییری تنها در شکل حکومت و با افراد جدید خواهد بود .

ترکیه که بهرحال از کردهای خودش با جمعیتی حدود ١/٣ کشور همیشه در جنگ بودند ، ناچار شده تا از طریق اوغلان به پیشنهاد صلح با کردهای ترکیه بیفتد که اینروزها مذاکرات آنها جدی شده و حملات اخیر برضد کردهای ترکیه بیشتر برای وادار کردن آنها به مذاکرات است که ترکیه بدلیل علاقمندی در پیوستن به اتحادیه اروپا باید مشکلات داخلی خود را حل نماید . اوضاع در کشورهای منطقه بحرانی است و بجای مبارزه طبقاتی برای سرنگونی حکومتهای سرمایه داری ، تنازعات دشمن دشمن من دوست منست و دوست دشمن من دشمن است حاکم شده و هرزمان بهر سیاستی درحال دگرگونی است و قدرتهای بزرگ بزرگترین سود کننده در این دعواهای محلی هستند و حتی جنبشهای دموکراتیک نیز جهت های غیر دموکراتیک میگیرند . سپاه قدس تلاش دارد تا در این درگیریها نقشی بازی کند و حتی علاقمند بود که حرکتی در کمک به مخالفان داخل ترکیه جهت فشار به دولت انجام دهد که با واکنش تند دولت ترکیه مواجه گردید .

دخالت سپاه قدس در سوریه و لبنان که از ٣٤ سال پیش آغاز گردید ، این دو کشور را به مهمترین پایگاههای آنها برای آموزش تروریستهای بومی و انتقال ارز در منطقه  تبدیل نمود . اخیرا که بحران جنگ داخلی در سوریه اوج گرفته و بشار اسد بیشتر از گذشته به خامنه ای و سپاه قدس برای حفظ نظام وابسته گردیده ، سپاه قدس به خامنه ای و دیگر اصولگرایان فهمانده که با سقوط سوریه باید فاتحه نظام جمهوری اسلامی را خواند . بی جهت نیست که محموله های نظامی شامل تجهیزات و نیروهای سپاه از طریق آسمان عراق و دریای آزاد افزایش یافته و نیروهای حزب الله نیز دخالت علنی برضد نیروهای شورشی دارند . دستگیری تعدادی از اعضای سپاه قدس سپاه توسط مخالفان دولت سوریه ، حمایت همه جانبه مسولان جمهوری اسلامی را برای حفظ اسد نشان میدهد که با تحلیل سپاه قدس همگنی دارد .

عملیات ایجاد بحران در منطقه برای حفظ اسد چنان پراهمیت است که ارگان خبری بسیج دانشجویی وابسته به سپاه گفته ؛ اگر سوریه را نگه داریم میتوانیم خوزستان را هم پس بگیریم ، اما اگر سوریه را از دست بدهیم تهران را هم نمیتوانیم نگه داریم ! رییس قرارگاه راهبردی عمار از نهادهای جدید سپاه برای مقابله با جنگ نرم و ناآرامیهای قابل پیش بینی در داخل کشور افزوده که سوریه استان سی و پنجم و یک استان استراتژیک ماست و اگر دشمن بما هجوم کند و بخواهد سوریه یا خوزستان را بگیرد الویت با اینستکه ما سوریه را نگه داریم ! با اضافه کردن سخنان مشابه طائب مبنی بر حفظ اسد ، روشن است که خط سیاست خارجی نظام چگونه از دهان مزدوران نظام خارج میگردد ! این بی وطنی و اوج حماقت و کوته بینی از تحلیل وقایعی که در منطقه و جهان میگذرد و اتصال مرگ و زندگی نظام برای حفظ سوریه نشان  تاثیر سپاه قدس در سیاست گذاریهای خامنه ای و دیگر مسولان بوده و اینکه مردم ایران از نظر آنها اهمیتی ندارند .

علی لاریجانی که خود از وابستگان سابق سپاه است گفت ؛ ما دقیقا از حماس و حزب الله و مردم مظلوم و مسلمان فلسطین حمایت میکنیم و این حمایت را پنهان نمیکنیم و چون اسرائیل یک غده سرطانی در منطقه است ما حتی برای کمک به مردم فلسطین برای آنها کمک تسلیحاتی می فرستیم ، مردم غزه در جنگ ٨ روزه با همین کمکهای تسلیحاتی ما بردهان اسرائیل کوبیدند . سعیدی نماینده خامنه ای در سپاه نیز گفت که موشکهای بدر ٥ اهدایی ما ، غزه را در مقابل اسرائیل نجات داد ، برخلاف گذشته اخیرا مسولان نظام به صراحت از کمکهای نظامی به حماس و حزب الله نام میبرند . روزنامه واشینگتن پست در گزارشی نوشت که حکومت ایران و گروه حزب الله لبنان مشغول شکل دادن به یک شبکه از نیروهای شبه نظامی در سوریه هستند تا در مرحله اول با نیروهای دولت سوریه در مقابل نیروهای شورشی همکاری کرده و در صورت سقوط رژیم بشار اسد توسط این نیرو از منافع آینده خود دفاع کنند . جان کری همچنین از تصمیم دولت اسراییل مبنی بربازپرداخت مالیاتها به تشکیلات خودگردان فلسطین تقدیر کرده و خواستار حل مشکلات شده است .

