رویاهایم

 

من در رویاهایم

بارها مرگ را

دیده ام

که به من

لبخند میزند

وبا عشوه گری

مرا به خود

میخواند

اما من

با نگاهی

اندر سفی

به اومی نگرم

چرا که هنوز هم

عاشق زندگی هستم

ودر پس

هر طلوع خورشید

می بینم من

که چگونه

می رویند

گل ها

در باغچه

قلبم.

اکبر یگانه 2013.03.02