معاذ الخطیب رییس ائتلاف ملی نیروهای اپوزیسیون و انقلاب سوریه ماه گذشته و بدون مشورت با اعضای ٧٠ نفری ائتلاف پیشنهادی برای مذاکره با نظام اسد مطرح کرده بود که با مخالفت شماری از طرفهای ائتلاف روبرو شد ، وی حتی با لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز دیدار کرد که گفته بود بزرگترین خطر دسترسی مخالفان مسلح دولت سوریه به سلاحهای شیمیایی است . البنی از اعضای لیبرال ائتلاف گفته که بشار اسد و همپیمانانش در ارتش و سازمانهای اطلاعاتی نمیتوانند بخشی از مذاکرات باشند . در این میان برخلاف نظر قدرتهای غربی و سخن جو بایدن که اسد فرمانروای مستبدی است و باید برود ، روسیه و چین روی مذاکرات اپوزیسیون با نظام حاکم در سوریه پافشاری میکنند .

دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه گفت بشار اسد باید خیلی زودتر از این واکنش نشان میداد و با اپوزیسیون مسالمت جو که حاضر به مذاکره بود ، برسر یک میز مینشست ، این خطای بزرگی بود که شاید برای او مهلک باشد و بنظر میرسد که بخت باقی ماندن اسد در قدرت روزبروز کمتر میشود . دولت اسرائیل که اینروزها بدلیل ناآرامیهای داخلی کشورهای عربی با دم خود گردو میشکند ؛ گرچه دیر یا زود مشکلات داخلی مشابه جنبشهای عربی گریبانش را خواهد گرفت ، در این میانه تلاش دارد تا کمکی در راه از بین رفتن غده چرکین خانواده اسد بنماید . حمله هوایی ارتش اسرائیل به  کامیونهای حمل اسلحه از خاک سوریه به لبنان به نابودی تجهیزات و از بین رفتن نفرات سوریه ای و از جمله کشته شدن پاسدار سرتیب شاطری نیز منجر گردیده است . در روزهای اخیر هم گزارشهایی از کشته شدن دو فرمانده سپاه در کردستان منتشر شده که شاید از فعال شدن پژواک بتلافی حمله سپاه به کولبران باشد .

نفوذ سپاه قدس در فلسطین نیز با فاصله گرفتن حماس از آنها بسیار کمتر شده و خالد مشعل رییس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی ( حماس ) گفته برای تشکیل دولت ائتلافی وارد گفتگو با محمود عباس رییس تشکیلات خود گردان فلسطینی ( الفتح  ) شده است . خالد مشعل که پیشتر در سوریه زندگی میکرد با رفتن به اردن و قطر ، دیگر به حمایت از دولت اسد برنیآمده و حتی با مخالفان همدردی مینماید ، گفتگوی اخیر وی با نخست وزیر ترکیه نیز از همراهی حماس با ترکیه برضد پیوند جمهوری اسلامی و دولت سوریه حکایت دارد . مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری فلسطین در حال چیده شدن است که طبعا در جهت مذاکره با مسولان اسرائیل برای تشکیل کشور فلسطین پیش خواهد رفت و بی جهت نیست که محمود عباس از احمدی‌نژاد خواسته که کمتر درباره نابودی اسرائيل صحبت کند . باین ترتیب پیوند حزب الله لبنان با حماس نیز زیر سوال رفته و حزب الله اگر نخواهد خود را از حمایت مستقیم از سیاستهای مسولان جمهوری اسلامی و پشتیبانی از اسد دست بکشد ، حمایت مردم لبنان را بعنوان یک حزب نیرومند از دست داده و دولت متمایل به آنها سقوط خواهد کرد . در ماههای آینده دگرگونی وسیعی به ضرر سپاه قدس و جمهوری اسلامی و بسود غرب و کشورهای ثروتمند عربی روی خواهد داد تا پایگاه مهم آنها در منطقه از دست برود .

سیاست مذاکرات هسته ای که با تحلیل خامنه ای و فرماندهان سپاه قدس باید کشدار باشد تا فرصت برای تقویت عملیات و افزایش غنی سازی برای عملیات نظامی صورت گیرد ، از طرف غرب شناخته شده است .  جان کری گفته که در دام تاکتیک تاخیری مسولان جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی نمیافتیم و  با واکنش قوی و قابل قبول خود به آزمایش هسته ای اخیر در کره شمالی ، به آنها نشان خواهیم داد که در باره منع گسترش سلاحهای اتمی ، قاطع هستیم . دبیر کل سازمان ملل هم تاکید دارد که هرچه سریعتر باید در مورد کارآیی دیپلماسی برای رفع نگرانیهای جامعه جهانی در باره برنامه هسته ای رژیم به قضاوت نشست تا آنها از گفتگوهای هسته ای بعنوان سرپوشی برای ساخت بمب استفاده نکنند ، ایشان اضافه کرد که در سفرش به تهران به رهبر و رییس جمهور گفته که تضمینهای آنها در باره صلح آمیز بودن برنامه هسته ای او را قانع نکرده است !

مذاکرات قدرتهای غربی با سران روسیه و چین برسر پروژه هسته ای جمهوری اسلامی و کمک خواستن فرانسه برای حل مشکل از هند که مبادلات وسیع اقتصادی با رژیم دارند ، همگی حاکیست که قدرتهای غربی در تلاشند که با مذاکره به توافقاتی برسند . اما از طرف دیگر این تحرکات در صورت عدم پذیرش شرایط قدرتهای غربی ، مقدمه ای خواهد بود تا تصمیمات خشنتری در شورای امنیت گرفته شود و دیگر روسیه و چین نیز که حفظ نظام جمهوری اسلامی برای آنها بسیار اهمیت دارد ، توجیحی برای حمایت یکجانبه از حکومت جمهوری اسلامی نخواهند داشت . اخیرا روسیه و چین انتقاداتی بدلیل تعیین نکردن جلسه مذاکرات انجام دادند تا حکومت جمهوری اسلامی را از عواقب خطرناک ترسانده و به پیشبرد مذاکرات تشویق نمایند .

گرچه خامنه ای و بیشتر سران اصولگرا که ثبات نظام را در تحقق  غنی سازی ٢٠ درصدی و بحرانهای منطقه ای گذاشته اند که توسط فرماندهان سپاه و بویژه سپاه قدس برنامه ریزی میگردد ، ؛ برخی همچون موتلفه و دیگرانی که از نتیجه جنگ وحشت دارند به مذاکراتی که خامنه ای تعیین کننده باشند نیز چشم دارند . سخنان ولایت نافقیه در مورد اینکه آمریکا با شدت دادن به تحریمها نشان میدهد که بدنبال مذاکرات نیست ، در حقیقت میتواند چراغ سبزی تصور گردد که تضمین غرب را در مذاکرات میخواهند . اگر خامنه ای و برخی فرماندهان سپاه و سایر مسولان به باور یقین برسند که مذاکرات در ادامه توافق به مسائل حقوق بشر و مشکلات داخلی نخواهد رسید ، گامهای مثبتی برداشته خواهد شد . بهمین دلیل سپاه قدس و دیگر مسولان در تدارک هرچه سریعتر راه اندازی پروژه غنی سازی ٢٠ درصدی بوده که تلاش اخیر برای خرید صد هزار آهنربای حلقه ای شکل از چین دلیل این ادعا است . گرچه صدور چنین محموله ای که در ماشینهای سانتریفوژ بکار میروند طبق قطعنامه سازمان ملل ممنوع بوده ، را باید عدم صداقت مسولان رژیم در مذاکرات دانست . فریدون عباسی تاکید کرده که پارچین یک پایگاه نظامی است و ربطی به انرژی هسته ای ندارد و زمانی مجوز بازدید از پارچین را به نمایندگان آژانس میدهیم ، در صورتیکه بما نیز اجازه بازدید از پایگاههای نظامی آمریکا و اسراییل داده شود ؛ این سخن وجود ساخت بمب اتمی را محتمل میکند که آنرا امری نظامی مینامند .

متیو لویت از متخصصان سرشناس مبارزه با تروریسم ، با انتشار گزارشی از تلاشهای نظامیان سپاه قدس و شبه نظامیان حزب الله لبنان برای طراحی و اجرای عملیات تروریستی انتقام جویانه علیه آمریکا و متحدانش خبر داده است . گزارش از بررسی تجربه طرحهای ناکام تروریستی در دوسال گذشته ، برای تدارک دور تازه ای از حملات تروریستی علیه آمریکا و هم پیمانانش از جمله اسرائیل باشند . نخست وزیر اسراییل نیز گفت آنها از تلاش بی وقفه برای دستیابی به سلاح اتمی در جهت نابودی اسراییل باز نمیایستند ، ولی ما این خطرات را متوقف خواهیم کرد و این هدف نخست دولت من بوده و هدف اول ملت نیز هست ، نکته طنز اینکه شعارهای دولتهای جمهوری اسلامی و اسرائیل بسیار مشابه یکدیگرند .

پانه تا وزیر دفاع آمریکا با ستایش از اقدام دولت یمن در کشف محموله های سلاحهای قاچاق جمهوری اسلامی ، اظهار داشت که تهدید این رژیم در خاور میانه گسترده تر شده و آمریکا نیز بر شدت فعالیتهای خود برای مقابله با این تهدید افزوده است . وزارت کشور یمن اعلام کرده ٧٣ تن سوخت دیزل و نزدیک به ٤٠ تن اسلحه و مواد منفجره  و موشک در کشتی توقیف شده متعلق به رژیم کشف گردید . از طرفی وزارت کشور بلغارستان پس از انجام تحقیقات ، عوامل حزب الله را با تحریک جمهوری اسلامی و سپاه قدس عامل انفجار اتوبوس حمل گردشگران اسرائیلی در بورگاس که منجر به کشته شدن ٨ نفر و ٣٢ زخمی  شده ، عنوان کرده است . این موضوع بدلیل نظارت رژیم بر بودجه حزب الله ، مورد تایید مقامات آمریکا و اسراییل نیز قرار گرفته است و قرار شده که سازمان ملل در این مورد تحقیق نماید . دولت یمن بارها از مسولان جمهوری اسلامی خواسته که از حمایت مخالفان دولت یمن دست برداشته و از ارسال اسلحه به آنها جلوگیری کند .

سیاست گذاری پروژه هسته ای چنان با دیگر مسائل اقتصادی و نظامی رژیم پیوسته است که همه مذاکرات و تعاملات رژیم با جهان خارج به آن بستگی پیدا کرده است و رژیم بقا و ثبات خودرا در نحوه حل این مشکل بنا نهاده است . از طرفی سران رژیم با پافشاری سپاه قدس در نمونه کره شمالی که با داشتن دانش بمب اتمی ، جهان را وادار به باج دادن نموده ، تلاش دارد تا به این سلاح دست یابد . از طرف دیگر داشتن چنین نیروی مخربی توسط حکومت جمهوری اسلامی که از عناصر تندرو و غیرقابل کنترلی برخوردار است ، نگرانی همه قدرتهای بزرگ غربی و شرقی را بدنبال دارد که باید مشکل تا حد امکان با مذاکره حل گردد . برای آنکه تناقض سیاست مسولان رژیم در مورد غنی سازی ٢٠ درصدی که احتمالا در خفا برای گسترش سلاحهای نظامی و اتمی ادامه داشته روشن شود بخشی از سخنان اخیر آنها آورده میشود .

 

بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته اگر قرار باشد برای توقف غنی سازی ٢٠ درصد با کشورهای ٥+١ مذاکره شود ، باید ببینیم ما به ازای آن چه خواهد بود ، وی گفت هرچند در این زمینه شورای عالی امنیت ملی ( بخوانید ولایت فقیه ) تصمیم گیر است ! در هرحال نظر شخصی من لغو تمامی تحریمها در صورت توقف غنی سازی ٢٠ درصدی است . لاریجانی رییس مجلس که همواره از پروژه هسته ای دفاع کرده ، در پی گزارش اخیر آژانس در مورد شفاف نبودن فعالیتهای هسته ای گفته که آژانس سعی در مه آلود کردن فضای رسانه ای دنیا دارد . شریعتمداری نماینده تام اختیار رهبر در روزنامه کیهان که همواره نظریات ولایت فقیه را بیان میکند گفته ؛ آیا چالش هسته ای که از ١٠ سال پیش با حضور انگلیس و فرانسه و آلمان آغاز شده و سپس با گروه ٥+١ ادامه یافته ، نقطه پایانی دارد ؟ پاسخ این سوال به یقین منفی است و علاوه بر شواهد و قرائن موجود ، بسیاری از اسناد قابل تکیه نیز کمترین تردیدی باقی نمیگذارند که از نگاه حریف ، نقطه پایان این چالش اعتماد و اطمینان آنها نسبت به صلح آمیز بودن این فعالیت نیست ، پس چرا به مذاکرات ادامه دهیم ؟ روشن است که منظور از شواهد و اسناد این مامور امنیتی که دستش بخون کسان زیادی آلوده است ، اسناد و تحلیلهایی است که توسط فرماندهان قدس و دیگر لابیها داده میشوند . در همین رابطه  ٢٥٢ نماینده مجلس طی بیانیه ای در مورد مذاکرات آلماتی قزاقستان تاکید کردند که بر قطار هسته ای در چارچوب اهداف صلح آمیز خود هرگز متوقف نمیشوند ، در حالیکه همه آگاهند که پروژه هسته ای بحران زا است .

 

فرمانده سپاه نیز ایجاد صدها گردان پیاده رزمی برای انجام ماموریتهای دفاع زمینی در کشور را اعلام کرده و گفته که یگان حرفه ای زمینی سپاه در کنار یگانهای رزم بسیج ، پایه نقشه بازدارندگی مارا در جنگ زمینی کامل کرده اند که این موضوع نشان از این دارد که حداقل جنگ مقطعی را از نظر دور نکرده اند . پاسدار نوری فرمانده قرارگاه ثارالله کرمان چند روز پیش از مذاکرات هسته ای در قزاقستان در حاشیه رزمایش نظامی سپاه گفت ؛ دشمنان کشور بدانند که ما کوچکترین حرکات آنها را زیر نظر داشته و از دل و جان و با تمام توان از  میهن اسلامی ( نه ایران ) دفاع کرده و توطعه دشمنان را نقش بر آب میکنیم . در این عملیات توسط سپاه اعلام شد که یک پهپاد سرنگون شده ، سپس سخنگوی سپاه پهپاد به زمین نشسته را دشمن فرضی خواند که وادار به سقوط شده است .

 

جعفری فرمانده سپاه نیز در بازدید از یگانهای شناوری و موشکهای نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس و دریای عمان اظهار کرد ؛ ما بر ذخایر استراتژیک دنیا مسلط هستیم و به عنوان حافظان این بخش از اقتصاد جهان ، برخلاف قدرتهای فرا منطقه ای ، به ثبات امنیتی این منطقه میاندیشیم و دشمنان باید برآورد و الگوهای رفتارشان را براساس واقعیتهای موجود و قدرت جمهوری اسلامی اصلاح کنند و خط ارعاب و تهدید را کنار بگذارند .  به  موازات مانورهای سپاه و ارتش که نوعی مقابله در مقابل فشار غرب برای مذاکرات هسته ای صورت میگیرد ، بمنظور مقابله با جنبشهای احتمالی نیز فرماندهان با سازماندهی نیروهای سپاه ، بسیج ، پلیس افتخاری ، یگان ویژه ناجا ، نیروی انتظامی ، لباس شخصی ها و دیگر پرسنل خود را آماده کارزار نموده اند تا فتنه ای ( شورشی ) در انتخابات آینده و یا بدلیل بحران اقتصادی توسط کارگران و سایر اقشار صورت نگیرد .

 

عباسی رییس سازمان انرژی اتمی که خود یکی از افراد مرتبط با پروژه هسته ای بوده و از تروری نجات یافته ، اعلام کرده که نسل پیشرفته سانتریفوژها خیلی بیش از ١٨٠ ماشین است و بتدریج در تاسیسات غنی سازی نطنز نصب میشوند . با این ترتیب قابلیت ذخیره سازی اورانیوم بالا میرود ، وی گفت روندی که ما در راکتور اراک طی میکنیم طبق برنامه است و امیدواریم کسی از این روند تحریک نشود . در چند روز گذشته اعلام گردید که ١٦ محل جدید برای ساخت نیروگاههای هسته ای درنظر گرفته شده و منابع اورانیوم کشف شده در کشور به چندین برابر میزان موجود افزایش یافته است . بسیاری از ادعاهای مسولان نظام در مورد پیشرفت پروژه هسته ای و توان نیروهای سپاه با گزافه نیز همراهست تا بتوانند به امتیازات بیشتری در مذاکرات دست یابند ، آنها غافل از خطراتی هستند که در آینده کشور را تهدید میکند .

 

اما سران غرب و شرکتهای امپریالیستی نیز با دامن زدن به ابعاد شایعات و قدرت اتمی رژیم که پیشتر چنین ترفندی را برای قدرت اتمی صدام بکار برده بودند ، چه با فروش تسلیحات جنگی و قراردادهای نظامی با کشورهای منطقه و چه با بالا بردن قیمت نفت و دیگر کالاها ، به منافع دراز مدت خود میاندیشند .بی جهت نیست که آژانس اتمی سازمان ملل نگرانی خود را از پیشرفت پروژه هسته ای اعلام کرده و از مذاکرات غیر شفاف سخن میگوید و مسولان آمریکا نصب ١٨٠ سانتریفوژ را در صورت واقعیت یک گام تحریک آمیز دیگر میدانند . بهرحال دو سوی مذاکره کننده به امتیازات خود میاندیشند ؛ رژیم به پیشرفت پروژه تا جایی که امکان داشته باشد و لغو تحریمها بدون اینکه به مسائل داخلی و حقوق بشر پرداخته شود ، غربیها به توقف غنی سازی ٢٠ درصد و کنترل بازار کشور و منطقه بها میدهند و حاضرند از مسائل حقوق بشری بگذرند ، درست کاری که در عربستان و کویت و دیگر کشورها بروی خود نمیآورند و سرانجام روسیه و چین که سودهای سرشاری در این وسط برده و میبرند .

 

برخی از نیروهای اصولگرا همچون موتلفه ، برخی از روحانیون و افرادی نظیر توکلی بهمراه گروه رفسنجانی ، خاتمی و سران اصلاح طلب ساز نتیجه گرفتن از مذاکرات برای لغو تحریمها و جلوگیری از خطر جنگ و سقوط نظام را میزنند ؛ که این سخنان در زمان مناسب و در صورت تایید ولایت فقیه به صلح ، مورد استفاده قرار خواهند گرفت . همچنین سبحانی فرد در سایت الف متعلق به توکلی که از اعضای موتلفه و مورد اعتماد خامنه ای است نوشته ؛ بر مسولان کشور است که مصالحه را بر مقابله ترجیح داده و کشور را دچار زحمت و فراتر از آن نابودی نکنند . وی ادامه میدهد که اگر هدف از تحریمها نابودی هویت دینی و اعتقادی و استقلال و رفتار ما تشخیص داده شود ، میبایست در برابر آن ایستاد ، در صورتیکه چنین نباشد آنگاه باید بررسی نمود که آیا تن دادن به خواسته تحریم کنندگان برای ما بیشتر زیان دارد یا مقاومت در برابر آنها ، در واقع در این حالت میبایست به یک محاسبه سود و زیان و فرصت از دست رفته اقدام نمود و سپس تصمیم گرفت .

 

دخالت سپاه قدس در منطقه نیز مشکل غربیها و سران کشورهای منطقه است که در مذاکرات باید به آنها توجه دارند . در مورد عملیات سپاه قدس اسناد فراوانی در رسانه ها منتشر گشته و جنگ داخلی سوریه و کشف سلاح در کشورهای منطقه موجب گشته که تاثیر این نیرو در بحرانهای دیگر کشورها و ادامه مذاکرات هسته ای زیر ذره بین غربیها رفته و محدودیتهای بیشتری برای فرماندهان آن درنظر گرفته شود ، در ادامه چند نمونه اخیر که در رسانه ها گفته شده ذکر میگردند . پس از انتشار خبر دستگیری یک هسته تروریستی متشکل از ٨ نفر مرتبط با سپاه قدس و حزب الله در بحرین ، الحسن رییس امنیت بحرین گفت یک عضو سپاه با نام مستعار ابوناصر ٨٠،٠٠٠ دلار در اختیار این گروه قرار داده تا ضمن جمع آوری و انبار کردن تسلیحات برای ترور شخصیتهای بحرینی و حمله به ساختمانهای دولتی و فرودگاه بحرین استفاده کنند .

 

مورد دیگری از دخالت سپاه قدس گفته پلیس مخفی نیجریه است که از بازداشت یک روحانی شیعه و دو همدست وی به اتهام جاسوسی برای رژیم جمهوری اسلامی است که وظیفه آنها جمع آوری اطلاعات در مورد سازمانهای آمریکایی و اسرائیلی ، مکانهای عمومی و هتلهای محل رفت و آمد افراد آن کشورها و ترور دو رهبر پیشین نیجریه بوده است . مصطفی برنده متهم اصلی رهبر فرقه ای از شیعیان در شهر ایلورین است که برای فعالیتهای جاسوسی در داخل ایران آموزش دیده بود . پیش از این مورد در سال ٢٠٠٤ یک دیپلمات رژیم به اتهام جاسوسی سفارت اسرائیل در ابوجه پایتخت نیجریه خبر داده بودند و همچنین در آبان ٨٩ مقامات نیجریه با ضبط یک محموله سلاح در بندر لاگوس ، ضمن متهم کردن مسولان جمهوری اسلامی ، عظیم آقاجانی عضو سپاه قدس را بازداشت کردند . اخیرا نیز پرونده کشتار ٨٥ نفر در خانه همیاری یهودیان در پایتخت آرژانتین بازگشایی شده و قصد بازجویی از سران آنزمان نظام درمیان است .

 

مورد دیگر دستگیری طالب یعقوب که تابعیت دوگانه لبنانی و سوئدی دارد ، توسط پلیس قبرس در ژوییه سال ٢٠١٢ است که اعتراف کرده عضو حزب الله لبنان بوده و از طرف آنها ماموریتهایی در ترکیه ، هلند و فرانسه را برای ترور گردشگران اسرائیلی داشته است . در صورت اثبات جرم یعقوب در دادگاه قبرس و با توجه به عضویت کشور در اتحادیه اروپا ، ابعاد ماجرا گسترده شده و احتمال در فهرست قرار گرفتن حزب الله در گروههای تروریستی توسط این اتحادیه بسیار است که با توجه به رابطه تنگاتنگ حزب الله با سپاه قدس ، پای مسولان رژیم  نیز به جریان کشیده خواهد شد . موارد اتهام شرکت داشتن سپاه قدس در برخی از ترورهای کشورهای جهان بار دیگر نقش مسولان جمهوری اسلامی را برای ترورهای رهبران کرد و دیگر مخالفان در سالهای گذشته را یاد آوری میکند . پرونده های ترور در بلغارستان ، تایلند ، دستگیری ٣ نفر در اسپانیا بجرم جاسوسی بر علیه اپوزیسیون و غیره را نیز باید به تجهیز نیرو و سلاح تروریستها در عراق ، افغانستان و دیگر کشورها اضافه نمود تا ابعاد دخالت نیروهای سپاه قدس در کشورهای منطقه و جهان روشن گردد .

 

این موضوع بجای آنکه سران نظام را به فکر عاقبت کار بیاندازد ، با بزرگنمایی سپاه قدس به قدرت رژیم منوط گشته و گمان میبرند که در جایی قرار دارند که میتوانند خواسته های خودرا پیش ببرند . حماقت زمانی آشکار میگردد که جزایری معاون امور بسیج ستاد کل نیروهای  مسلح گفته که القاعده بزودی محیط عملیات خود را به مکانهای دیگر تغییر خواهند داد و از این ببعد دردسرهای جدیدی برای آمریکا و اروپا ایجاد میشود . وی از تغییر قریب الوقوع محیط جغرافیایی عملیات القاعده خبر داد و به مردم آمریکا و اروپا گفت چنانچه با زیاده خواهی دولتهای خود برخورد نکنند ، مصون از چالشهای آینده نخواهند بود . وی ادامه داد که اکنون جهان کوچک شده و امکان دسترسی به سایر نقاط جهان برای خیلی ها فراهم شده و برخلاف گذشته تعداد بیشتری از کشورها به سایر کشورها دسترسی کامل دارند .

 

آیا چنین اظهاراتی که گاها از طرف فرماندهان سپاه شنیده میشود و اینکه آنها همواره منافع آمریکا و غرب را در صورت حمله در سراسر جهان به خطر خواهند انداخت ، دیگر با سکوت مسولان در مورد حضور سران القاعده و طالبان در داخل کشور و کمک به دیگر گروههای تروریستی و شورشی قابل توجیه است ؟ اینکه چگونه اینها با جان مردم ایران و دیگر کشورها بازی میکنند و جز قدرت پوشالی خود چیزی را نمیبینند ! آنها فکر نمیکنند که کارتهای بازی محدودی دارند که بتدریج کاهش مییابد و اینکه برعکس غرب هم فرصت بیشتری برای مذاکره داشته و هم کارتهای زیادی برای بازی دارد  و آگاهانه بایک برنامه ریزی مشخص پیش میروند تا همه جوانب را کنترل نمایند .

 

تاریخ ١٠٠ ساله اخیر ایران حاکیست که جنبشهای دموکراتیک و کارگری نتوانسته اند که اپوزیسیون قدرتمندی در مقابل دولتها و حاکمان بر کشور تشکیل دهند و درنتیجه همواره پس از کوشش فراوان که همراه کشتار نیز بوده ، حکومتی قدرت را دردست گرفته که جز سرکوب اقشار مختلف و فساد اقتصادی بهمراه سوء مدیریت کشور را بسوی ویرانی برده و درعوض سود سرشاری را نصیب قدرتهای بزرگ و دیگر کشورها نموده است . درحال حاضر بموازات کشتار مردمی و انهدام اقتصاد کشور سوریه که بنظر گامهای آخر دیکتاتوری اسد را تجربه میکند ، گامهای بزرگتری برعلیه مسولان جمهوری اسلامی برداشته میشود تا در صورت عدم همکاری در مورد انرژی هسته ای ، دیگر کارتها حتی با تغییر حکومت بازی شوند .

 

توجه به چند بخش از اپوزیسیون همچون رضا پهلوی ، ترکیب اصلاح طلبان و گروهی از دموکراتها و جمهوریخواهان ، گروهی از قومیتها از طرف غرب به این موضوع دامن میزند . مجاهدین خلق با توجه به شاخه نظامی و اینکه لولوی ترسناکی برای رژیم بحساب آمده و بشدت در لابی گری فعال شده و حتی با حزب جمهوریخواه نزدیکی بیشتری انجام میدهند ، آنها گرچه خودرا بزرگتر از نیرویی که هستند ، نشان میدهند خواهان برسمیت شناخته شدن بعنوان آلترناتیو هستند ولی بنظر نمیرسد که با سابقه ای که در گذشته دارند ، مورد تایید داخل کشور و یا قدرتهای غربی بعنوان جایگزین باشند . بهرحال بدون نهادهای قدرتمند داخلی نباید انتظار معجزه ای بود ؛ یا این حکومت با صلحی ناپایدار با تندروی ویا با رفرم اندکی براه خود ادامه داده و یا اپوزیسیونی از ترکیب نیروهای گفته شده جانشین این حکومت میگردد .

 

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سفر لندن خود به سوریه و جمهوری اسلامی هشدار جدی داده و به دولت هردو کشور گفته که اگر خط مشی خود را تغییر ندهند ، باید منتظر عواقب ناگوار اعمال خود باشند . وی گفت که جمهوری اسلامی مسلح به سلاح هسته ای با شرایط و رویدادهای اخیر منطقه ، غیرقابل قبول است و لذا حاضر است تا با رعایت احترام متقابل برای تعامل با رژیم پا پپش گذارد تا از شکست احتمالی مذاکرات و عواقب وحشتناکی که چنین شکستی ممکن است بار آورد ، اجتناب شود . وی در مورد طرح پیشنهاد گفتگو از سوی بشار اسد را بدلیل پرتاب موشکهای اسکاد برسر غیرنظامیان جدی تلقی نکرده و گفته که قصدش برای تعامل جدی نیست . از سوی دیگر سخنگوی ائتلاف ضمن تحریم نشست رم ، درخواست سلاح و کمکهای بیشتر را نمود ، گرچه برخی از مسولان این شورا در تماس با روسیه و یا مذاکره با برخی از مسولان فعلی حکومت سوریه بدون حضور اسد و فرماندهان نظامی هستند . تشکیل دولت در استانهای آزاد شده و اخطار به حزب الله لبنان مبنی برحمایت نکردن از اسد ، دیگر نکات چند روز اخیر است ، گرچه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز از این اقدام تمجید کرده و قول داده که ارتش ترکیه مبارزان حزب کارگران کردستان ترکیه را مورد حمله قرار ندهد .

 

همچنین معترضان لبنانی نیز به هواداری از شورای سوریه پرداخته و جلوی تانکرهای سوخت برای نیروهای نظامی اسد را گرفته اند . همچنین سلیم ادریس رییس ستاد مشترک ارتش آزاد سوریه هم از میشل سلیمان رییس جمهور لبنان و دیگر شخصیتهای سیاسی این کشور خواسته که برای متوقف کردن حملات حزب الله در استان حمص اقدامی بکنند . نزدیکان حزب الله تاکید کرده اند که دخالتی در جنگ داخلی سوریه نداشته و روستاهای شیعه نشین هم مرز با لبنان در مقابل تجاوزهای مخالفان از خود دفاع میکنند . البته ارتش آزاد اعلام کرده که اگر ظرف ٤٨ ساعت بمباران متوقف نشود ، مناطقی از لبنان که از آنها شلیک میشود ، مورد هدف قرار خواهند گرفت و لذا از ساکنان منطقه هرمل لبنان خواسته شده تا از سکوهای پرتاب موشک یا پایگاههای نظامی وابسته به حزب الله دور شوند . فعال شدن جبهه النصره وابسته به القاعده در عملیات نظامی و بمب گذاری در دمشق ، هم نگرانی ساکنان پایتخت را افزوده و هم نگرانی غربیها که تندروان مذهبی نتوانند شورای مقاومت سوریه را تحت کنترل و سلاحهای شیمیایی انبار شده را ضبط کنند . بهمین جهت غربیها تلاش دارند با ارسال سلاح و کمکهای مادی سایر نیروها را در مقابله با تندروان القاعده تقویت نمایند .

 

محمد مرسی رییس جمهور مصر که از بحران سازی مسولان جمهوری اسلامی در منطقه آگاهی دارد ، به سخنان آنها در مورد دین مشترک اسلام و تاریخ باستانی هردو کشور ، توجه نکرده و در سفر چند ساعته به تهران نیز حاضر به ملاقات با خامنه ای نگردید که مدعی رهبریت جهان اسلام را دارد . صدیقی امام جمعه موقت تهران دو سال پیش ادعا کرده بود که رهبران انقلاب مصر از خامنه ای با عنوان امام یاد میکنند ، در همان سال همدانی فرمانده سابق سپاه تهران گفته بود مردم مصر در پیامی از خامنه ای خواسته اند به آنها رهنمود بدهد و سیدی امام جمعه قم در همان زمان اعلام کرد که معترضان در تونس و مصر رهبر ندارند و گفته بود که مردم این دو کشور باید بدانند خامنه ای رهبر مسلمانان جهان است و باید مطیع وی باشند .  این سخنان همه از سپاه قدس آب میخورد که منجر به خطبه های دوسال پیش خامنه ای بزبان عربی در همین زمینه گردید  و موجب سردی برخورد و واکنش تند روحانیون و مسولان مصر در رابطه با سفر اخیر احمدینژاد به آن کشور گردید که وی با فریبکاری اعلام کرد که مشکل را حل کرده است .

 

محمد کمال عمرو وزیر خارجه مصر نیز تحکیم مناسبات با کشورهای عرب خلیج فارس را الویت دانسته و گفته که این کشور رابطه اش با جمهوری اسلامی را به قیمت ضربه زدن به امنیت منطقه خلیج فارس که خط قرمز قاهره است ، بهبود نخواهد بخشید و بهمین دلیل استقبال از احمدینژاد در سفر اخیرش با سردی مقامات سیاسی و مذهبی مصر روبرو گردید . نکته درس آموز از انتخابات ٣٤ سال گذشته مسولان جمهوری اسلامی ، مخالفان لیبرال و چپگرای دولت مصر که پشتیبانی کامل احزاب مذهبی اخوان مسلمین را دارد ، وادار کرد تا شرکت در انتخابات پارلمانی را تحریم کنند . برعکس دفاع از انتخابات که هنوز توسط سران اصلاح طلب و برخی از اپوزیسیون خارج کشوری با توجیه شعار انتخابات آزاد حاکیست که هنوز از تجارب تلخ انتخابات گذشته ، بهره ای برده نشده است . شعار درست باید تحریم کامل انتخابات باشد که تنها زمانی عملی است که این رژیم سرنگون گردد . سامح عاشور سخنگوی جبهه نجات ملی مصر در کنفرانسی گفت ؛ انتخابات بدون قانونی که ضامن سلامت روند آن باشد معنا ندارد ، انتخابات بدون دولت قابل اعتمادی که این قانون را اجرا کند معنا ندارد ، بدون ثبات حقیقی دستگاه قضائی معنا ندارد . امید است اپوزیسیون مصر با توجه به جنبشهای کارگری و دموکراتیک که در روند سقوط مبارک گسترش یافتند ، توان ایستادگی در مقابل حکومت اسلامی سنی که مشابه با حکومت اسلامی شیعه موجود است ، را داشته باشند تا سرمشقی برای دیگر کشورهای منطقه برای ایجاد دولتهای سکولار باشند .

 

مذاکرات قزاقستان گرچه هنوز نتایجش روشن نشده و همه طرفهای مسول  در مورد آن اظهار خوش بینی کرده اند ، اما مشکلات غنی سازی ٢٠ درصدی ، تحریمها ، کنترل سپاه قدس ، نوع روابط جمهوری اسلامی با قدرتهای غربی و شرقی ، مساله سوریه و لبنان ، بحران سازی سپاه قدس در منطقه و سایر کشورها ، نوع روابط غرب با اپوزیسیون خارج کشوری و دیگر موارد نیز باید در رابطه با مذاکرات غنی سازی روشن گردند . در حاشیه هم باید آشکار گردد که آیا غرب علاقمند است تا موضوع حقوق بشری را نیز در جهت رفرمی در تغییر حکومت  پیگیری کند یا به همین رژیم راضی خواهد شد ! گرچه کسی اعتنایی به حرف احمدینژاد نکرده که اگر تحریمها برداشته شود خود با آمریکا مذاکره میکند ، اما جان کری به مذاکرات رودررو با مسولین دارای اختیار از رهبری علاقه نشان داده است تا عواقب  وحشتناکی که منظور جنگ است پیش نیاید .

 

در طول مذاکرات از ماهها پیش ، خرید تجهیزات نظامی از سوی کشورهای منطقه بویژه عربستان ، کویت و امارات افزایش یافته و قراردادهای سنگینی بین آنها با آمریکا ، آلمان ، فرانسه و انگلیس بسته شده است . از طرف دیگر دخالت سپاه قدس در جنگ سوریه ، داخل عراق ، افغانستان ، ترکیه و دیگر کشورها کم نشده و مسولین نظام بدلیل عدم امکان تبدیل فروش نفت و گاز به ارز و یا طلا در پی راههایی برای دور زدن تحریمها در ازای خرید کالاهای مورد نیاز هستند . اخیرا مسولان رژیم از قصدشان برای خرید ٢٠ میلیارد دلار کالاهای صنعتی که ٣ میلیاردش برای کشتی است ، از ترکیه هستند . آنچه روشن است که مدتهاست رژیم فروش نفت را به قیمت ارزانتر از بازار انجام داده و ارز بیشتری را برای تبدیل به روپیه هند و یا لیر ترکیه و خرید طلا از دست داده و اجبارا قیمت بیشتری را برای کالاهای کم کیفیت تر کشورهای خریدار پرداخته است . همه این ضرر ها از جیب ملت هدر رفته تا هزینه های سرسام آور پروژه غنی سازی ، فساد حکومت و پاسداران ، هزینه های رانتی و سپاه قدس برای باج به تروریستهای منطقه تامین گردد و سرانجام نیز روشن نیست که با کاسه زهری همه این هزینه ها بباد رود . مسولان رژیم بموازات به تقویت نیروهای سپاه در داخل کشور و سپاه قدس در خارج کشور نیز افزوده اند تا آنها نیز آماده عواقب وحشتناک در صورت بروز ، باشند . بنابراین آینده نشان خواهد داد که در سایه جنگ قدرتی جناحهای نظام و طی مذاکرات فرسایشی مثبت خود با غرب ، جنبشهای دموکراتیک و کارگری خواهند توانست در پروسه ایجاد نهادهای قدرتمند خود پا بگیرند و یا اینکه حکومت بدون تغییر و یا ایجاد رفرم به تحکیم ثبات خود خواهد پرداخت .

 

محمد ایرانی ١١ اسفند ١٣٩١